header-billede

Nyheder

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL OVE BØJE PRISEN 2018

May 15, 2017


Indstilling af kandidater til Ove Bøje Prisen 2018

I forbindelse SportsKongressen 2018 skal Ove Bøje Prisen uddeles.

Frem til 1. september 2017 er det muligt at indstille kandidater til prisen hvorefter bedømmelsesudvalget udvælger den bedste kandidat. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris.

Kandidater til prisen er en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke.

Kandidater kan indstilles via fremsendelse af oplæg på maksimalt ½ side, CV på maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer til DIMS' sekretær på mail@sportsmedicin.dk.