header-billede

Egne kurser

Her på siden kan du se en oversigt over kurser fra Sportsmedicin.

KURSUS OM TRIATLON

Oprettet d. Jun 16, 2017

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB ER MEGET STOLTE AF, AT KUNNE PRÆSENTERE NEDENSTÅENDE KURSUS.

 

 

IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 VEST

Oprettet d. Mar 30, 2017

Formål og indhold:

Venteliste til kurset i uge 35 i Aalborg. Nyt kursus på Sjælland til foråret og igen til efteråret i Jylland. Vi beklager at alle ikke får plads, men for at kursisterne får det faglige udbytte, vi ønsker, og som de er berettiget, er vi nødt til at overholde vores deltagermaksimum.

Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste  idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør samtidig første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi.

Målgruppe:

Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet.

Form:

Vekslende mellem forelæsninger og emneorienterede praktiske kliniske øvelser og patientdemonstrationer.

Kursusledelse:

Rasmus Oscar og Mads Karlsson, diplomlæger i idrætsmedicin. Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU).

Tid og sted:

Uge 35 - Mandag d. 28. august – fredag d. 1. september 2017 kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 10.00 – 16.30). 

Hvorup Kaserne, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS: 4.500 kr., ikke medlem af DIMS: 5.500 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og eftermiddagsmad/kage + ad libitum the/kaffe.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Kost og logi kan mod betaling arrangeres på Sportshøjskolen - ca. 1700kr (efter først til mølle princip). Maks. 24 deltagere (ligeledes først til mølle). Sidste frist for tilmelding: 7. august 2017.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på:Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669 med angivelse af navn og kursus.

Endelig information om undervisere, program osv. følger her på hjemmesiden samt rundsendes direkte til deltagerne.

SPORTSERNÆRING I TEORI OG PRAKSIS DEL 1: UDHOLDENHEDSIDRÆT

Oprettet d. Jan 24, 2017

Sportsernæring i teori og praksis – Del 1: Udholdenhedsidræt

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab arrangerer dette kursus, der er det første i to planlagte sportsernæringskurser – del 1 med fokus på udholdenhedsidræt og et kommende del 2 med fokus på styrke- og poweridræt.

Kurset henvender sig til sundhedsfaglige med interesse for og evt. daglig berøringsflade med elite-atleter eller tilsvarende grupper.

Kurset har fokus på hvordan træningsudbytte, -præstation og restitution i udholdenhedstræning kan optimeres med hjælp fra kosten. Herunder undervises i hvilke praktiske redskaber du kan bruge til at klarlægge energibehov og –tilgængelighed, væske- og elektrolytbalance, mikro- og makronæringsstoffer afhængigt af træning og konkurrenceidrætstype og -form. Desuden arbejder vi med restitution og hvilken rolle sportsprodukter spiller hhv. før, under og efter udholdenheds-idræt. Vi fokuserer på kosten før, under og efter udholdenhedstræning og -konkurrence i både teori og praksis. Endvidere undervises i forekomst, årsag og konsekvenser af lav energitilgængelighed og vi vil perspektivere til atleters sigten efter bestemte kropsidealer.

Undervisningen varetages af:

Aleksander Sørensen-Markovic, Professionel træner og sportsernæringsvejleder

Lasse Kristian Suhr, lektor, cand scient i humanfysiologi, sportsernæringspraktiker 

Arrangør:

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) ved kursusleder Tue Smith Jørgensen, læge og Jesper Petersen, læge

Tid og sted:

Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 8.30-16.30. Uddannelssecenteret, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Kursusafgift:

Medlemmer af DIMS 400 kr., og ikke medlemmer 750kr Kursusafgiften inkluderer morgenmad, frokost, frugt, kage, vand og the/kaffe.

Tilmelding:

E-mail med navn, adresse samt oplysning om eventuelt medlemskab af DIMS til mail@sportsmedicin.dk. Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 50 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 7. august 2017.

Betaling:

Kursusafgift indbetales på konto i Danske Bank: reg.nr.: 6771 konto: 6565669 med angivelse af navn og kursus.