header-billede

Egne kurser

DIALOGMØDE OM HJERNERYSTELSE I IDRÆT

Jan 10, 2018


Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) inviterer til dialogmøde om hjernerystelser i idræt

Onsdag 31. januar kl. 15.00 - 19.00 i Idrættens Hus i Brøndby

Mødelokale: Gunner Nu 3.

Hjernerystelser indtræffer i alle idrætsgrene, hos atleter i alle aldre og på alle niveauer.

Hvordan skal man agere, når skaden opstår, og hvad er anbefalingerne til, hvordan atleterne uden men kommer tilbage på træningsbanen? Vær med når ansatte på tværs af DIF-idrætten og eksterne sundhedsfaglige eksperter mødes og deler erfaringer.

Dialogmødet er for læger og fysioterapeuter tilknyttet idræt, f.eks. i elitekommunerne, specialforbundene, sportsklubber, Team Danmark, praktiserende læger samt DSSF og DIMS medlemmer med særlig interesse for hjernerystelse i idræt.

Mødet

Første del – plenumoplæg

Hvad ved vi om hjernerystelser i idræt? 

Ved Lars Engebretsen, MD, Ph.d., Professor & Head of Medicine & Science, Norge. Uddrag af konsensusrapport udarbejdet på baggrund af den internationale konference Concussion in Sport afholdt i Berlin oktober 2016. Lars Engebretsen er medforfatter af rapporten.

Hjernerystelser i idræt – anbefalinger i praksis

Ved fysioterapeut Morten Høgh. Generelle anbefalinger, der går på tværs af DIF-idrætten og omhandler, hvad man skal gøre, når hjernerystelsen indtræffer og i tiden derefter. Morten Høgh er specialist i sportsfysioterapi og muskuloskelatal fysioterapi og Ph.d. Stud.

 Anden del – opdeling i fagrelevante grupper

Læger og fysioterapeuter tilknyttet idræt – Opdatering af den akutte håndtering og retur til sport processen efter hjernerystelse. Dialog om ønsker og behov i forhold til håndtering af hjernerystelser i idrætten.

Administrativt ansatte i specialforbund – Udveksling af erfaringer omkring igangværende og nye tiltag ift. forebyggelse og behandling af hjernerystelser i idræt. Konkrete eksempler fra udvalgte forbund.

Sundhedsfaglige eksperter uden for DIF-idrætten - Diskutere og beskrive den optimale udredning og behandling af den komplekse sportshjernerystelse, herunder eventuelle henvisningsveje mm.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest d. 23. januar 2018 til Pernille Petersen ppe@dif.dk med oplysning om navn, funktion og forbund. Yderligere information: Lisbeth Lund Pedersen llp@sportsfysioterapi.dk

 

På vegne af

DIMS, DSSF og DIF