header-billede

Nyheder

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB HAR VÆRET TIL MØDE MED STPS

Jan 25, 2018


DIMS har d. 24/1-18 deltaget i dialogmøde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formand, Kristoffer Barfod mødtes med Direktør for STPS, Anne-Marie Vangsted samt flere frivillige interesseorganisationer. Herunder DIF, DGI, Røde Kors, Festivaller m.fl.

Følgende kom ud af mødet:

  • Alle større organisationer (Rødekors, festivaller etc.) med mange frivillige sundhedspersoner skal organiseres under en cheflæge som hæfter for alle andre. I rødekors er det fx sådan: 900 sundhedspersoner, 3000 venues, en cheflæge = en anmeldelse. 

  • Problemet opstår i mindre organisationer og ved enkeltmandspersoner der udfører frivilligt arbejde. Vi (DIF, DGI, DUF og os) argumenterede for en generel fritagelse for registrering af sundhedspersoner inden for 'lavrisiko områder'. Dette går imidlertid imod lovteksten og vil kræve en lovændring.

  • STPS erkendte, at det er problematisk med journalføring og risikobaseret tilsyn for vores medlemmer. De lyttede til vores bekymringer om, at øget bureakrati vil være dræbende for frivilligt arbejde.

  • STPS var lydhør for problemet, om at 3/4 af vores medlemmer nu ikke udfører frivilligt arbejde pga de nye regler. De er klar over at sundhedsbehandlingen i mange klubber efter den 1/1-18 er blevet forringet pga reglerne.

  • STPS vil fremlægge en tidsbunden køreplan for den videre process. De vil undersøge mulighederne for en lovændring med fritagelse af registreringspligten/journalføringspligten og tilsynsrisikoen.

Alt i alt var de imødekomne og ønsker at tilpasse reglerne. De har bolden. Vi venter på udspil fra dem.

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab