header-billede

Nyheder

INDSTILLING TIL JOHANNES LINDHARD PRISEN 2017

Sep 10, 2016


Formål:

Johannes Lindhard prisen uddeles hvert andet år gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen:

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Deadline 1. december 2016 til: 

Kristian Thorborg: kristianthorborg@hotmail.com 

Henrik Aagaard h.aagaard@dadlnet.dk 

Uddeling:

Prisen er på 10.000 DKR. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og DIMS fælles sportsmedicins kongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Baggrund:

Johannes Lindhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Lindhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Lindhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Lindhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Lindhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Lindhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1947 udtalte August Krogh: ”Lindhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Lindhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

 Ligningslovens paragraf 8 b – husk ansøgning om skattefritagelse

 

Med Venlig Hilsen