header-billede

Nyheder

Ny Viden...

Oct 2, 2013


Korte resuméer af nye publikationer fra Dansk Sportsmedicin

Af Michael Skovdal Rathleff og Andreas Serner

Achillestendinopathi

Bell et al [1] har undersøgt effekten af peritendinøs autolog blod injektion til behandling af midtsene achilles tendinopathi. I et randomiseret design blev 53 voksne randomiseret til 2 autologe blodinjektioner kombineret med excentrisk træning for achillessenen, eller 2 injektioner uden aktivt stof (dvs nålen indføres samme sted som hos gruppen der modtager autolog blod, men der injiceres ingen stoffer) kombineret med excentrisk træning for achillesenen. Den excentriske træning strakte sig over 12 uger. Primært effektparameter var VISA-A med opfølgning efter 1,2,3 og 6 måneder. Resultaterne viste ingen forskel mellem grupper hvorfor forfatterne konkluderer at 2 autologe blod injektioner ikke har nogen yderligere effekt end 12 ugers excentrisk træning alene til midtsene achillestendinopathi. 
Mafulli et al har begået et studie om High Volume Injection (HVI)-behandling af Achilles tendinopati (N. Maffulli, Spiezia, Longo, Denaro, & Maffulli, 2012). I studiet har man brugt ultralydsguidede HVI indsprøjtning i 94 sportsudøvere, som ikke havde forbedret symptomer med 3 måneders konservativ behandling. Ved 12 måneders follow-up fandt man en forbedring i VISA-A fra 41.7 ± 23.2 til 74.6 ± 21.4. Studiets primære styrke er dets ret høj antal forsøgspersoner, men det havde været endnu stærkere, hvis man havde en passende matchet kontrolgruppe og en form for objektiv kvantificering af den tendinopatiske tilstand

 
1. Bell KJ, Fulcher ML, Rowlands DS, Kerse N: Impact of autologous blood injections in treatment of mid-portion Achilles tendinopathy: double blind randomised controlled trial. BMJ 2013, 346:f2310.