header-billede

Nyheder

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Dec 13, 2013


Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard Fra Dansk Sportsmedicin

Dean et al 5 har begået et systematisk review om glukokortikoid behandling af tendinopati. I analysen er der indgået 50 artikler med både humane og dyreforsøg. Generelt set fandt forfatterne på tværs af studierne en række effekter der må tolkes som værende negative. Der er således rapporterert svækkede mekaniske egenskaber, collagen nekrose, svækket celledeling af senefibroblaster, tab af collagen arkitektur osv. Tilsammen støtter disse fund op om den betragtning at glukokortikoid indsprøjtninger kan skade på senen og senens celler.

"5. Dean, B. J. F. et al. The risks and benefits of glucocorticoid treatment for tendinopathy: A systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon. Semin Arthritis Rheum (2013). doi:10.1016/j.semarthrit.2013.08.006"

Mvh.