header-billede

Nyheder

HJERTESCREENING HOS ELITEIDRÆTSUDØVERE

Jan 18, 2018


Det er med stor glæde at vi i DIMS erfarer at man i en artikel i dette nummer af Ugeskrift for Læger igen tager emnet om rutinemæssig hjertescreening op.

Hjertescreening af idrætsudøvere opstod i kølvandet på en Italiensk U21 fodboldspillers pludselige død af hjertestop tilbage i 2008. Det førte til at UEFA, på trods af at der var flere undersøgelse, der viste at det ikke nødvendigvis var en god ide, indførte obligatorisk hjertescreening af elitefodboldspillere. Danmark repræsenteret ved Team Danmark og DIMS kæmpede længe imod men måtte i 2011 give sig, og i dag er der mange eliteidrætsudøvere, der får foretaget rutinemæssig hjertescreening. Det er på trods af at Kardiologisk Selskab og Klinik for Sportskardiologi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på ingen måde anbefaler rutinemæssigt hjertescreening. Det er primært personer med familiær disposition til tidlig hjertestop, der bør screenes.

Citat fra Ugeskrift for Læger: En ny undersøgelse fra Canada inkluderer 74 tilfælde af hjertestop ved idrætsudøvelse hos personer i aldersgruppen 12-45 år, herunder 16 ved sportskonkurrencer. Forfatterne konkluderer, at under 20% af disse tilfælde havde været potentielt identificerbare ved forudgående screening.

Hvis det blot er et økonomisk problem, at man bruger ressourcer på at screene alle eliteidrætsudøvere og kun finder en forsvindende lille del, der fejler noget, så kan man måske leve med det. Men man finder ikke alle dem, der er i risiko for at falde om med hjertestop, og der skabes derfor en falsk tryghed hos dem, der er screenet (falsk negativt). Det er imidlertid mere problematisk, at man finder forandringer hos nogen som ALDRIG ville få hjertestop, men som pga. mistanken bliver frataget deres elitekarriere og skal leve et liv med frygt uden grund (falsk positiv).

Vi er glade for, at endnu en velunderbygget undersøgelse bekræfter DIMS holdning om, at tage afstand fra rutinemæssig hjertescreening af eliteidrætsudøvere, og vi mener fortsat at det ikke bare er en unødvendig screening , men at den også kan have skadelige og uforudsete konsekvenser for i øvrigt raske idrætsfolk.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS