header-billede

Egne kurser

IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 VEST 2019

Sep 15, 2018


Formål og indhold:

Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør samtidig første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus

Målgruppe:

Alle læger med interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Henvender sig til såvel sygehus- som alment praktiserende læger.

Form:

Vekslende mellem forelæsninger og emneorienterede praktiske kliniske øvelser, undersøgelser og demonstrationer.

Kursusledelse:

Rasmus Oscar, diplomlæge i idrætsmedicin.

Arrangør:

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), uddannelsesudvalget.

Tid og sted:

Uge 10 - Mandag d. 4.marts – fredag d. 8. marts 2019 kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 10.00 – 16.30). Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-4, 8600 Silkeborg (Mødelokale 2, med forbehold for ændringer)

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS: 4.500 kr., ikke medlem af DIMS: 5.500 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost , the/kaffe, kage og snacks.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 24 deltagere (først til mølle). Sidste frist for tilmelding: 15. februar 2019. Silkeborg vandrehjem tilbyder overnatning til rimelige priser, men der findes ingen rabataftale gennem DIMS.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på:Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669

med angivelse af navn og kursus.

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis

Endelig information om undervisere, program osv. følger her på hjemmesiden samt rundsendes direkte til deltagerne.