header-billede

Nyheder

Ny viden - korte resuméer af nye artikler

Apr 6, 2014


FRA DANSK SPORTSMEDICIN

Michael Skovdal Rathleff og Anders F. Nedergaard

KNÆ:

Culvenor et al 3 har undersøgt forekomsten af artrose i det patellofemorale og tibiofemorale led efter rekonstruktion af forreste korsbånd. Derudover har de undersøgt hvorvidt patellofemoral eller tibiofemoral artrose har den stærkeste associeret til knæsymptomer og funktion. De rekrutterede 70 deltagere som alle var blevet opereret med hamstring-sene 5-10 år tidligere. Radiografisk artrose blev vurderet med Osteoarthritis Research Society International (OARSI) kriterierne mens funktion blev undersøgt med funktionstest (hop-for-distance, one-leg rise and side-hop) og selvrapporterede symptomer blev vurderet med Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Resultaterne viste at radiografisk artrose blev observeret i 47% af de patellofemoral led samt 31% i de tibiofemorale led. Patellofemoral artrose var associeret med flere knæsymptomer, dårligere funktion og flere smerter. Forfatterne konkluderer at undersøgelse af det patellofemoraleled bør være rutineundersøgelse efter rekonstruktion af forreste korsbånd.

  

3) Culvenor, A. G. et al. Patellofemoral osteoarthritis is prevalent and associated with worse symptoms and function after hamstring tendon autograft ACL reconstruction. Br.J Sports Med. (2013). doi:10.1136/bjsports-2013-092975