header-billede

Nyheder

BREV TIL SUNDHEDSMINISTEREN MED FORSLAG TIL DIALOG OM DET RISIKOBASEREDE TILSYN

Mar 28, 2018


Kære Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby og Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted

På vegne af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab vil jeg takke for den hurtige reaktion i forbindelse med "Forslag om ændring af regler for registrerings- og tilsynsordning".

Mange af vores medlemmer har efterspurgt et svar, der kunne afklare om de skal opretholde deres virke som frivillige i lokale idrætsforeninger og ved stævner.

Forudsat, at loven vedtages i sin nuværende form ser det ud til, at de har fået et svar, der vil fastholde mange.

Vi ønsker dog at understrege, at vores grundholdning fortsat er, at vi finder tilsyn-, gebyrer og beløbsgrænser forkerte. Det undrer os, at en liberal regering, indfører statsstyret kontrol og samtidig indkræver, hvad vi opfatter som en ekstra skat på 8 – 10% på arbejde, der er til gavn for foreningsdanmark.

Når det er sagt, vil vi gerne understrege, at kvaliteten af den behandling og diagnosering som idrætsaktive modtager ligger os stærkt på sinde. Det blev manifesteret i 2003, hvor DIMS og Sundhedsstyrelsen formulerede indholdet af den første diplomlægeuddannelse i idrætsmedicin.

Meget kort fortalt består diplomlægeuddannelsen af to kurser af hver en uges varighed, en klinisk erhvervelse af kompetencer, og en efterfølgende eksamen. Diplomet skal vedligeholdes således, at den eksaminerede læge over fem år samler points, hvilket kan ske gennem publicering af artikler, undervisning, deltagelse i symposier og kurser. Diplomuddannelsen fungerer således som en løbende akkreditering af idrætslægerne.

Netop i år er vi i DIMS ved at foretage en opgradering af indholdet i diplomlægeuddannelsen. Det er derfor nærliggende, at vi åbner en dialog med STPT om, hvad styrelsen opfatter som nøglepunkter i tilsynet og hvordan et samspil mellem STPT og DIMS kan udmøntes for at sikre, at de læger der føres tilsyn med er akkrediterede af DIMS, og at denne akkreditering honorerer de kvalitative ønsker STPT måtte have til idrætslægernes kompetencer.

Vi ser frem til et møde, hvor vi kan lægge retningslinjerne for et kommende samarbejde.

Med venlig hilsen

Formand

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Kristoffer W. Barfod