header-billede

Ansøgning om diplomstatus i idrætsmedicin

Krav til opnåelse af Diplom klassifikation

 
  1. Medlemskab af DIMS. Medlemskab af DIMS indebærer at de etiske regler for selskabet efterleves.

  2. B-autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

  3. Gennemført DIMS Trin 1 og Trin 2 kursus (indhentning af i alt 80 point). DIMS Trin 1 kurset kan eventuelt erstattes af kurser med et tilsvarende indhold der er godkendt, certificeret og pointvurderet af DIMS uddannelsesudvalg/diplomudvalget. DIMS Trin 2 kurset er obligatorisk.

  4. Der kræves minimum 100 diplompoint ved diplomanerkendelse.

  5. Restpoint opnås via indhentning af suppleringspoint (se ansøgningsskema).

  6. Diplomklassifikation tildeles for en 5-årig periode, idet fortsat ret til at betegne sig Diplomlæge forudsætter vedligeholdelse af uddannelsen.

 

HUSK AT VEDLÆGGE KURSUSBEVISER ELLER ANDEN DOKUMENTATION.

Hvis dokumentation for kursusdeltagelse i DIMS regi eller DIMS årsmøder mangler, kontakt venligst kursussekretær Charlotte Blomberg, e-mail: jenoe@get2net.dk

Skemaet sendes til: 

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

v/ sekretær Trine Stefanski 

Bispebjerg Hospital

Att. Institut for Idrætsmedicin, Indgang 8

Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV

Mobil: 7178 7876

 

DIMS DIPLOMUDVALG – ANSØGNINGSKEMA

TRYK HER