header-billede

Nyheder

Glemt dit kodeord?

Har du mistet dit kodeord? Indtast dit brugernavn her og hvis vi kan finde dig i vores database, vil vi sende dig en email med instruktioner til hvordan du nulstiller dit kodeord.

Brugernavn 

 

DANSK SPORTSMEDICIN ER UDE MED NYT NUMMER

Oprettet d. Aug 16, 2018

Denne gang med spændende indhold fra Institut for idræt og biomekanik på Syddansk Universitet. 


Ledere fra DIMS og DSSF

Guest editorial
Ewa M. Roos

The role of biomechanics in knee osteoarthritis - a biomechanical profile and its importance for risk and treatment
Joyce van Tunen

Exercise does not 'wear down my joints' - systematic reviews and meta-analyses
Alessio Bricca

Context effect in exercise therapy. The role of the physical environment in treatment delivery.
Louise Fleng Sandal

Challenges in interpreting patient-reported outcome measurement scores in elective knee surgery - highlights fra a PhD project
Lina Holm Ingelsrud

NSAIDs use in athletes
Bart Koes, John van Ochten and Marienke van Middelkoop

A call to action: Manglende indsats fratager vores unge idrætsudøvere muligheden for at være fysisk aktive gennem livet
Merete Møller

Predictors of poor 5-year outcome after acute ACL injury may be modifiable through choice of management strategy - An exploratory analysis of the KANON trial
Stephanie R. Filbay

Meniskskader og mekaniske symptomer - er der en sammenhæng?
Jona Bloch Thorlund og Kenneth Pihl

Cykling til arbejde og i fritiden i forhold til udvikling af type 2 diabetes og hjertesygdom
Anders Grøntved, Lars Østergaard, Kim Blond og Martin G. Rasmussen

GLA:D® er udbredt i hele Danmark og viser gode resultater hos patienter med knæ- og hofteartrose
Dorte Thalund Grønne, Søren Thorgaard Skou og Ewa M. Roos

GLA:D® Ryg: Uddannelse og træning som behandling for rygsmerter
Alice Kongsted, Inge Ris, Per Kjær og Jan Hartvigsen 

 

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. May 13, 2018

Så er nyeste nummer af Dansk Sportsmedicin (nr. 2-2018) lagt på DSM' hjemmeside Dansk Sportsmedicin
Nummeret indeholder denne gang stof fra IOC Research Center Copenhagen.

Venlig hilsen

Dansk Sportsmedicin/DIMS

 
PRESSEMEDDELELSE: INGEN EVIDENS FOR LINK MELLEM HOVEDSKADER, SPORT OG DEMENS

Oprettet d. Apr 12, 2018

Flere medier kunne i går onsdag den 11. april fortælle historien om forsker Jakob Christensen og hans undersøgelse om sammenhængen mellem hovedskader, demens og risikoen ved at dyrke sport. Det viser sig imidlertid, at undersøgelsen ikke påviser denne sammenhæng.

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er blandt de drivende kræfter i det arbejde, der har sat viden om hjernerystelser på dagsordenen i landets idrætsklubber blandt de aktive børn, unge og deres forældre.

Vi er glade for den store opmærksomhed som emnet har, og den store omtale i de fleste medier. Hjernerystelser skal tages alvorligt og behandles korrekt, hvilket også vil fremgå af den Hjernerystelseskampagne der løber af stablen i næste uge – uge 17.

Desværre kørte der i går 11. april en historie i mange medier om en stor dansk undersøgelse med fokus på sammenhængen mellem hovedskader og demens. Artiklen, der har været publiceret i den anerkendte britiske tidsskrift The Lancet Psychiatry, er både god og tankevækkende.

Desværre er undersøgelsens ophavsmand Jakob Christensen, der er overlæge og ph.d. på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital flere steder citeret, så det fremstår som om, der er en direkte sammenhæng mellem hovedskader i sport og udviklingen af demens.

Flere medier sammenligner således risikoen ved at cykle uden hjelm og "banke hovedet i asfalten" med, det at dyrke sport. Og det fremgår, at fodbold og håndbold er kontaktsportsgrene på linje med boksning.

Undersøgelsen siger intet om sammenhængen mellem sport, hovedskader og demens. Forskningen retter sig udelukkende mod sammenhængene mellem hovedskader og demens, og der er derfor ikke belæg for, at der skulle være øget risiko for demens forbundet med det at dyrke sportsgrene som f.eks. fodbold og håndbold – heller ikke hvis man header til bolden. Tværtimod er der flere studier der viser at sport og deltagelse i sociale fællesskaber nedsætter risikoen for demens.

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab ønsker at holde fokus på fakta. Vi opfordrer danskerne til trygt at dyrke sport som fodbold og håndbold, mens vi er bekymrede for risikoen for demens udvikling inden for sport med bevidst vold mod hovedet.

Kontakt: Niels Christian Kaldau, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 2714 3406/40134699 (arbejdsmobil).

Yderligere information: Ingen evidens for sammenhæng mellem deltagelse i fodbold og demens. http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/07/20/bjsports-2017-097627.long

Sport nedsætter risikoen for demens: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5393553/

 

Med venlig hilsen 

 

BREV TIL SUNDHEDSMINISTEREN MED FORSLAG TIL DIALOG OM DET RISIKOBASEREDE TILSYN

Oprettet d. Mar 28, 2018

Kære Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby og Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted

På vegne af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab vil jeg takke for den hurtige reaktion i forbindelse med "Forslag om ændring af regler for registrerings- og tilsynsordning".

Mange af vores medlemmer har efterspurgt et svar, der kunne afklare om de skal opretholde deres virke som frivillige i lokale idrætsforeninger og ved stævner.

Forudsat, at loven vedtages i sin nuværende form ser det ud til, at de har fået et svar, der vil fastholde mange.

Vi ønsker dog at understrege, at vores grundholdning fortsat er, at vi finder tilsyn-, gebyrer og beløbsgrænser forkerte. Det undrer os, at en liberal regering, indfører statsstyret kontrol og samtidig indkræver, hvad vi opfatter som en ekstra skat på 8 – 10% på arbejde, der er til gavn for foreningsdanmark.

Når det er sagt, vil vi gerne understrege, at kvaliteten af den behandling og diagnosering som idrætsaktive modtager ligger os stærkt på sinde. Det blev manifesteret i 2003, hvor DIMS og Sundhedsstyrelsen formulerede indholdet af den første diplomlægeuddannelse i idrætsmedicin.

Meget kort fortalt består diplomlægeuddannelsen af to kurser af hver en uges varighed, en klinisk erhvervelse af kompetencer, og en efterfølgende eksamen. Diplomet skal vedligeholdes således, at den eksaminerede læge over fem år samler points, hvilket kan ske gennem publicering af artikler, undervisning, deltagelse i symposier og kurser. Diplomuddannelsen fungerer således som en løbende akkreditering af idrætslægerne.

Netop i år er vi i DIMS ved at foretage en opgradering af indholdet i diplomlægeuddannelsen. Det er derfor nærliggende, at vi åbner en dialog med STPT om, hvad styrelsen opfatter som nøglepunkter i tilsynet og hvordan et samspil mellem STPT og DIMS kan udmøntes for at sikre, at de læger der føres tilsyn med er akkrediterede af DIMS, og at denne akkreditering honorerer de kvalitative ønsker STPT måtte have til idrætslægernes kompetencer.

Vi ser frem til et møde, hvor vi kan lægge retningslinjerne for et kommende samarbejde.

Med venlig hilsen

Formand

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Kristoffer W. Barfod

DIMS ANBEFALER HELLER IKKE ANTIBIOTIKA FØR EKSTREMLØB FOR AT UNDGÅ ROTTESYGE!

Oprettet d. Feb 17, 2018

Bekymring blandt ekstremløbere for rottesyge har medført, at nogle løbere tager antibiotika op til løb. 
Dette kan vi ikke anbefale, da det er ekstremt få, der får rottesyge årligt i Danmark (22 i DK sidste år, heraf de fleste uden relation til sport). 
I stedet er det vigtigt, at man bliver undersøgt af en læge, hvis man får influenzalignende symptomer efter et ekstremløb med kontakt til vådområder, da man skal behandles med antibiotika i den tidlige fase. 

Læs mere i nedenstående artikel:
 
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/rottesyge-er-udbredt-i-udlandet-her-bruges-antibiotika-forebyggende-op

 

Med venlig hilsen 

NYT OM REGISTRERING AF FRIVILLIGE IDRÆTSLÆGER

Oprettet d. Feb 8, 2018

Kære DIMS medlem

Som beskrevet i nyhedsmail har der været afholdt møde med Styrelsen for patientsikkerhed. 

Styrelsen meddelte i et referat, at der er behov for løsninger, der KAN omfatte præcisering af regler, justeringer eller egentlige lovændringer. 

Der er fra Styrelsens side et ønske om, at man ved et vist antal timers beskæftigelse pr. uge eller en vis indtægt årligt skal lade sig registrere og betale gebyr.

Vi mener i DIMS, at denne bagatelgrænse på ingen måder kan retfærdiggøres, da der ikke er nogen sammenhæng med en sådan regel og øget patientsikkerhed. Dette ses udelukkende som en ekstra skat på arbejde eller til de enkelte klubber, hvis det fra politisk side besluttes, at klubberne skal opkræves som behandlingssted.

Den seneste offentliggjorte melding fra STPS er, at man ikke skal lade sig registrere som idrætslæge, hvis man arbejder frivilligt, og har man allerede registreret sig, skal man søge om gebyrfritagelse.

https://stps.dk/da/nyheder/2018/loesningsmodeller-for-registrering-af-frivillige/

Fra DIMS anbefaler vi, at man følger dette og hvis man er lønnet lader sig registrere og søger om gebyrfritagelse. Hvis man ikke ønsker det, bør man ophøre som idrætslæge, indtil forholdene er på plads.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DIMS

OVE BØJE AWARD 2018

Oprettet d. Feb 2, 2018

Stort tillykke til Ulrich Fredberg med den velfortjente Ove Bøje Award 2018!

 

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB HAR VÆRET TIL MØDE MED STPS

Oprettet d. Jan 25, 2018

DIMS har d. 24/1-18 deltaget i dialogmøde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formand, Kristoffer Barfod mødtes med Direktør for STPS, Anne-Marie Vangsted samt flere frivillige interesseorganisationer. Herunder DIF, DGI, Røde Kors, Festivaller m.fl.

Følgende kom ud af mødet:

 • Alle større organisationer (Rødekors, festivaller etc.) med mange frivillige sundhedspersoner skal organiseres under en cheflæge som hæfter for alle andre. I rødekors er det fx sådan: 900 sundhedspersoner, 3000 venues, en cheflæge = en anmeldelse. 

 • Problemet opstår i mindre organisationer og ved enkeltmandspersoner der udfører frivilligt arbejde. Vi (DIF, DGI, DUF og os) argumenterede for en generel fritagelse for registrering af sundhedspersoner inden for 'lavrisiko områder'. Dette går imidlertid imod lovteksten og vil kræve en lovændring.

 • STPS erkendte, at det er problematisk med journalføring og risikobaseret tilsyn for vores medlemmer. De lyttede til vores bekymringer om, at øget bureakrati vil være dræbende for frivilligt arbejde.

 • STPS var lydhør for problemet, om at 3/4 af vores medlemmer nu ikke udfører frivilligt arbejde pga de nye regler. De er klar over at sundhedsbehandlingen i mange klubber efter den 1/1-18 er blevet forringet pga reglerne.

 • STPS vil fremlægge en tidsbunden køreplan for den videre process. De vil undersøge mulighederne for en lovændring med fritagelse af registreringspligten/journalføringspligten og tilsynsrisikoen.

Alt i alt var de imødekomne og ønsker at tilpasse reglerne. De har bolden. Vi venter på udspil fra dem.

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. Jan 21, 2018

Nummeret indeholder denne gang en artikel i anledning af at DIMS har 60 års jubilæum i 2018, en (mindre) artikel om stigende seksualisering i sporten, en artikel om at være fysioterapeut i volleyball samt oversigtsprogram og omtale af (fem) keynote-speakers til 'Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports' i februar.

I forbindelse med oversigtsprogrammet kan man se, hvordan man kommer videre til kongressens abstracts, der er samlet i en 'book' og ligger under fanen 'Aktuelt' på Dansk Sportsmedicins hjemmeside.

Indholdsfortegnelsen i bladet:

Lederklummer:
- DIMS
- DSSF
- arrangørerne af 14th Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports

Artikel i anledning af DIMS 60års jubilæum: "How to punch above ones weight"
Morten Brandt

Stigende seksualisering i sporten
Kent Kristensen

At være sportsfysioterapeut er både sjovt og meningsfyldt
Sune Dombernowsky

Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Merete N. Madsen og Rasmus R. Sørensen

14th Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports
- oversigtsprogram
- henvisning til abstract-samling
- omtale af keynote-speakers 

 

Med venlig hilsen

HJERTESCREENING HOS ELITEIDRÆTSUDØVERE

Oprettet d. Jan 18, 2018

Det er med stor glæde at vi i DIMS erfarer at man i en artikel i dette nummer af Ugeskrift for Læger igen tager emnet om rutinemæssig hjertescreening op.

Hjertescreening af idrætsudøvere opstod i kølvandet på en Italiensk U21 fodboldspillers pludselige død af hjertestop tilbage i 2008. Det førte til at UEFA, på trods af at der var flere undersøgelse, der viste at det ikke nødvendigvis var en god ide, indførte obligatorisk hjertescreening af elitefodboldspillere. Danmark repræsenteret ved Team Danmark og DIMS kæmpede længe imod men måtte i 2011 give sig, og i dag er der mange eliteidrætsudøvere, der får foretaget rutinemæssig hjertescreening. Det er på trods af at Kardiologisk Selskab og Klinik for Sportskardiologi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på ingen måde anbefaler rutinemæssigt hjertescreening. Det er primært personer med familiær disposition til tidlig hjertestop, der bør screenes.

Citat fra Ugeskrift for Læger: En ny undersøgelse fra Canada inkluderer 74 tilfælde af hjertestop ved idrætsudøvelse hos personer i aldersgruppen 12-45 år, herunder 16 ved sportskonkurrencer. Forfatterne konkluderer, at under 20% af disse tilfælde havde været potentielt identificerbare ved forudgående screening.

Hvis det blot er et økonomisk problem, at man bruger ressourcer på at screene alle eliteidrætsudøvere og kun finder en forsvindende lille del, der fejler noget, så kan man måske leve med det. Men man finder ikke alle dem, der er i risiko for at falde om med hjertestop, og der skabes derfor en falsk tryghed hos dem, der er screenet (falsk negativt). Det er imidlertid mere problematisk, at man finder forandringer hos nogen som ALDRIG ville få hjertestop, men som pga. mistanken bliver frataget deres elitekarriere og skal leve et liv med frygt uden grund (falsk positiv).

Vi er glade for, at endnu en velunderbygget undersøgelse bekræfter DIMS holdning om, at tage afstand fra rutinemæssig hjertescreening af eliteidrætsudøvere, og vi mener fortsat at det ikke bare er en unødvendig screening , men at den også kan have skadelige og uforudsete konsekvenser for i øvrigt raske idrætsfolk.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS

DIMS KÆMPER FOR AT ÆNDRE DE NYE REGLER VEDRØRENDE RISIKOBASERET TILSYN FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED.

Oprettet d. Jan 6, 2018

HER SES DE SIDSTE DAGES PRESSEINDSLAG. 

5/1 DKNYT: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
https://www.dknyt.dk/artikel/94257/laegegebyr-fr-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner

4/1 DR: Frivillige læger dropper sportsklubber på grund af gebyr
https://www.dr.dk/nyheder/indland/frivillige-laeger-dropper-sportsklubber-paa-grund-af-gebyr

4/1 TV2: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-04-laegegebyr-far-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner

4/1 Nyheder.dk: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
https://nyheder.dk/laegegebyr-faar-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner/

4/1 Nordjyske.dk: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
http://news.dk/nyhed/3456357/laegegebyr-faar-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner

4/1 Fyns Stifttidende: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
https://www.fyens.dk/indland/Laegegebyr-faar-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner/artikel/3219111

4/1 DGI: Ny lov kan gøre det mere risikabelt at dyrke idræt
https://www.dgi.dk/om/nyheder-og-presse/nyhedscenter/seneste-nyt/ny-lov-goer-det-mere-risikabelt-at-dyrke-sport

4/1 Jyllandsposten: Lægegebyr får frivillige til at droppe haller og fodboldbaner
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10172940/laegegebyr-faar-frivillige-til-at-droppe-haller-og-fodboldbaner/

3/1 Jyllandsposten: Nyt gebyr rammer alle læger - ikke kun vagtlæger
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10166896/nyt-gebyr-rammer-alle-laeger-ikke-kun-vagtlaeger/

 
Med venlig hilsen

ÅBENT BREV TIL KONTORCHEF BIRGITTE DREWES FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Oprettet d. Jan 6, 2018

Kære Birgitte Drewes og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab skiver jeg til dig i anledning af den nye lov om det risikobaserede tilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2018.

Jeg skriver nu, fordi jeg netop har fået de første indikationer fra vores medlemmer, der viser at ca. 75% af dem allerede har forladt, eller påtænker at forlade det frivillige/lavtlønnede arbejde, de påtager sig i landets idrætsforeninger og sportsklubber.

I Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har vi konstateret, at vi ikke er den eneste lægefaglige gruppe, der stiller sig undrende over for den nye lov og hensigterne med den. Vi mener imidlertid, at grundlaget for at indføre et tilsyn for netop frivillige idrætslæger rammer helt uden for målrammen.

Det mener vi, fordi idrætslæger er frivillige. De har et almindeligt job som f.eks. praktiserede læge, eller som læge på en hospitalsafdeling for reumatologi eller ortopædkirurgi. Når de er på det såkaldte "behandlingssted", som det risikobaserede tilsyn pålægger gebyr, er det f.eks. i en sportshal, eller på en fodboldbane. Og hvad er formålet med et tilsyn, når behandlingsstedet altså er en sportshal eller en græsplæne?

På vegne af selskabets medlemmer vil jeg her minde om, at vi som læger er underlagt lægeløftet, og at vi alle har en lægeansvarsforsikring. Vi er tilstede i idrætten, fordi vi brænder for den. Vi tjener vores penge et andet sted, det er derfor vi kan gøre arbejdet i klubberne "Con Amore".

Derfor vil konsekvensen af det risikobaserede tilsyn i sin nuværende form være, at de aktive i landets sportsklubber og idrætsforeninger mister kompetent rådgivning om skadesforebyggelse, hurtig diagnostik og kvalificeret akutbehandling.

Du skriver til os, at vi har misforstået indholdet af loven, da der endnu ikke er truffet afgørelse i sager om ansøgning om fritagelse for det gebyr som Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt de frivillige idrætslæger. Videre anfører du, at hvis en frivillig, hjælper til flere steder skal han/hun kun foretage én registrering og betale ét gebyr. I dette tilfælde vil den frivilliges "konsulentvirksomhed" være behandlingsstedet – og altså ikke de fysiske lokaliteter/haller. Til det vil jeg sige to ting. Dels bygger tidligere udmeldinger på oplysninger fra dine kolleger i STPS hotline, hvor vi har brugt timer for netop at undgå misforståelser, dels mener jeg overordnet set, at tilsynet i forhold til idrætslægerne er irrelevant – det er dræbende for det frivillige og lavtlønnede arbejde, og jeg kan ikke se hvordan det skal bidrage til en bedre og sikrere behandling af patienter i idrætsklubber.

Vi, i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, er naturligvis glade for, at styrelsen viser imødekommenhed. Vi ønsker imidlertid en formulering, der i klar tekst letter og ikke som nu hæmmer alt arbejde som læge i idrætsklubberne og ved idrætsarrangementer. Det skal være gebyrfrit og uden øget journalføring.
For at nå frem hertil vil vi meget gerne mødes med dig og dine kolleger så vi kan få en lov, der bliver til glæde fremfor for til skade for landets mange idrætsaktive.

Med venlig hilsen

Formand
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Kristoffer W. Barfod

IDRÆTSLÆGERS ARBEJDE I KLUBBERNE UNDER PRES PÅ GRUND AF NY LOV

Oprettet d. Dec 31, 2017

Loven om risikobaseret tilsyn og registrering hos Styrelsen for Patientsikkerhed har afstedkommet lidt ekstraarbejde i juledagene, hvor flere medlemmer af bestyrelsen og med hjælp fra Morten Brandt (journalisten bag jubilæumsartiklen) har udsendt pressemeddelelse, været i Radioavisen og været i dialog med TV2, DR og DIF.

Nedenfor er link til Radioavisen d. 28/12, som medførte at sundhedsordførerne fra flere partier var ude og love, at man vil revurdere loven, så sundhedspersoner ikke skal betale gebyr.

Næste step er en spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne, som kommer ud en af de nærmeste dage.

https://www.dr.dk/radio/p4/p4-radioavis-radio/radioavisen-2017-12-28-12-00

 

Med venlig hilsen 

 

PRESSEMEDDELSE FRA DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Oprettet d. Dec 31, 2017

Ny lov truer de aktive og knægter 100 år gammel tradition

Når Styrelsen for Patientsikkerhed indfører det såkaldte ”risikobaserede tilsyn” 1. januar 2018 vil det paradoksalt nok betyde større risiko for landets mange aktive idrætsudøvere.

Sådan er det fordi det risikobaserede tilsyn i sin nuværende form også rammer de mange læger og fysioterapeuter, der er tilknyttet idrætsforeninger og sportsklubber over hele landet – fra de store professionelle klubber, til de helt små amatørklubber. De frivillige eller lavtlønnede læger og fysioterapeuter vil blive ramt både økonomisk og arbejdsmæssigt i form af mere bureaukrati. Konsekvensen kan blive, at der f.eks. ved en hjernerystelse på fodboldbanen, eller et forvredet knæ i håndboldhallen, ikke er kompetente fagpersoner til stede, hvilket igen kan betyde mindre kvalificeret eller slet ingen akut behandling. Dertil kommer hele det evidensbaserede skadesforebyggende arbejde og genoptræning af sportsfolk efter skader som klubberne og dermed de aktive risikerer at miste.

Frivillig læge må betale 24.000 kr.

Et eksempel fra virkeligheden kan kaste lys på hvorfor det nye tiltag, vedtaget af Folketinget i 2016, kan få læger og fysioterapeuter til at fravælge arbejdet i landets sportsklubber. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab fremlægger et eksempel, hvor et af deres medlemmer arbejder som frivillig læge for seks forskellige ishockeyhold. Han vil i fremtiden skulle:

· Betale gebyr for hvert behandlingssted: 6 x 4000kr = 24.000kr.

· Være forberedt på at betale en ekstra afgift på angiveligt op til 7000 kr. til Styrelsen for Patientsikkerhed pr. tilsyn, hvis han bliver udvalgt til risikobaseret tilsyn.

· Udføre journalføring på alt arbejde.

I det konkrete tilfælde søgte Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks at blive fritaget for gebyret fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men ansøgningen blev afvist, hvilket giver et fingerpeg om, at det formentlig også bliver svært for andre klubber, idrætslæger og fysioterapeuter at få dispensation. Frederikshavn White Hawks har fem tilknyttede læger, idet der fra Dansk Ishockey Unions side er krav om lægelig tilstedeværelse ved kampe. Disse fem skal alle betale samme gebyr og pr. lokalitet.

Risici for påtaler og større investeringer.

Yderligere har lægen eller fysioterapeuten risiko for påtale for at udføre behandling eller diagnostik, idet der ofte arbejdes i idrætshaller, hvor forholdene i omklædningsrum og lignende i sagens natur ikke overholder de hygiejniske standarder, som behandlingssteder sædvanligvis skal.

Endelig må der imødeses større investeringer i software og serverplads til håndtering af patientdata. Således er det fordi journalføringen i henhold til den nye lov bliver mere omfattende, hvilket vil generere betydelige mængder data, der skal krypteres, lagres og håndteres sikkert i henhold til persondataloven.

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab arbejder i disse dage på at få overblik over præcis hvor mange læger og fysioterapeuter, der bliver ramt af tilsynet. Et forsigtigt estimat lyder på at der i dag er cirka 500 læger og 1000 fysioterapeuter, der arbejder med idrætten og dermed øger sikkerheden for de aktive.

– Dansk Idrætsmedicinsk Selskab finder det øgede bureaukrati og den nye afgift uhensigtsmæssig og dræbende for det frivillige arbejde. De nye regler gør op med en 100 år gammel dansk tradition for at udføre frivilligt og lavtlønnet arbejde i idrætsklubber og medfører risiko for, at idrætsudøverne får dårligere behandling, da læger og fysioterapeuter vil fravælge at udføre frivilligt eller lavtlønnet arbejde på grund af bureaukratiet og afgifter, siger Niels Christian Kaldau, fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.

Han fortæller videre, at man fra DIMS’ side har udsendt en opfordring til sine medlemmer, hvor man anbefaler, at de nye regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed overholdes, men anbefaler videre deres medlemmer at sende en officiel ansøgning om tilladelse til fritagelse for gebyret. Endelig skriver de til deres medlemmer at: ”Ønsker man ikke at følge STPS regler, må vi desværre anbefale, at man ophører med sine aktiviteter i idrætssammenhæng.”

Kontakt: Niels Christian Kaldau MD ortopæd kirurg 2714 340

Baggrund: Info fra Folketingets hjemmeside: ”Den 11. februar 2016 blev der indgået en politisk aftale mellem den daværende regering (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om risikobaseret tilsyn med behandlingssteder. Med aftalen blev det besluttet at omlægge Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder. Efter aftalen skulle den eksisterende pligt for Styrelsen for Patientsikkerhed til at føre et reaktivt tilsyn på området suppleres med indførelsen af en pligt for styrelsen til også at føre et proaktivt risikobaseret tilsyn. Det blev samtidig besluttet, at Styrelsen for Patientsikkerheds faste tilbagevendende tilsyn med plejehjem, kosmetiske klinikker og private sygehuse, klinikker m.v. skulle ophæves. Den politiske aftale af 11. februar 2016 blev udmøntet ved lov nr. 656 af 8. juni 2016, der trådte i kraft fuld ud den 1. januar 2017. Det fremgår af loven, at Styrelsen for Patientsikkerhed fra og med 1. januar 2017 skal gennemføre løbende tilsyn med udvalgte registrerede behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden. Det fremgår samtidig af loven, at sygehusenheder, klinikker, praksisser, plejecentre, plejehjem, bosteder, sundheds- eller genoptræningscentre og andre behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver behandling, senest den 31. december 2017 skal lade sig registrere hos de centrale sundhedsmyndigheder (Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed). Styrelsen for Patientsikkerhed skal efter loven opkræve et årligt gebyr hos de behandlingssteder, der er registreret, med henblik på finansiering af registreringsordningen og tilsynet. Det er forudsat i bemærkningerne til lov nr. 656 af 8. juni 2017, at Styrelsen for Patientsikkerhed får hjemmel til for hvert behandlingssted, der indgiver registrering, at pålægge gebyrer af en størrelse, der giver fuld omkostningsdækning, således at Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter forbundet med registrering og tilsyn i ordningen modsvares af de samlede gebyrindtægter, og således at ordningen hviler i sig selv. Det fremgår, at de årlige gebyrer skal dække udgifterne forbundet med registrering, drift af IT-løsning og tilsynsbesøg, herunder overhead. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at de årlige gebyrer vil blive gradueret efter størrelsen af behandlingsstedet, og at behandlingsstederne er inddelt i fem kategorier baseret på størrelse og beregning af det forventede ressourceforbrug til tilsyn i hver kategori.(…)

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. Nov 19, 2017Så er Dansk Sportsmedicin nr. 4 2017 lagt online. Nummeret indeholder denne gang artikler fra det nordjydske idrætsmedicinske forskningsmiljø. 

Ledere fra DIMS og DSSF

Viden for verden
Michael Skovdal Rathleff

The diagnosis & management of medial tibial stress syndrome: an evidence-update
Marinus Winters

Løberen med plantar hælsmerte
Henrik Riel og Jens Lykkegaard Olesen

Back pain in sports - same but different?
Steffan Wittrup Christensen, Megan McPhee, Martin Rabey, Niamh Moloney and Thorvaldur Skuli Palsson

Effects of high-intensity eccentric training on pain and joint function in trowers affected by overuse injuries
Priscila de Brito Silva, Mayara Ayane da Silva, Suellen Midori Nakamura and Anderson Souza Oliviera

Effekter af støddæmpende såler
Søren Kaalund og Pascal Madeleine

Delayed Onset of Muscle Soreness: hvad er op og ned?
Jeppe Nørgaard Poulsen, Morten Høgh og Ryan Godsk Larsen

Træning og skader hos unge håndboldspillere. Trænerens perspektiv med udgang i praksis hos AGF-Viby U16 drenge
Kim Adamsen

Præstationsoptimering og skadesforebyggelse hos danske para-atleter. Et samarbejde i triatlon og håndcykling mellem atleter, teknologi og industrien
John Rasmussen, Christian Gammelgaard og Mark de Zee

Implementation of postactivation potentiation in a soccer warm-up routine
Andreas Holm, Kenneth Skov, Troels Schøning Johansen and Uwe G. Kersting

Compliance in a health care setting
Negar Pourbordbari og Kristian Lyng

Anvendelse af 'computer vision' til analyse af fysisk aktivitet og energiforbrug
Mathias Krogh Poulsen, Rikke Gade, Ryan Godsk Larsen, Martin Møller Jensen, Thiemo Alldieck, Thomas B. Moeslund og Jesper Franch

Idrætsstuderendes deltagelse i problembaserede forskningsprojekter ved Aalborg Universitet
Ernst Albin Hansen, Michael Voigt, Mathias Kristiansen, Anders Emanuelsen og Pascal Madeleine

Integrering af teori i praksislæring - idræt på Aalborg Universitet
Lars Domino Østergaard og Kenneth Larsen

'Så letter vi' ... Et livsstilsændringsprojekt for børn og unge
Anders Ring, Oline Bjørkelund og Jesper Franch

Ny viden ... Korte resuméer af nye publikationer
Rasmus Reinholdt Sørensen

KURSUS OM TRIATLON

Oprettet d. Oct 30, 2017

FREDAG D. 27. OKTOBER BLEV DER AFHOLDT KURSUS OM TRIATLON I AARHUS.

DET BLEV EN STOR SUCCES MED OVER 30 DELTAGERE SAMT 5 FOREDRAGSHOLDERE, SOM ALLE HAVDE NOGLE INTERESSANTE OG FLOTTE OPLÆG. 

 

MED VENLIG HILSEN

 

MULIGHED FOR AT BLIVE MEDLEM AF United Kingdom Association of Doctors in Sport (UKADIS)

Oprettet d. Oct 26, 2017

PÅ NEDENSTÅENDE LINK, KAN MAN BLIVE MEDLEM AF UKADIS, SOM BLEV SKABT I 2001 OG GIVER ET VERDENSOMSPÆNDENDE NETVÆRK MED MULIGHED FOR FORUMDISKUSSIONER OSV. 

 

In 2001 a group of medics founded a Sports Medical Association called UKADIS. We exist today as an active discussion group with members from many countries around the world. We are enthusiasts who advocate the development of the specialty and active clinical debate through open discussion.

If you would like to join us and become a member of our community, its completely free - just follow this forum link.

The forum contains clinical topics for example case based discussion, details about conferences, Jobs in Elite Sport and Medico legal issues too these are in partnership with our sponsors SEMPRIS.

The forum works on your computer in a browser go here forum.ukadis.com or as an app on your smart phone down load the Discourse app from google play or itunes and once you installed Discourse search for forum.ukadis.com

It also works as before as an email forum.

UKADIS can track all your site activity for your appraisal. 

To post to the site:

1. Email post@forum.ukadis.com

2. From Forum http://forum.ukadis.com

Or via the Discourse Mobile app - log into forum.ukadis.com

This professional forum is open to Doctors working in or interested in Sport and Exercise Medicine anywhere in the world. It is a free resource.

The UKADIS community:

 • Who is it for? Any Doctor anywhere in the World,

 • We formed in 2001 and have been educating and helping each other since,

 • Over 700 members in over 20 different countries,

 • What can they find here? Professional help in relation to any clinical or professional issue within Sports Medicine. Also job and conference / course advertisements,

 • Why should they come here? Because it provides the best and sometimes immediate advice or guidance from a global network of leading expert Physicians and Surgeons,

 • Where can they read more (links, resources, etc)? www.ukadis.com

 

DANSK SELSKAB FOR SPORTSFYSIOTERAPI HAR I DENNE UDGAVE AF BJSM REDAKTØRROLLEN.

Oprettet d. Oct 16, 2017

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har i denne udgave af British Journal of Sports Medicine (BJSM) redaktørrollen. De har skrevet lederen "From knowing to doing: it takes a village" der bl.a. handler om koblingen mellem forskning, uddannelse og klinisk praksis i DSSF samt vores meget anerkendte årlige SportsKongres

Flot arbejde af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi!

 

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL OVE BØJE PRISEN 2018

Oprettet d. May 15, 2017

Indstilling af kandidater til Ove Bøje Prisen 2018

I forbindelse SportsKongressen 2018 skal Ove Bøje Prisen uddeles.

Frem til 1. september 2017 er det muligt at indstille kandidater til prisen hvorefter bedømmelsesudvalget udvælger den bedste kandidat. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris.

Kandidater til prisen er en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke.

Kandidater kan indstilles via fremsendelse af oplæg på maksimalt ½ side, CV på maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer til DIMS' sekretær på mail@sportsmedicin.dk.

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. May 14, 2017

DENNE GANG ER DET BLEVET AARHUS TUR TIL AT FORTÆLLE OM DERES SPÆNDENDE FORSKNING I IDRÆTSMEDICIN. 

 

 

 

REFUSION FRA FONDEN FOR ALMEN MEDICIN VEDRØRENDE IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES

Oprettet d. Mar 30, 2017

Ovennævnte kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster: 

Selvvalgt efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 3 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse). 

Kursets aktivitetsnummer 2017-0247 kan benyttes som søgeord, når der ansøges om refusion.

Ved log ind i refusionssystemet benyttes privat NemID. 

 

Med Venlig Hilsen

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

NYHEDSMAIL FRA DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Oprettet d. Mar 7, 2017

Kære medlem,

I forbindelse med dette års Sportskongres blev der traditionen tro afholdt generalforsamling. Det fulde referat herfra er at finde på vores hjemmeside, men af vigtige højdepunkter skal her nævnes:

* Ny formand for DIMS. Efter en kæmpe arbejdsindsats har Tommy Øhlenschlæger valgt at træde tilbage som formand for DIMS. Han erstattes af afdelingslæge, ph.d. Kristoffer Barfod fra Hvidovre Artroskopisk Center, der er ny-indtrådt ind i bestyrelsen.

* Kontingentnedsættelse på 200 kr. Overskud på 267.000 i 2016 samt overskud på 268.000 i 2015 gjorde at Generalforsamlingen vedtog kontingent for 2017 på 950 kr.

* Stort tak til Tommy Øhlenschlæger, Annika Winther og Jørgen Guldberg-Møller fra bestyrelsen samt Søren Geil Kjær fra Uddannelsesudvalget, der stopper efter flere års stor indsats.

* Scandinavian Foundation opløses fra 2018 og et fremtidigt nordisk samarbejde skal bygges op direkte gennem de respektive selskaber.

* 8 læger bestod DIMS diplomlæge eksamen i 2016.

* Aktuelt er der 66 diplomlæger og 536 medlemmer i DIMS.

* Væsentligste resultater af spørgeskemaundersøgelsen i januar måned, hvor 190 medlemmer svarede var, at 88 (52 %) var for, at DIMS skal deltage mere aktivt i den politiske debat. 28 (16 %) var imod et øget politisk engagement. På baggrund af ovenstående blev Generalforsamlingen af bestyrelsen anmodet om mandat til at arbejde for at DIMS deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat, hvilket blev imødekommet.

Den næste Sportskongres er den fælles skandinaviske kongres, der afholdes i København d. 1.-3- februar 2018. Den tidligere formand for kongresudvalget, Karen Kotila, har givet stafetten videre til Jesper Petersen som sammen med det nye kongresudvalg er gået i gang med planlægningen af den kommende kongres. Efterhånden som programmet tager form vil det blive annonceret via nyhedsmailen og på vores hjemmeside, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu!

Kommende aktiviteter:

Eksterne kurser/kongresser:

* IOC world conference on prevention of injury and illness in sport, Monaco, 16-18 March 2017

* Focused course on DOPPLER MODALITIES AND ADVANCED ULTRASOUND TECHNIQUES, Copenhagen, 20-21 April 2017

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Eller vores Facebook gruppe: "Dansk Idrætsmedicinsk Selskab"

"HUSK! Den der ranker sig slanker sig"

Ikoniske Kaptajn Jespersen fik danskerne til at bevæge sig for 90 år siden. Nu genopliver vi ham her i nyhedsmailen og krydre denne og de kommende nyhedsmails med herlige citater fra den bog han skrev i 1934 om stavgymnastikken. Det var i øvrigt et system han kom frem til under havearbejdet. Efter lang tids arbejde med hakke, skovl og spade følte han sig krumbøjet og stiv. For atter at rette kroppen ud anvendte han redskabernes skaft til fjerne den stivhed der var opstået i musklerne under arbejdet. Dette førte til den velkendte træningsform som med udgivelsen bogen er blevet foreviget. Her følger første citat fra bogen:

"Tusinder af danske Mænd og Kvinder bærer Arbejdets Trællemærke i deres Krop, fordi de daglig arbejder i eensidige Bevægelser, sidder og ligger i eensidige Vanestillinger uden at gøre alvorligt forsøg paa at raade Bod herpaa gennem daglig rationel Træning. Børn i Tusindvis er skæve og krumme, fordi Forældrene og Skolen ikke med Forstaaelse og Interesse vaager over deres legemlige Udvikling og Opdragelse. Det er ikke tilstrækkeligt med Opøvelse af Færdigheder, man maa overbevise sig om Virkningen."

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS

APPETIZER FOR SPORTSKONGRES 2017

Oprettet d. Dec 30, 2016

SLIDESHOW FRA 2016 KONGRESSEN.

SKYND DIG AT MELDE DIG TIL DETTE ÅRS KONGRES PÅ WWW.SPORTSKONGRES.DK

 

 

STORT TILLYKKE TIL DE NYE DIPLOMLÆGER!

Oprettet d. Nov 27, 2016

D.11. November afholdt Dansk Idrætsmedicinsk Selskab diplomeksamen for kommende diplomlæger i idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital.
Der var 7 tilmeldte til eksamen, som bestod af en skriftlig multiple-choice del med 40 spørgsmål samt en praktisk del med figuranter, hvor de kommende diplomlæger skulle udvise at de kunne indhente relevant anamnese, demonstrere god undersøgelsesteknik samt planlægge et relevant videre forløb. Derudover sluttede den praktiske del med træk af et tillægsspørgsmål.
Alle 7 eksaminander klarede sig rigtig godt, og vi kunne sidst på dagen stolt meddele at alle var bestået.

Næste eksamen vil blive afholdt i efteråret 2018. Se mere på www.sportsmedicin.dk, hvis du har interesse i at blive diplomlæge i idrætsmedicin.

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

DANSK SPORTSMEDICIN NUMMER 4 2016 ER KLAR TIL LÆSNING.

Oprettet d. Nov 27, 2016

Så er Dansk Sportsmedicin nr. 4-2016 klar på www.dansksportsmedicin.dk

Nummeret er det fjerde i den fortsatte serie med skiftevis indhold fra 4 danske, idrætsmedicinske forskningscentre. Denne gang kommer indholdet fra IOC Research Center Copenhagen.

Se mere på www.dansksportsmedicin.dk

 

 

Venlig hilsen

 

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

 

BESTYRELSEN I DIMS HAR AFHOLDT VISIONSWEEKEND.

Oprettet d. Sep 25, 2016

Bestyrelsen i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har afholdt visionsweekend. 

Planen og strategien er nu lagt for de næste 5 år!

Med venlig hilsen 

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

INDSTILLING TIL JOHANNES LINDHARD PRISEN 2017

Oprettet d. Sep 10, 2016

Formål:

Johannes Lindhard prisen uddeles hvert andet år gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen:

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Deadline 1. december 2016 til: 

Kristian Thorborg: kristianthorborg@hotmail.com 

Henrik Aagaard h.aagaard@dadlnet.dk 

Uddeling:

Prisen er på 10.000 DKR. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og DIMS fælles sportsmedicins kongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Baggrund:

Johannes Lindhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Lindhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Lindhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Lindhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Lindhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Lindhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1947 udtalte August Krogh: ”Lindhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Lindhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

 Ligningslovens paragraf 8 b – husk ansøgning om skattefritagelse

 

Med Venlig Hilsen 

 

IDRÆTSMEDICIN I AALBORG

Oprettet d. Aug 24, 2016

Så er Dansk Sportsmedicin nr. 3-2016 klar på www.dansksportsmedicin.dk.
Nummeret er det første i den fortsatte serie med skiftevis indhold fra 4 danske, idrætsmedicinske forskningscentre. Denne gang kommer indholdet fra Aalborg.

Temaet er "Idrætsmedicin i Aalborg".

 

Med Venlig Hilsen

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. May 6, 2016

Nyt nummer af Dansk Sportsmedicin.

Temaet er patellofemorale smerter. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

 

REFUSION FRA EFTERUDDANNELSESFONDEN I PLO

Oprettet d. Mar 7, 2016

SPORTS MEDICINE CONGRESS 2016 ER GODKENDT TIL REFUSION I EFTERUDDANNELSESFONDEN I PLO-REGI. 

DEN FULDE TITEL ER: SPORTS MEDICINE CONGRESS MED AKTIVITETSNUMMER 2016-28-1-2. 

 

Med Venlig Hilsen

 

 

FRI ADGANG TIL JANUARUDGAVEN AF JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE.

Oprettet d. Feb 28, 2016

SE MERE PÅ NEDENSTÅENDE LINK. 

 

 

HIGHLIGHTS FROM SPORTS MEDICINE CONGRESS 2016

Oprettet d. Feb 6, 2016

SEE YOU AGAIN NEXT YEAR!

 

OVE BØJE PRISEN 2016

Oprettet d. Feb 5, 2016

STORT TILLYKKE TIL HENNING LANGBERG MED OVE BØJE PRISEN 2016!

 

SPORTS MEDICINE CONGRESS 2016 !

Oprettet d. Feb 5, 2016

SÅ ER ÅRETS UDSOLGTE KONGRES KOMMET GODT I GANG!

VI SER FREM TIL NOGLE FANTASTISKE DAGE MED SPÆNDENDE FOREDRAG OG SOCIALE AKTIVITETER.

MED VENLIG HILSEN

 

 

  

NY KONGRES APP!

Oprettet d. Jan 8, 2016

Årets Idrætsmedicinske kongres d. 4-6 februar i Kolding står for døren!

Vi er stolte over at kunne præsentere, at vi for første gang har fået lavet en APP, så du kan holde styr på program, deltagere og foredragsholdere, tilgå abstracts, posters og interviews så snart de er online, og meget mere. 
Vi håber, at det vil give jer deltagere en endnu bedre oplevelse af årets kongres.

Den kan hentes allerede nu, så man kan nå at blive fortrolig med den inden kongressen. 
Se på nedenstående links.

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. Nov 24, 2015

Indhold Dansk Sportsmedicin nr. 4, 2015

Tema: Ekstremsport

Ledere

Ultra-marathon running
Beat Knechtle and Pantelis Nikolaidis

Neuromuscular Changes in Ultra-endurance Running
John Temesi and Guillaume Y. Millet

Trailløb - skader, udstyr og træning
John Færgemann og Claus Bjarnø

Motion er sundt ... men er meget motion meget sundt?
Kristian Overgaard og Peter Aagaard

Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Anders F. Nedergaard og Jonathan Vela

Referat af 'Introkursus for klublæger': Anders Eidner


 BEMÆRK AT DANSK SPORTSMEDICIN FRA 2016 IKKE LÆNGERE UDKOMMER I TRYKT FORM, MEN FORTSÆTTER SOM ONLINE TIDSSKRIFT.

 Med Venlig Hilsen

NY VIDEN - KORTE RESUMÉER AF NYE ARTIKLER

Oprettet d. Aug 31, 2015

UDDRAG FRA DANSK SPORTSMEDICINS SIDSTE NUMMER

AF ANDERS F. NEDERGAARD OG JONATHAN VELA

No Association Between Fibrosis on Magnetic Resonance Imaging at Return to Play and Hamstring Reinjury Risk

Når vi taler om fibersprængninger, tales der ofte om at de kan føre til intramuskulære ardannelse og evt. forkalkning, som giver ujævne kraftforplantning i musklen der kan øge risikoen for nye fibersprængninger. I et spændende nyt MR kohorte studie har Reurink et al, fra Erasmus Medical Centre i Holland og Aspetar i Qatar, undersøgt hvorvidt ardannelse bedømt ud fra MR rent faktisk er en risikofaktor for nye fibersprængninger (3). I studiet har de inkluderet 108 atleter med akutte Peetrons klasse 1 til 2 fiberspræninger. I disse patienter lavede de MR scanninger umiddelbart efter skaden og umiddelbart før tilbagevenden til sport, hvor de ledte efter tegn på fibrotiske ændringer i de skadede muskler under ophelingen. Herefter havde de et års opfølgning hvor de

monitorerede skadeshistorik med hensyn til træning. Herefter blev den målte fibrose relateret til forekomsten af nye fiberskader.

Forskerne fandt at 30-50% af atleterne på forskellige tidspunkter udviste tegn på fibrose i deres fibersprængninger, men overraskende nok at ardannelse i musklerne ikke var forbundet med risikoen for nye skader. Selv om man skal tage forbehold for om man nu også kan se alt på en MR scanning, indikerer dette studie altså at man måske skal revidere sine forklaringsmodeller om betydningen af ardannelse i musklerne og deres betydning for fibersprængninger.

 

3. Reurink G et al. No Association Between Fibrosis on Magnetic Resonance Imaging at Return to Play and Hamstring Reinjury Risk. The American Journal of Sports Medicine. 2015;43(5):1228–1234.

 

MULIGHED FOR RABAT PÅ WEBKURSER SOM DIMS MEDLEM

Oprettet d. Aug 16, 2015

Som medlem af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er det nu muligt at få rabat på kurser fra www.kneeguru.co.uk.

Det kunne for eksempel være et af de to nedenstående kurser.

Hvis man er interesseret, skriv til sekretariatet da vi vil forhøre os om de aktuelle rabatter. 

 

Mvh

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. Aug 11, 2015

 

Tema: Smerter

 

Towards a greater pain literacy in sports

Cocks TS, Butler DS and Moseley GL

 

Smertesystemets omkodning og modulation ved kroniske smerter

Lars Arendt-Nielsen

 

Hvad er overbelastning? Et neurofysiologisk perspektiv på akutte smerter

Morten Høgh

 

Effects of pain on postural control and performance

Rogerio Pessoto Hirata

 

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Anders F. Nedergaard og Jonathan Vela 

TIDSSKRIFTET NORSK IDRETTSMEDISIN

Oprettet d. Jul 19, 2015

NORSK FORENING FOR IDRETTSMEDISIN OG FYSISK AKTIVITET LAVER 2 GANGE ÅRLIGT ET TIDSSKRIFT AF HØJ KVALITET.

TIDSSKRIFTER DER ER MERE END ½ ÅR GAMMELT ER FRIT TILGÆNGELIGT. 

FIND DEM PÅ NEDENSTÅENDE LINK. 

 

MVH

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB 

SPORTS MEDICINE CONGRESS 2016

Oprettet d. Jun 16, 2015

Så er første announcement klar vedrørende SPORTS MEDICINE CONGRESS 2016!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra d. 4.-6. februar 2016.

Vi glæder os til at se jer alle!

Mvh

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. May 13, 2015

 

Ledere

Knee injuries - the paved road to osteoarthritis?
Jonas Bloch Thorlund

Individualiseret træning ved knæartrose - evidens for effekt og praktisk anvendelse
Søren Thorgaard Skou, Eva Agerberg og Ewa M. Roos

ACL prevention in female handball
Grethe Myklebust

Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Anders F. Nedergaard og Jonathan Vela

Eksamen i sportsfysioterapi
Vibeke Bechtold

DIF KONGRESSEN 2015

Oprettet d. Mar 5, 2015

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er repræsenteret ved DIF kongressen 2015 fra d. 5.-7. marts. 

Temaet ved kongressen er "Skal idrætten redde verden, eller skal verden redde idrætten". 

 

 

SLIDESHOW FRA SPORTS MEDICINE CONGRESS 2015

Oprettet d. Feb 8, 2015

TAK FOR EN FANTASTISK KONGRES!

VI GLÆDER OS ALLEREDE TIL NÆSTE ÅR!

LINDHARDPRISEN 2015

Oprettet d. Jan 23, 2015

 

VISIONSDAG DAGEN FØR ÅRETS KONGRES

Oprettet d. Jan 22, 2015

DAGEN FØR IDRÆTSMEDICINSK KONGRES 2015 BRUGTE VI I BESTYRELSEN PÅ AT SNAKKE OM VISIONER FOR DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB. 

DET VAR EN GOD DAG, MED MANGE TANKER OMKRING HVOR VI GERNE VIL HEN MED SELSAKBET.

 MVH

BESTYRELSEN I DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

 

INDSTILLING TIL JOHANNES LINDHARD PRISEN 2014/2015

Oprettet d. Nov 16, 2014

Formål:

Johannes Lindhard prisen uddeles hvert andet år gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen:

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Deadline 1. december 2014 til: 

Kristian Thorborg: kristianthorborg@hotmail.com 

Henrik Aagaard h.aagaard@dadlnet.dk 

Uddeling:

Prisen er på 10.000 DKR. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og DIMS fælles sportsmedicins kongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Bedømmelses udvalget:

Bedømmelsesudvalget består af formanden for Videnskabeligt Udvalg under Sportsmedicinsk kongres samt ét DIMS medlem og ét DSSF medlem. DSSF’s og DIMS´s bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område. Ved udpegning af formanden for videnskabeligt udvalg, er kriteriet at denne skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke sidde to efterfølgende perioder.

Baggrund:

Johannes Lindhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Lindhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Lindhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Lindhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Lindhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Lindhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1947 udtalte August Krogh: ”Lindhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Lindhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

 

Ligningslovens paragraf 8 b – husk ansøgning om skattefritagelse

APPETIZER FRA IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2014

Oprettet d. Nov 15, 2014

GENSE NOGLE AF HØJDEPUNKTERNE FRA SIDSTE ÅRS KONGRES OG MELD DIG ALLEREDE I DAG TIL NÆSTE ÅRSKONGRES!

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Oprettet d. Nov 10, 2014


Tema: Styrketræning

Ledere

Styrketræning i rehabilitering
Jens Bojsen-Møller og Per Aagaard

Styrketræningsprogrammer - rapportering med fokus på klinisk brug
Thomas Bandholm

Styrketræning til børn og unge - nye perspektiver og opdatering af viden
Lone Hansen

Styrketræning ved kronisk seneoverbelastning
Christian Couppé og Jens Olesen

Tung styrketræning til hoved-hals kræftpatienter
Simon Lønbro

Træningsinduceret rhabdomyolyse
Christian Larsen og Mogens Pfeiffer Jensen

Proteinindtag efter træning - kritisk nødvendighed eller unødigt detaljerytteri ?
Anders Nedergaard

Case: Postoperativ genoptræning efter akillesseneruptur - tidlig mobilisering og vægtbærings betydning
Anne-Sofie Andersen

Concussion in Sport - epidemiology, risk factors and clinical presentation
Tracy Blake

Ny viden - korte resuméer af nye artikler, herunder kommentar om hjernerystelse fra Martin B. Josefsen
Anders F. Nedergaard, Jonathan Vela og Raja Zikandar Aziz

MAILKONTO HACKET!

Oprettet d. Nov 6, 2014

Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs mailkonto er desværre blevet hacket. 

Vi er klar over at der nok er nogle medlemmer som har fået en mail, der bestemt ikke er skrevet af os. 

Vi er i dialog med google om at få ændret kontoen og forhåbentligt kommer der ikke flere mails af den karakter til medlemmerne.

 Vi undskylder meget. 


Mvh Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

NY VIDEN....KORTE RESUMEÉR AF NYE PUBLIKATIONER

Oprettet d. Sep 2, 2014

Fra Dansk Sportsmedicin samlet af Anders F. Nedergaard, Jonathan Vela og Raja Sikandar Aziz. 

 

Skulder

Ann Cools et al fra Universitet i Ghent, Belgien, har skrevet en oversigtsartikel om rehabilitering af scapulær dyskinesi [2]. I artiklen beskriver hun hvordan forfattergruppen mener, at der er et væsentligt overlap imellem ætiologierne indenfor nakke og skulder områderne og at scapulær dyskinesi er et væsentlig element i begge typer problemstillinger, hvorefter de beskriver en række eksempler på dette overlap. De foreslår at man i behandlingen af skapulær dyskinesi betragter det som en kombination af nogle passive (fleksibilitet) og aktive (muskelaktivitet) egenskaber af musklerne omkring skulderbladet og præsenterer derefter en algoritme, som foreskriver hvilket typer behandling/fysioterapi patienten skal igennem. Det er i øvrigt den samme algoritme hun præsenterede på DIMS kongressen i 2014. I den sidste del af artiklen konkretiserer forfatterne så punkterne i algoritmen med hensyn til hvilke interventioner der er mest passende for.

I en anden ny artikel har Ann Cools et al undersøgt rehabiliteringsøvelser ved biceps lidelser og SLAP-læsioner [3], hvilket er sket ved at undersøge EMG aktiviteten hos 32 (16 mænd og 16 kvinder) raske forsøgspersoner i et deskriptivt studie. Disse skulle hver især udføre 16 almindeligt forekommende øvelser, der anvendes til overhåndsatleter med skuldersmerter.

I artiklen fremgår forskellige EMG aktivitetsresultater, som de bruger til at foreslå et gradueret øvelsesprogram i forbindelse med rehabiliteringen. Resultaterne viste bl.a. at 13 øvelser havde en lav EMG aktivitet i biceps brachii (BB), mens de restende 3 øvelser viste en moderat EMG aktivitet. Forfatterne påpeger selv, at de på intet tidspunkt når en høj EMG

aktivitet sv.t. >50% MVIC, hvorfor deres gradueret program kun er tiltænkt de tidlige og intermediate faser af rehabiliteringen, hvor det gælder om at beskytte sener og labrum.

Vi har talt med Ann Cools for at høre hvad hun mener er de vigtigste ting at drage frem fra de 2 artikler. Hun fortæller ”In the assessment and treatment of patients with chronic pain in the upper quadrant, clinicians very often are confronted with scapular dyskinesis, associated with shoulder or neck pain symptoms. Scapular malpositioning and muscle dysfunction have been identified in a wide variety of patients, from office workers with chronic neck- and arm pain to the elite overhead athlete with throwing- or smashing related shoulder pain. Although the cause-consequence relationship between both clinical findings is still unclear, there is a general consensus that scapular dysfunction should be objectively assessed, and decision-based treated. In general, both flexibility deficits as well as scapular muscle performance deficits may be detected. Depending on the clinical findings, the clinician should focus on restoring flexibility by stretching and restoring neuromuscular balance in the scapular muscles selecting the appropriate exercises. This paper intends to present a clinical reasoning algorithm guiding the clinician into the functional assessment as well as the treatment of scapula-related shoulder and neck problems.

In the past 20 years, superior labrum anterior-posterior (SLAP) lesions in the throwing shoulder have been a challenge to both clinicians and researchers. The diagnosis, biomechanical mechanism, as well as the conservative and surgical treatment have been a topic of discussion amongst health professionals, surgeons as well as rehabilitation specialists. Although rehabilitation exercises are recommended in the nonoperative and postoperative treatment of bicepsrelated disorders and SLAP lesions in overhead athletes, a progressive exercise protocol with controlled loads on the biceps has not yet been described. Therefore the purpose of this second study was to describe a continuum of exercises with progressive load on the biceps based on electromyographic (EMG) analysis. The results provide a continuum of exercises with an increasing level of EMG activity in the biceps. Exercises targeting the trapezius resulted in less loads on the biceps compared with exercises for the serratus anterior. In addition, exercises with an internal rotation component showed low activity in the biceps, whereas exercises with an elbow flexion/shoulder forward flexion component exhibited higher EMG levels in the biceps. These results may assist the clinician in the appropriate choice of exercises in a graded rehabilitation program of biceps-related injuries.

 

2. Cools AMJ et al. Rehabilitation of scapular dyskinesis: from the office worker to the elite overhead athlete. BrJ Sports Med. 2014;48(8):692–697.

3. Cools AM, Borms D, Cottens S, Himpe M, Meersdom S, Cagnie B. Rehabilitation Exercises for Athletes With Biceps Disorders and SLAP Lesions: A Continuum of Exercises With Increasing Loads on the Biceps. Am J Sports Med. 2014;42:(6)1315-1322.

VISIONER I DIMS!

Oprettet d. Aug 22, 2014

 

Vi afholdte bestyrelsesmøde d. 21 august i Nyborg med deltagelse af repræsentanter fra SIMS og IM (Idrætsmedicinske studenterorganisationer).

 

Vi tænker meget i visioner for fremtiden med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.

 

Byd ind hvis I har nogen ideer til hvad fremtidens DIMS skal indeholde!

Nyt nummer af Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. May 8, 2014

Det nye nummer af Dansk Sportsmedicin er gået i trykken og udkommer 17. maj. 

 

Nogle af emnerne i dette nummer er:

 

'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2014

Vejen til EM-bronze 2013.
Fortællingen om den lange forberedelsesfase til EM, bygget på samarbejde mellem cheftræner, ass. trænere og sundhedsstaben
Kenneth Heiner-Møller, Peter Krustrup og Thøger Persson Krogh

Biceps tendinitis
Klaus Bak

Hold dig opdateret ...
Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard

Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Redaktionen

  

GLÆD JER!

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Oprettet d. Apr 6, 2014

FRA DANSK SPORTSMEDICIN

Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard

KNÆ:

Culvenor et al 3 har undersøgt forekomsten af artrose i det patellofemorale og tibiofemorale led efter rekonstruktion af forreste korsbånd. Derudover har de undersøgt hvorvidt patellofemoral eller tibiofemoral artrose har den stærkeste associeret til knæsymptomer og funktion. De rekrutterede 70 deltagere som alle var blevet opereret med hamstring-sene 5-10 år tidligere. Radiografisk artrose blev vurderet med Osteoarthritis Research Society International (OARSI) kriterierne mens funktion blev undersøgt med funktionstest (hop-for-distance, one-leg rise and side-hop) og selvrapporterede symptomer blev vurderet med Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Resultaterne viste at radiografisk artrose blev observeret i 47% af de patellofemoral led samt 31% i de tibiofemorale led. Patellofemoral artrose var associeret med flere knæsymptomer, dårligere funktion og flere smerter. Forfatterne konkluderer at undersøgelse af det patellofemoraleled bør være rutineundersøgelse efter rekonstruktion af forreste korsbånd.

  

3) Culvenor, A. G. et al. Patellofemoral osteoarthritis is prevalent and associated with worse symptoms and function after hamstring tendon autograft ACL reconstruction. Br.J Sports Med. (2013). doi:10.1136/bjsports-2013-092975

DIMS ønsker Michael Kjær stort tillykke med Codan/SEB Pension Hæderspris 2014!

Oprettet d. Mar 13, 2014

DIMS indstillede Michael Kjær med følgende ord:

 

"Hermed indstiller Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse overlæge, professor, dr. med. Michael Kjær til Codan Prisen.

Michael Kjær har siden han blev medicinsk kandidat i 1984 arbejdet usædvanligt målrettet, seriøst og flittigt med idrætsmedicinsk relateret forskning og klinisk arbejde. Michael Kjærs entusiasme og seriøsitet har været krumtap for etableringen af et idrætsmedicinsk og humanbiologisk forskningsmiljø i København. Michael Kjær har uomtvisteligt inspireret mange studerende og fagpersoner, herunder læger, fysioterapeuter  og cand. scienter. Talrige Ph.D stipendiater har været under hans forskervinger. Sidste år stoppede Michael Kjær som editor in Chief for tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. I hans tid er tidsskriftet gået fra en impact factor på 0,7 til 2,8 og er således i top 5 i verden indenfor idrætsmedicin. Senest har Michael Kjær med sin utrættelige og uselviske indsats været formand for arrangør komiteen for Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs Årskongres i 2012, hvor han med sit store netværk har formået at etablere et forrygende videnskabeligt program med i alt 60 forskellige foredragsholdere fra ind og udland, hvilket overgår, hvad der tidligere er set. Fremadrettet har han givet tilsagn om at medvirke til udarbejdelse af kliniske retningslinjer inden for Idrætsmedicinen og på trods af sin hidtidige enorme indsats, er der intet der peger på, at han ikke skulle fortsætte med samme iver både klinisk og forskningsmæssigt fremover.

Michael Kjær har som menneske altid været venlig, imødekommende og lydhør. Han omgås sine medmennesker herunder kollegaer og samarbejdspartnere med respekt og ydmyghed, og om nogen fortjener han en stor pris."

 

STORT TILLYKKE TIL MICHAEL!

 

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Oprettet d. Feb 25, 2014

FRA DANSK SPORTSMEDICIN 
Af Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard


Børn og overbelastningsskader

Jespersen et al 2 har undersøgt om hhv. fedtprocenten samt BMI er en risikofaktor for at få en overbelastningsskade hos børn i alderen 8-12 år. De fulgte i 632 børn i 2.5år. Ved baseline blev BMI og fedtprocenten målt. I løbet af opfølgningsperioden indsamlede forfatterne data om smerter i bevægeapparatet og aktivitetsniveau gennem ugentlige SMS-beskeder. Efterfølgende blev skader diagnosticeret af en kliniker. I løbet af de 2.5 år blev der rapporteret om 673 skader i underekstremiteten. Resultaterne viste at overvægtige børn havde en højere risiko for skade i underekstremiteten sammenlignet med børn med en normal BMI eller normal fedtprocent. Børn som blev kategoriset som overvægtig, gennem både fedtprocent og BMI, havde den højeste risiko for skade.

2. Jespersen, E. et al. Total body fat percentage and body mass index and the association with lower extremity injuries in children: a 2.5-year longitudinal study. Br.J Sports Med. (2013). doi:10.1136/bjsports-2013-092790

SLIDESHOW FRA ÅRETS KONGRES!

Oprettet d. Feb 14, 2014

TAK FOR EN FANTASTISK

IDRÆTSMEDICINSK KONGRES 2014!

SE HIGHLIGHTS HER.... 

 

VIDEO FRA MAINHALL 1 .FEBRUAR IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2014

Oprettet d. Feb 7, 2014

9.00-10.30

Symposium: "Snapping scapula -- diagnosis, treatment and prognosis "

Anatomy and biomechanichs of the thoracoscapular junction -- with special reference to snapping scapula
Finn Bojsen-Møller, DK

Diagnostic strategy in relation to snapping scapula
Martin Rathcke, Netherlands (Appetizer)

Rehabilitation strategies for patients with snapping scapula
Rikke Høffner, DK

Surgical treatment
Lars Blønd, DK

Results of surgical treatment. Strategies when surgery is failing
Martin Ratchke, DK

 

11.00-12.30

Symposium: "Treatment options for the painful knee in the active, middle aged person"

Introduction to the problem. Epidemiology of knee pain in these athletes and the pathologies involved. Diagnostic strategy
Michael Krogsgaard, DK

Non-surgical options: Specific training programs and bracing
Ewa Roos, DK

Surgical options: Menisci, cartilage, synovitis, osteoarthritis
Rene Verdonk, Belgium

Suggestion of a treatment strategy. When is it time to reduce sports activity?
Panel Discussion

 

VIDEO FRA MAINHALL 31. JANUAR IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2014

Oprettet d. Feb 7, 2014

8.00-9.30

ADD symposium: "Doping amongst non-elite athletes in Denmark"

-Fitness doping in Denmark -- is there a problem?
Malene Radmer Johannison, DK

- Doping set fra atletens synsvinkel
Jesper Skibby, DK

-The long-term side-effects of doping on the musculo-skeletal system
Michael Kjær, DK

- The Danish model -- how to fight fitness doping
Malene Radmer Johannison, DK

 

9.30-10.30

Mini battle: Strength exercise in children -- why bother? PRO et CONTRA

Introduction
Niels Wedderkopp, Denmark

- The positive effects of strength training in children
Jesper Bencke, Denmark

- The effect of training on CNS plasticity in children
Jens Bo Nielsen, Denmark

- Should weight training be avoided in children from a clinical view point: Severe injuries as result of weight training.
Niels Wedderkopp, Denmark

 

11.00-12.45

Symposium: "Jumper's knee"

- "Predisposing factors in Jumpers knee -- are there others than loadbearing factors? "
Jill Cook, Australien

- "The jumping paradox -- is there anything we can do to prevent the injuries in jumping athletes?"
Håvard Visnes, Norge

- "From basic to clinical science: New treatments of patellar tendinopathy -- are there any?"
Michael Kjaer, DK

 

13.00-15.00

"Professor lectures"

Prof. Bente Stallknecht, Denmark (Appetizer)

14.00 "Neuromuscular exercise prior to total joint arthroplasty in patients with osteoarthritis of the hip or knee".
Allan Villadsen, MD, PhD, Department of Ortopaedic Surgery, Odense University Hospital

14.15 "Experimental and clinical neck pain: studies on training-induced neuroplasticity"
Bjarne Rittig-Rasmussen, PT, PhD
Danish Pain Research Center, Aarhus
University Hospital

14.30 "Stem Cells derived from adipose tissue and umbilical cord blood for cartilage tissue engineering in schaffold cultures"
Samir Munir, MD, PhD
Department of Ortopaedic Surgery, Hvidovre
University Hospital, Copenhagen

14.45 "Tendon and skeletal muscle responses to immobilization and rehabilitation in humans: Influence of aging and growth hormone administration"
Anders Boesen, MD, PhD-stud.
Institute of Sports Medicine, Bispebjerg
University Hospital, Copenhagen 

 

 

VIDEO FRA MAINHALL 30. JANUAR IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2014

Oprettet d. Feb 7, 2014

30. janunar

10.30-15.00

Åbning af Kongressen

"Opening lecture: Exercise and health -- from man to molecule"
Speaker: Prof. Bente Klarlund Pedersen

"Lecture: Tracking of physical activity -- which technologies do we have? "
Measurement of physical activity
Speaker: Lars Bo Andersen

Quantification of home-based exercise adherence using simple technology
Speaker: Michael Skovdal Rathleff (Appetizer)


DSSAK Symposium: “The painful elbow”

"Epicondylitis and tendinoses around the elbow"
Taco Gosens, Netherlands (Appetizer)

"Other causes of elbow"
Bo Sanderhoff Olsen, DK

“Training of the painful elbow”
Kim Lykke Lützhøft, DK

 

15.00-16.00

“Tendinopathies”
Prof. Jill Cook, Australia 

 

16.00-18.00

“Symposium: Running injuries – can they be prevented?”


Running, training and shoes – a brief history
Finn Johannsen, DK (Appetizer)

What’s new in running-related research?
Marienke Van Middelkoop, Netherlands(Appetizer)

Risk factors for running-related injuries among novice runners. Rasmus Østergaard Nielsen, DK (Appetizer)

Footwear, landing impacts and running-related injuries.
Daniel Theisen, Luxenburg


PRÆSENTATIONER FRA KONGRESSEN

Oprettet d. Feb 6, 2014

Der er nu uploadet de PowerPoint-præsentationer som er blevet godkendt af forfatterne. Der kan komme flere til.

SE MERE HER

VINDEREN AF “ORAL PRESENTATIONS – FOR COMPETITION”

Oprettet d. Feb 5, 2014

Stort tillykke til Michael Rathleff, der vandt “Oral presentations – for Competition” med “Patient education with or without exercise therapy for adolescent patellofemoral pain – A randomised study among 121 adolescents with 2-year follow-up”

 

Dette var i tæt konkurrence med disse andre flotte abstracts:

 

 

“Previous knee-injury and low knee function score increase the risk of future knee injury in adolescent female football”
Clausen MB et al. Arthroscopic Centre Amager, SORC-C, Copenhagen University Hospital Amager-Hvidovre, Denmark
 
”Effect of whey protein hydrolysate supplementation on performance and recovery of top-class runners”
Hansen M et al. Section of Sport Science, Department of Public Health Aarhus
 
“Primary anterior cruciate ligament reconstruction: Rates of patient acceptable symptom state, treatment failure and associated KOOS scores in Norway”
Ingelsrud LH et al. Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
 
“Effect of early progressive resistance training compared with home-based exercise after total HIP
replacement. – A randomised controlled trial”
Mikkelsen LR et al. Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital, Department of Orthopaedics, Aarhus
University Hospital
 
“High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A prospective
randomised study with 12 months follow-up”
Rathleff MS et al. Orthopaedic Surgery Research Unit, Aalborg University Hospital

 

VINDEREN AF OVE BØJE PRISEN

Oprettet d. Feb 2, 2014

Dansk idrætsmedicinsk Selskab og Fagforum for Idrætsfysioterapi har sammen besluttet at uddele Ove Bøje prisen til en person som har bidraget/bidrager til fremme af den kliniske idrætsmedicin gennem forskningsaktiviteter som har underbygget behandling indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

 Vi ønsker JENS EHLERS stort tillykke som den første vinder af denne pris!

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oprettet d. Jan 23, 2014

I henhold til vedtægterne for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, § 9, stk. 1, indkaldes herved til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


TORSDAG DEN 30. januar 2014 KL. 18.00 – 19.00
Generalforsamlingen afholdes på Comwell Kolding room B.

 

SE HELE DAGSORDNEN HER

Fremtiden for bladet Dansk Sports Medicin?

Oprettet d. Jan 15, 2014

Det koster 290.000kr at sende Dansk Sportsmedicin bladet ud nu om året. Dette beløb deles mellem FFI og DIMS.

Vi kan i fremtiden blive nødt til at hæve kontingentet for at få dækket de stigende udgifter til bladets porto udgifter. 

Vi vil gerne høre medlemmernes holdning, hvorfor vi har udfærdiget en spørgeundersøgelse. 

 

Tryk på DENNE formular og hjælp os med at bestemme fremtiden for bladets form!

 

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Oprettet d. Dec 13, 2013

Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard Fra Dansk Sportsmedicin

Dean et al 5 har begået et systematisk review om glukokortikoid behandling af tendinopati. I analysen er der indgået 50 artikler med både humane og dyreforsøg. Generelt set fandt forfatterne på tværs af studierne en række effekter der må tolkes som værende negative. Der er således rapporterert svækkede mekaniske egenskaber, collagen nekrose, svækket celledeling af senefibroblaster, tab af collagen arkitektur osv. Tilsammen støtter disse fund op om den betragtning at glukokortikoid indsprøjtninger kan skade på senen og senens celler.

"5. Dean, B. J. F. et al. The risks and benefits of glucocorticoid treatment for tendinopathy: A systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon. Semin Arthritis Rheum (2013). doi:10.1016/j.semarthrit.2013.08.006"

Mvh.

 

Følg Dansk Idrætsmedicinsk Selskab på Facebook!

Oprettet d. Nov 30, 2013

Vi er glade for at kunne fortælle om Vores nye site på Facebook.

Officielle nyheder vil fortsat komme på mails og via Vores hjemmeside, men vi håber at Facebooksiden vil blive et levende sted med ekstra nyheder, billeder, diskussioner osv.

Gå ind og "Like", samt spred nyheden til Andre som kunne være interesseret i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab!

 

IDRÆTSMEDICINSK KURSUS - Up to date 2013

Oprettet d. Nov 23, 2013

KURSET BLEV EN FANTASTISK SUCCES!

TAK TIL ALLE DELTAGERNE OG DE ENGAGEREDE UNDERVISERE

Indstilling af en kandidat til "Ove Bøje Prisen"‏

Oprettet d. Nov 20, 2013

Ove Bøje Prisen

Dansk idrætsmedicinsk Selskab og Fagforum for Idrætsfysioterapi har sammen besluttet at uddele Ove Bøje prisen til en person som har bidraget/bidrager til fremme af den kliniske idrætsmedicin gennem forskningsaktiviteter som har underbygget behandling indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

 

Ove Bøje var læge med speciale i fysiurgi og en af de første – hvis ikke den første - som bedrev klinisk idrætsmedicin på mere systematisk vis, og dette med en god forskningsfaglig baggrund. Han var efter sin lægeuddannelse ansat 1931-33 på Gymnastikteoretisk Laboratorium og Zoo-Fysiologisk Laboratorium hvor skrev sin doktor disputats om blodsukkerregulation under idræt (”Der Blutzucker während und nach körperlicher Arbeit”)(1935). Han bidrog derefter med flere betydelige bog udgivelser: Idrætsmedicin (1942), Idrætsteori (1945), Lærebog i Fysiurgi (1958), Rationel træning (1959). Han blev ved siden af sin hospitalsuddannelse ansat som læge i Dansk Idrætsforbunds Lægeværelse i 1943 og var fra 1949-1953 Cheflæge for Dansk Idrætsforbund. Han arbejdede som Overlæge ved Rigshospitalets Fysiurgiske afdeling fra 1953-1974, var dels lektor i Idrætsfysiologi ved Københavns Universitet (KU) i perioden 1943-1953, ligesom han i 1964 blev Professor i Fysiurgi ved KU som han bestred frem til pensionering i 1974. Ove Bøje var således en klinisk pioner indenfor idrætsmedicin, og illustrerede på smukkeste vis den forskningsmæssige forbindelse mellem naturvidenskab (cand scient’er) og sundhedsvidenskab (cand med’er) som traditionelt har været et dansk kendemærke gennem historien.

Formål:

Ove Bøje prisen uddeles hvert andet år og gives til en person som har bidraget/bidrager til fremme af den kliniske idrætsmedicin gennem forskningsaktiviteter som har underbygget behandling indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi. 

Kandidater til prisen:

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.

Deadline for indstilling af en kandidat er 15. december 2013 - sendes til:

Henrik Aagaard: h.aagaard@dadlnet.dk eller

Kristian Thorborg: kristianthorborg@hotmail.com

Uddeling:

Prisen er på 10.000kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og FFI fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt nummer af Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. Nov 8, 2013

Emner denne gang....

 

Lav energitilgængelighed og hormonforstyrrelser blandt kvindelige atleter

Sara Sig Møller, Anna Melin, Åsa Tornberg og Anders Sjödin

Maraton: 11 minutter hurtigere med en justeret ernæringsstrategi

Anders Emanuelsen, Simon S. R. Sørensen, Robert M. Gertsen og Ernst A. Hansen

Implementering af sportsernæring

Anders F. Nedergaard

Forurenede kosttilskud - hvad kan vi gøre for udøverne?

Anders F. Nedergaard

Træningen kan tage magten

Mia Bech Lichtenstein

Kan restitution optimeres med elektroterapi?

Dorte Nielsen

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard

Afklaring af debat om FFI's skulderkatalog

Kristian Thorborg

Indlæg:
Fagligt katalog (kliniske retningslinier) om

FAI - Femoroacetabular Impingement 

NY VIDEN.....

Oprettet d. Oct 27, 2013

 

IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2014

Oprettet d. Oct 15, 2013

Så ligger programmet klar!

Se det HER

Hvis du tilmelder dig inden 1.dec 2013 - sparer du 500kr!

MELD DIG TIL HER WWW.SPORTSKONGRES.DK

Ny Viden...

Oprettet d. Oct 2, 2013

Korte resuméer af nye publikationer fra Dansk Sportsmedicin

Af Michael Skovdal Rathleff og Andreas Serner

Achillestendinopathi

Bell et al [1] har undersøgt effekten af peritendinøs autolog blod injektion til behandling af midtsene achilles tendinopathi. I et randomiseret design blev 53 voksne randomiseret til 2 autologe blodinjektioner kombineret med excentrisk træning for achillessenen, eller 2 injektioner uden aktivt stof (dvs nålen indføres samme sted som hos gruppen der modtager autolog blod, men der injiceres ingen stoffer) kombineret med excentrisk træning for achillesenen. Den excentriske træning strakte sig over 12 uger. Primært effektparameter var VISA-A med opfølgning efter 1,2,3 og 6 måneder. Resultaterne viste ingen forskel mellem grupper hvorfor forfatterne konkluderer at 2 autologe blod injektioner ikke har nogen yderligere effekt end 12 ugers excentrisk træning alene til midtsene achillestendinopathi. 
Mafulli et al har begået et studie om High Volume Injection (HVI)-behandling af Achilles tendinopati (N. Maffulli, Spiezia, Longo, Denaro, & Maffulli, 2012). I studiet har man brugt ultralydsguidede HVI indsprøjtning i 94 sportsudøvere, som ikke havde forbedret symptomer med 3 måneders konservativ behandling. Ved 12 måneders follow-up fandt man en forbedring i VISA-A fra 41.7 ± 23.2 til 74.6 ± 21.4. Studiets primære styrke er dets ret høj antal forsøgspersoner, men det havde været endnu stærkere, hvis man havde en passende matchet kontrolgruppe og en form for objektiv kvantificering af den tendinopatiske tilstand

 
1. Bell KJ, Fulcher ML, Rowlands DS, Kerse N: Impact of autologous blood injections in treatment of mid-portion Achilles tendinopathy: double blind randomised controlled trial. BMJ 2013, 346:f2310.

 

Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. Aug 17, 2013

Så er der et nyt og spændende nummer ude!

 

Den antiinflammatoriske effekt af livsstil
Bente Klarlund Pedersen
 
What role do NSAID's have in the sports medicine setting?
Johann D. Windt, Karim M. Khan and David J. Adams
 
 
NSAID og muskeltilpasning - er der evidens for 'no pain, no gain'?
Ulla Ramer Mikkelsen
 
Training and Bone - from health to injury
Björn E. Rosengren, Caroline Karlsson, Maria Cöster, Thord von Schewelov, Håkan Magnusson og Magnus K.
Karlsson
 
Indlægssåler - findes der evidens?
Jacob Schelde
 
Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Michael Skovdal Rathleff og Anders Nedergaard
 
Ny uddannelses- og kursusstruktur i FFI
Vibeke Bechtold
 
Fagligt bibliotek (kliniske retningslinier) om
Spondylolistese
 
 
Se mere på DanskSportsmedicin 

Ny viden fra Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. Aug 15, 2013

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Michael Skovdal Rathleff og Anders Nedergaard

 

NSAID

Jessica Pingel fra Institute of Sports Medicine Copenhagen (ISMC) har begået et studie hvor de har kigget på ekspressionen af inflammatoriske markører i tendinopatiske sene [5]. Formålet med studiet var at forsøge at klarlægge i hvilket omfang kendte inflammatoriske cytokiner blev produceret lokalt i vævet. I forsøget blev 27 tendinopati patienter randomiseret til placebo eller Ibumetin behandling (3x600 mg/dag) i en uge op til forsøgsdagen. På forsøgsdagen blev de sat til at løbe i en time på løbebånd, hvorefter der blev taget achillessene biopsier i midten af den tendinpatiske region af senen og proximalt for det syge område. Derudover blev der lavet ultrasonografi og sonoelastografi på senerne før og efter løbesessionen. Det mest interessant fund i studiet var at kendte inflammatoriske markører som IL-6 og TNF-alfa, ikke var opreguleret, men faktisk nedreguleret i de syge dele af senen i forhold til de raske dele. Måske knapt så overraskende fandt man kun en yderst diskret effekt af NSAID, iform af nedregulering af cytokinet IL-10. Dette studie antyder altså at tendinopati i hvert fald ikke ser ud til primært at være drevet af inflammation i senens indre.

IDRÆTSMEDICINSK EKSAMEN 2013

Oprettet d. Jul 17, 2013

Den 17. maj blev der for kun anden gang i DIMS historie afholdt eksamen i idrætsmedicin. Eksamen foregik på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Afdelingen, som ledes af professor Michael Kjær, dannede de perfekte rammer om en spændende dag, hvor deltagerne blev eksamineret både skriftligt og i klinisk undersøgelselsesteknik, hvor velinstruerede figuranter lagde krop til. Der blev eksamineret bredt indenfor de mange områder af idrætsmedicinen, som er dækket af DIMS trin 1 og 2 kurserne. Det var tydeligt, at der dagen igennem herskede en vis forventelig nervøsitet hos eksaminanderne. Ikke mindst ved den klinisk, praktiske eksamen mærkede man en fortættet, men god stemning.
 
Da dagen var omme kunne nedenstående syv deltagere brøste sig af at have bestået diplomlægeeksamen i idrætsmedicin. DIMS uddannelsesudvalg ønsker et stor tillykke til alle!
 

Ruslanas Puisa

Jonas Vestergård

Rie Harboe Nielsen

Khuram Malik

Klaus Hanisch

René Fejer

Jesper Blegvad

 

Nyt nummer af Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. May 31, 2013

Endnu engang et meget flot nummer!

'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

Bidrag fra:
Tom Petersen
Christian Barton m.fl.
Jonathan Comins m.fl.
Richard Frobell
Britt Elin Øiestad
Michael Skovdal Rathleff m.fl.
Andrew Carr
Ola Rønsen
Mette Hansen
Peter Hassmén
Vibeke Backer
Niels Ørtenblad
Magnus K. Karlson
Eva Wulff Helge
Anders Vinther
Niklas Rye Jørgensen
Marco V. Narici

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Michael Skovdal Rathleff og Anders Nedergaard

Indlæg: Fagligt bibliotek (kliniske retningslinier)

ACL-ruptur
Patella tendinopati

Vinderen af The Linhard Award Prize

Oprettet d. Feb 1, 2013

Stort tillykke til Finn Bojsen-Møller som blev den første og fortjente vinder af "The Linhard Award Prize".

FFI og DIMS

Så er Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 i gang!

Oprettet d. Jan 31, 2013

Vi glæder os til det spændende program og de hyggelige sociale arrangementer!

Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

Oprettet d. Jan 28, 2013

En lille appetizer fra sidste års kongres.

FFI og DIMS

Nyt nummer af Dansk Sportsmedicin

Oprettet d. Jan 28, 2013

Så er det nye nummer af Dansk Sportsmedicin endelig på gaden.

Ledere:

Hvordan laver man et spørgeskema, der måler rigtigt?: Jonathan Comins

Sammenhængen mellem scapula dyskinesi og impingement hos "the overhand athlete": Anders Skov Hansen

Ny viden - korte resuméer af nye artikler: Michael Skovdal Rathleff og Andreas Serner

INDHÆFTET I BLADET: Det officielle program til Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

Se mere HER

Brush up kursus for Diplomlæger d. 21.-22. november 2013?

Oprettet d. Jan 26, 2013

Uddannelsesudvalget planlægger for tiden et brush-up-kursus for diplomlæger.

Kursusplanen kommer til at ligne indholdet på Trin 2 dog i reduceret form. Der vil være vægt på ny idrætsmedicinsk viden, både nye forskningsresultater og update vedr skadesdiagnostik og behandling.

Kursus er en glimrende baggrund for at virke som klublæge eller stævnelæge og for dig der trænger til at få opdateret din idrætsmedicinske viden og få generhvervet din diplomstatus.

Ved gennemført kursus tildeles 20-30 CME-point (ikke helt fastlagt endnu).  

Der vil blive ansøgt om godtgørelse for 2 kursusdage (PLOs efteruddannelsesfond).

Kursus planlægges afviklet 21.-22. november 2013.

 

For at kursus gennemføres skal der tilmeldes mindst 20-25 deltagere.

Uddannelsesudvalget beder derfor om en uforpligtende tilkendegivelse fra diplomlæger til:  Jan Rømer, jromer@dadlnet.dk

med oplysning om en af  fgl. muligheder:

 

- jeg kunne godt tænke mig at deltage på dette kursus

- jeg vil gerne deltage, men først på et senere kursus

- jeg vil gerne have tilsendt en kursusplan, før jeg beslutter mit svar - kursus er uden interesse for mig

 

        Uddannelsesudvalget