header-billede

Egne kurser

SPORTSERNÆRING I TEORI OG PRAKSIS DEL 1: UDHOLDENHEDSIDRÆT

Jan 24, 2017


Sportsernæring i teori og praksis – Del 1: Udholdenhedsidræt

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab arrangerer dette kursus, der er det første i to planlagte sportsernæringskurser – del 1 med fokus på udholdenhedsidræt og et kommende del 2 med fokus på styrke- og poweridræt.

Kurset henvender sig til sundhedsfaglige med interesse for og evt. daglig berøringsflade med elite-atleter eller tilsvarende grupper.

Kurset har fokus på hvordan træningsudbytte, -præstation og restitution i udholdenhedstræning kan optimeres med hjælp fra kosten. Herunder undervises i hvilke praktiske redskaber du kan bruge til at klarlægge energibehov og –tilgængelighed, væske- og elektrolytbalance, mikro- og makronæringsstoffer afhængigt af træning og konkurrenceidrætstype og -form. Desuden arbejder vi med restitution og hvilken rolle sportsprodukter spiller hhv. før, under og efter udholdenheds-idræt. Vi fokuserer på kosten før, under og efter udholdenhedstræning og -konkurrence i både teori og praksis. Endvidere undervises i forekomst, årsag og konsekvenser af lav energitilgængelighed og vi vil perspektivere til atleters sigten efter bestemte kropsidealer.

Undervisningen varetages af:

Aleksander Sørensen-Markovic, Professionel træner og sportsernæringsvejleder

Lasse Kristian Suhr, lektor, cand scient i humanfysiologi, sportsernæringspraktiker 

Arrangør:

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) ved kursusleder Tue Smith Jørgensen, læge og Jesper Petersen, læge

Tid og sted:

Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 8.30-16.30. Uddannelssecenteret, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS 400 kr., og ikke medlemmer 750kr Kursusafgiften inkluderer morgenmad, frokost, frugt, kage, vand og the/kaffe.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om eventuelt medlemskab af DIMS til mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 50 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 7. august 2017.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Danske Bank: reg.nr.: 6771 konto: 6565669 med angivelse af navn og kursus.