header-billede

Egne kurser

IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 VEST

Mar 30, 2017


Formål og indhold:

Venteliste til kurset i uge 35 i Aalborg. Nyt kursus på Sjælland til foråret og igen til efteråret i Jylland. Vi beklager at alle ikke får plads, men for at kursisterne får det faglige udbytte, vi ønsker, og som de er berettiget, er vi nødt til at overholde vores deltagermaksimum.

Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste  idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør samtidig første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi.

Målgruppe:

Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet.

Form:

Vekslende mellem forelæsninger og emneorienterede praktiske kliniske øvelser og patientdemonstrationer.

Kursusledelse:

Rasmus Oscar og Mads Karlsson, diplomlæger i idrætsmedicin. Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU).

Tid og sted:

Uge 35 - Mandag d. 28. august – fredag d. 1. september 2017 kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 10.00 – 16.30). 

Hvorup Kaserne, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS: 4.500 kr., ikke medlem af DIMS: 5.500 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og eftermiddagsmad/kage + ad libitum the/kaffe.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Kost og logi kan mod betaling arrangeres på Sportshøjskolen - ca. 1700kr (efter først til mølle princip). Maks. 24 deltagere (ligeledes først til mølle). Sidste frist for tilmelding: 7. august 2017.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på:Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669 med angivelse af navn og kursus.

Endelig information om undervisere, program osv. følger her på hjemmesiden samt rundsendes direkte til deltagerne.