header-billede

Nyheder

ÅBENT BREV TIL KONTORCHEF BIRGITTE DREWES FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Jan 6, 2018


Kære Birgitte Drewes og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab skiver jeg til dig i anledning af den nye lov om det risikobaserede tilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2018.

Jeg skriver nu, fordi jeg netop har fået de første indikationer fra vores medlemmer, der viser at ca. 75% af dem allerede har forladt, eller påtænker at forlade det frivillige/lavtlønnede arbejde, de påtager sig i landets idrætsforeninger og sportsklubber.

I Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har vi konstateret, at vi ikke er den eneste lægefaglige gruppe, der stiller sig undrende over for den nye lov og hensigterne med den. Vi mener imidlertid, at grundlaget for at indføre et tilsyn for netop frivillige idrætslæger rammer helt uden for målrammen.

Det mener vi, fordi idrætslæger er frivillige. De har et almindeligt job som f.eks. praktiserede læge, eller som læge på en hospitalsafdeling for reumatologi eller ortopædkirurgi. Når de er på det såkaldte "behandlingssted", som det risikobaserede tilsyn pålægger gebyr, er det f.eks. i en sportshal, eller på en fodboldbane. Og hvad er formålet med et tilsyn, når behandlingsstedet altså er en sportshal eller en græsplæne?

På vegne af selskabets medlemmer vil jeg her minde om, at vi som læger er underlagt lægeløftet, og at vi alle har en lægeansvarsforsikring. Vi er tilstede i idrætten, fordi vi brænder for den. Vi tjener vores penge et andet sted, det er derfor vi kan gøre arbejdet i klubberne "Con Amore".

Derfor vil konsekvensen af det risikobaserede tilsyn i sin nuværende form være, at de aktive i landets sportsklubber og idrætsforeninger mister kompetent rådgivning om skadesforebyggelse, hurtig diagnostik og kvalificeret akutbehandling.

Du skriver til os, at vi har misforstået indholdet af loven, da der endnu ikke er truffet afgørelse i sager om ansøgning om fritagelse for det gebyr som Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt de frivillige idrætslæger. Videre anfører du, at hvis en frivillig, hjælper til flere steder skal han/hun kun foretage én registrering og betale ét gebyr. I dette tilfælde vil den frivilliges "konsulentvirksomhed" være behandlingsstedet – og altså ikke de fysiske lokaliteter/haller. Til det vil jeg sige to ting. Dels bygger tidligere udmeldinger på oplysninger fra dine kolleger i STPS hotline, hvor vi har brugt timer for netop at undgå misforståelser, dels mener jeg overordnet set, at tilsynet i forhold til idrætslægerne er irrelevant – det er dræbende for det frivillige og lavtlønnede arbejde, og jeg kan ikke se hvordan det skal bidrage til en bedre og sikrere behandling af patienter i idrætsklubber.

Vi, i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, er naturligvis glade for, at styrelsen viser imødekommenhed. Vi ønsker imidlertid en formulering, der i klar tekst letter og ikke som nu hæmmer alt arbejde som læge i idrætsklubberne og ved idrætsarrangementer. Det skal være gebyrfrit og uden øget journalføring.
For at nå frem hertil vil vi meget gerne mødes med dig og dine kolleger så vi kan få en lov, der bliver til glæde fremfor for til skade for landets mange idrætsaktive.

Med venlig hilsen

Formand
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Kristoffer W. Barfod