header-billede

Nyheder

DIMS ønsker Michael Kjær stort tillykke med Codan/SEB Pension Hæderspris 2014!

Mar 13, 2014


DIMS indstillede Michael Kjær med følgende ord:

 

"Hermed indstiller Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse overlæge, professor, dr. med. Michael Kjær til Codan Prisen.

Michael Kjær har siden han blev medicinsk kandidat i 1984 arbejdet usædvanligt målrettet, seriøst og flittigt med idrætsmedicinsk relateret forskning og klinisk arbejde. Michael Kjærs entusiasme og seriøsitet har været krumtap for etableringen af et idrætsmedicinsk og humanbiologisk forskningsmiljø i København. Michael Kjær har uomtvisteligt inspireret mange studerende og fagpersoner, herunder læger, fysioterapeuter  og cand. scienter. Talrige Ph.D stipendiater har været under hans forskervinger. Sidste år stoppede Michael Kjær som editor in Chief for tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. I hans tid er tidsskriftet gået fra en impact factor på 0,7 til 2,8 og er således i top 5 i verden indenfor idrætsmedicin. Senest har Michael Kjær med sin utrættelige og uselviske indsats været formand for arrangør komiteen for Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs Årskongres i 2012, hvor han med sit store netværk har formået at etablere et forrygende videnskabeligt program med i alt 60 forskellige foredragsholdere fra ind og udland, hvilket overgår, hvad der tidligere er set. Fremadrettet har han givet tilsagn om at medvirke til udarbejdelse af kliniske retningslinjer inden for Idrætsmedicinen og på trods af sin hidtidige enorme indsats, er der intet der peger på, at han ikke skulle fortsætte med samme iver både klinisk og forskningsmæssigt fremover.

Michael Kjær har som menneske altid været venlig, imødekommende og lydhør. Han omgås sine medmennesker herunder kollegaer og samarbejdspartnere med respekt og ydmyghed, og om nogen fortjener han en stor pris."

 

STORT TILLYKKE TIL MICHAEL!