header-billede

Nyheder

NYHEDSMAIL FRA DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Mar 7, 2017


Kære medlem,

I forbindelse med dette års Sportskongres blev der traditionen tro afholdt generalforsamling. Det fulde referat herfra er at finde på vores hjemmeside, men af vigtige højdepunkter skal her nævnes:

* Ny formand for DIMS. Efter en kæmpe arbejdsindsats har Tommy Øhlenschlæger valgt at træde tilbage som formand for DIMS. Han erstattes af afdelingslæge, ph.d. Kristoffer Barfod fra Hvidovre Artroskopisk Center, der er ny-indtrådt ind i bestyrelsen.

* Kontingentnedsættelse på 200 kr. Overskud på 267.000 i 2016 samt overskud på 268.000 i 2015 gjorde at Generalforsamlingen vedtog kontingent for 2017 på 950 kr.

* Stort tak til Tommy Øhlenschlæger, Annika Winther og Jørgen Guldberg-Møller fra bestyrelsen samt Søren Geil Kjær fra Uddannelsesudvalget, der stopper efter flere års stor indsats.

* Scandinavian Foundation opløses fra 2018 og et fremtidigt nordisk samarbejde skal bygges op direkte gennem de respektive selskaber.

* 8 læger bestod DIMS diplomlæge eksamen i 2016.

* Aktuelt er der 66 diplomlæger og 536 medlemmer i DIMS.

* Væsentligste resultater af spørgeskemaundersøgelsen i januar måned, hvor 190 medlemmer svarede var, at 88 (52 %) var for, at DIMS skal deltage mere aktivt i den politiske debat. 28 (16 %) var imod et øget politisk engagement. På baggrund af ovenstående blev Generalforsamlingen af bestyrelsen anmodet om mandat til at arbejde for at DIMS deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat, hvilket blev imødekommet.

Den næste Sportskongres er den fælles skandinaviske kongres, der afholdes i København d. 1.-3- februar 2018. Den tidligere formand for kongresudvalget, Karen Kotila, har givet stafetten videre til Jesper Petersen som sammen med det nye kongresudvalg er gået i gang med planlægningen af den kommende kongres. Efterhånden som programmet tager form vil det blive annonceret via nyhedsmailen og på vores hjemmeside, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu!

Kommende aktiviteter:

Eksterne kurser/kongresser:

* IOC world conference on prevention of injury and illness in sport, Monaco, 16-18 March 2017

* Focused course on DOPPLER MODALITIES AND ADVANCED ULTRASOUND TECHNIQUES, Copenhagen, 20-21 April 2017

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Eller vores Facebook gruppe: "Dansk Idrætsmedicinsk Selskab"

"HUSK! Den der ranker sig slanker sig"

Ikoniske Kaptajn Jespersen fik danskerne til at bevæge sig for 90 år siden. Nu genopliver vi ham her i nyhedsmailen og krydre denne og de kommende nyhedsmails med herlige citater fra den bog han skrev i 1934 om stavgymnastikken. Det var i øvrigt et system han kom frem til under havearbejdet. Efter lang tids arbejde med hakke, skovl og spade følte han sig krumbøjet og stiv. For atter at rette kroppen ud anvendte han redskabernes skaft til fjerne den stivhed der var opstået i musklerne under arbejdet. Dette førte til den velkendte træningsform som med udgivelsen bogen er blevet foreviget. Her følger første citat fra bogen:

"Tusinder af danske Mænd og Kvinder bærer Arbejdets Trællemærke i deres Krop, fordi de daglig arbejder i eensidige Bevægelser, sidder og ligger i eensidige Vanestillinger uden at gøre alvorligt forsøg paa at raade Bod herpaa gennem daglig rationel Træning. Børn i Tusindvis er skæve og krumme, fordi Forældrene og Skolen ikke med Forstaaelse og Interesse vaager over deres legemlige Udvikling og Opdragelse. Det er ikke tilstrækkeligt med Opøvelse af Færdigheder, man maa overbevise sig om Virkningen."

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS