header-billede

Nyheder

NYT NUMMER AF DANSK SPORTSMEDICIN

Jan 21, 2018


Nummeret indeholder denne gang en artikel i anledning af at DIMS har 60 års jubilæum i 2018, en (mindre) artikel om stigende seksualisering i sporten, en artikel om at være fysioterapeut i volleyball samt oversigtsprogram og omtale af (fem) keynote-speakers til 'Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports' i februar.

I forbindelse med oversigtsprogrammet kan man se, hvordan man kommer videre til kongressens abstracts, der er samlet i en 'book' og ligger under fanen 'Aktuelt' på Dansk Sportsmedicins hjemmeside.

Indholdsfortegnelsen i bladet:

Lederklummer:
- DIMS
- DSSF
- arrangørerne af 14th Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports

Artikel i anledning af DIMS 60års jubilæum: "How to punch above ones weight"
Morten Brandt

Stigende seksualisering i sporten
Kent Kristensen

At være sportsfysioterapeut er både sjovt og meningsfyldt
Sune Dombernowsky

Ny viden - korte resuméer af nye artikler
Merete N. Madsen og Rasmus R. Sørensen

14th Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports
- oversigtsprogram
- henvisning til abstract-samling
- omtale af keynote-speakers 

 

Med venlig hilsen