header-billede

Nyheder

NYT OM REGISTRERING AF FRIVILLIGE IDRÆTSLÆGER

Feb 8, 2018


Kære DIMS medlem

Som beskrevet i nyhedsmail har der været afholdt møde med Styrelsen for patientsikkerhed. 

Styrelsen meddelte i et referat, at der er behov for løsninger, der KAN omfatte præcisering af regler, justeringer eller egentlige lovændringer. 

Der er fra Styrelsens side et ønske om, at man ved et vist antal timers beskæftigelse pr. uge eller en vis indtægt årligt skal lade sig registrere og betale gebyr.

Vi mener i DIMS, at denne bagatelgrænse på ingen måder kan retfærdiggøres, da der ikke er nogen sammenhæng med en sådan regel og øget patientsikkerhed. Dette ses udelukkende som en ekstra skat på arbejde eller til de enkelte klubber, hvis det fra politisk side besluttes, at klubberne skal opkræves som behandlingssted.

Den seneste offentliggjorte melding fra STPS er, at man ikke skal lade sig registrere som idrætslæge, hvis man arbejder frivilligt, og har man allerede registreret sig, skal man søge om gebyrfritagelse.

https://stps.dk/da/nyheder/2018/loesningsmodeller-for-registrering-af-frivillige/

Fra DIMS anbefaler vi, at man følger dette og hvis man er lønnet lader sig registrere og søger om gebyrfritagelse. Hvis man ikke ønsker det, bør man ophøre som idrætslæge, indtil forholdene er på plads.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DIMS