header-billede

Egne kurser

IDRÆTSMEDICINSK KURSUS TRIN 1 ØST

Feb 6, 2018


Formål og indhold:

Kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Demonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at fremme forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus.

Målgruppe:

Yngre læger og andre med interesse for idrætsmedicin som ønsker en basal indføring i emnet.

Form:

Eksternat. Vekslende præsentationer med emne orienterede praktiske øvelser og demonstrationer. Kurset afsluttes med en mundtlig og praktisk tentamen

Kursusledelse:

Læge Tue Smith Jørgensen og læge Simon Brockhusen.

Arrangør:

Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs (DIMS) Uddannelses Udvalg.

Undervisere:

Professor, dr.med. Michael Kjær, overlæge Henrik Aagaard, overlæge Tommy Øhlenschläger, fysioterapeut, ph.d. Christian Couppé, fysioterapeut, ph.d. Kristian Thorborg og fysioterapeut Mogens Dam. Øvrige undervisere annonceres i kursus materialet.

Tid og sted:

Uge 35, Mandag d. 27. August 2018 til og med fredag d. 31. August 2018. kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 9.30 – 16.30). Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Indgang 8, Nielsine Nielsens Vej 11, 2400 København NV

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS: 4.500 kr., ikke medlem af DIMS: 5.500 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og the/kaffe/kage.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS' kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Kost og logi kan mod betaling arrangeres på Tune kursus center. Maks. 24 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 10. august 2018.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på: Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669 med angivelse af navn og kursus.

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.