header-billede

DIMS faste kurser

DIMS TRIN 1 KURSUS:

Formål og indhold:

Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader,
herunder grundig gennemgang af akutte- og overbelastningsskader i knæ, skulder, hofte/lyske og ankel/underben. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere.
Kurset udgør første del af planlagt postgraduat diplomuddannelse i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS-regi.

Målgruppe:

Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal
indføring i emnet.
 

DIMS TRIN 2 KURSUS:

Formål og indhold:

Kursisten skal indføres i nyeste viden indenfor idræt og medicinske problemstillinger herunder hjerte/karsygdomme, fedme, endokrinologi, lungesygdomme, osteoporose, artritis og arthrose. Derudover vil der være en gennemgang af træning og børn/ældre. Ydermere vil kursisten præsenteres for dræstfysiologiske test/screeningsmetoder.
Der vil være patientdemonstrationer samt undervisning i mere avanceret idrætstraumatologi. Varighed er 40 timer over 5 dage.

Målgruppe:

Kurset er et videregående kursus, der henvender sig til læger med en vis klinisk erfaring (mindst ret til selvstændigt virke), samt gennemført trin 1 kursus eller fået dispensation herfor ved skriftlig begrundet ansøgning til DIMS uddannelsesudvalg.