header-billede

Nyheder

Indstilling af en kandidat til "Ove Bøje Prisen"‏

Nov 20, 2013


Ove Bøje Prisen

Dansk idrætsmedicinsk Selskab og Fagforum for Idrætsfysioterapi har sammen besluttet at uddele Ove Bøje prisen til en person som har bidraget/bidrager til fremme af den kliniske idrætsmedicin gennem forskningsaktiviteter som har underbygget behandling indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

 

Ove Bøje var læge med speciale i fysiurgi og en af de første – hvis ikke den første - som bedrev klinisk idrætsmedicin på mere systematisk vis, og dette med en god forskningsfaglig baggrund. Han var efter sin lægeuddannelse ansat 1931-33 på Gymnastikteoretisk Laboratorium og Zoo-Fysiologisk Laboratorium hvor skrev sin doktor disputats om blodsukkerregulation under idræt (”Der Blutzucker während und nach körperlicher Arbeit”)(1935). Han bidrog derefter med flere betydelige bog udgivelser: Idrætsmedicin (1942), Idrætsteori (1945), Lærebog i Fysiurgi (1958), Rationel træning (1959). Han blev ved siden af sin hospitalsuddannelse ansat som læge i Dansk Idrætsforbunds Lægeværelse i 1943 og var fra 1949-1953 Cheflæge for Dansk Idrætsforbund. Han arbejdede som Overlæge ved Rigshospitalets Fysiurgiske afdeling fra 1953-1974, var dels lektor i Idrætsfysiologi ved Københavns Universitet (KU) i perioden 1943-1953, ligesom han i 1964 blev Professor i Fysiurgi ved KU som han bestred frem til pensionering i 1974. Ove Bøje var således en klinisk pioner indenfor idrætsmedicin, og illustrerede på smukkeste vis den forskningsmæssige forbindelse mellem naturvidenskab (cand scient’er) og sundhedsvidenskab (cand med’er) som traditionelt har været et dansk kendemærke gennem historien.

Formål:

Ove Bøje prisen uddeles hvert andet år og gives til en person som har bidraget/bidrager til fremme af den kliniske idrætsmedicin gennem forskningsaktiviteter som har underbygget behandling indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi. 

Kandidater til prisen:

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.

Deadline for indstilling af en kandidat er 15. december 2013 - sendes til:

Henrik Aagaard: h.aagaard@dadlnet.dk eller

Kristian Thorborg: kristianthorborg@hotmail.com

Uddeling:

Prisen er på 10.000kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og FFI fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.