header-billede

Egne kurser

Her på siden kan du se en oversigt over kurser fra Sportsmedicin.

DIALOGMØDE OM HJERNERYSTELSE I IDRÆT

Oprettet d. Jan 10, 2018

Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) inviterer til dialogmøde om hjernerystelser i idræt

Onsdag 31. januar kl. 15.00 - 19.00 i Idrættens Hus i Brøndby

Mødelokale: Gunner Nu 3.

Hjernerystelser indtræffer i alle idrætsgrene, hos atleter i alle aldre og på alle niveauer.

Hvordan skal man agere, når skaden opstår, og hvad er anbefalingerne til, hvordan atleterne uden men kommer tilbage på træningsbanen? Vær med når ansatte på tværs af DIF-idrætten og eksterne sundhedsfaglige eksperter mødes og deler erfaringer.

Dialogmødet er for læger og fysioterapeuter tilknyttet idræt, f.eks. i elitekommunerne, specialforbundene, sportsklubber, Team Danmark, praktiserende læger samt DSSF og DIMS medlemmer med særlig interesse for hjernerystelse i idræt.

Mødet

Første del – plenumoplæg

Hvad ved vi om hjernerystelser i idræt? 

Ved Lars Engebretsen, MD, Ph.d., Professor & Head of Medicine & Science, Norge. Uddrag af konsensusrapport udarbejdet på baggrund af den internationale konference Concussion in Sport afholdt i Berlin oktober 2016. Lars Engebretsen er medforfatter af rapporten.

Hjernerystelser i idræt – anbefalinger i praksis

Ved fysioterapeut Morten Høgh. Generelle anbefalinger, der går på tværs af DIF-idrætten og omhandler, hvad man skal gøre, når hjernerystelsen indtræffer og i tiden derefter. Morten Høgh er specialist i sportsfysioterapi og muskuloskelatal fysioterapi og Ph.d. Stud.

 Anden del – opdeling i fagrelevante grupper

Læger og fysioterapeuter tilknyttet idræt – Opdatering af den akutte håndtering og retur til sport processen efter hjernerystelse. Dialog om ønsker og behov i forhold til håndtering af hjernerystelser i idrætten.

Administrativt ansatte i specialforbund – Udveksling af erfaringer omkring igangværende og nye tiltag ift. forebyggelse og behandling af hjernerystelser i idræt. Konkrete eksempler fra udvalgte forbund.

Sundhedsfaglige eksperter uden for DIF-idrætten - Diskutere og beskrive den optimale udredning og behandling af den komplekse sportshjernerystelse, herunder eventuelle henvisningsveje mm.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest d. 23. januar 2018 til Pernille Petersen ppe@dif.dk med oplysning om navn, funktion og forbund. Yderligere information: Lisbeth Lund Pedersen llp@sportsfysioterapi.dk

 

På vegne af

DIMS, DSSF og DIF

EKSAMINATION AF KOMMENDE DIPLOMLÆGER

Oprettet d. Nov 13, 2017

Eksamen kommer til at foregå fredag d.16.november fra kl. 9. I hhv. bygning 10 og bygning 8 (praktiske del) på BBH.

For at kunne gå til eksamen skal man have deltaget på trin 1 og trin 2 og ligeledes have udfyldt logbogen via 5 fokuserede dage på en idrætsmedicinsk klinik. (Jeg har lavet en opdateret liste, som fremgår på vores hjemmeside omkring idrætsmedicinske klinikker i DK).

Pris for eksamen: 500, 

Pensum for eksamen: Clinical Sports Medicine - Brukhner & Kahn. (Både udgave 4 og 5 er brugbare)

Eksamensform: 60 min skriftlig del med 40 multiple choice spørgsmål (4 svarmuligheder - 1 rigtigt svar). Der kræves 80% rigtige for at denne del er bestået. Derudover en praktisk del med figurant, hvor eksaminanden skal udvise at denne kan uddybe anamnese, undersøge samt lægge en relevant videre plan.

Til sidst under den praktiske del trækkes et ekstraspørgsmål omhandlende et andet aspekt indenfor idrætsmedicin, hvilket så diskuteres med eksaminatorerne.

Alle tre dele skal beståes for at kunne bestå samlet.

Der vil være frokost samt kaffe/the ifm. eksamen.

Der kan forventes svar samme dag eller dagen efter. Svar er bestået/ikke bestået.

 

FLERE INFO KOMMER SENERE!

 

 

TRIN 2 KURSUS I IDRÆTSMEDICIN

Oprettet d. Nov 5, 2017

MÅLGRUPPE:

Læger med interesse i idrætsmedicin, der ønsker at dygtiggøre sig yderligere udover trin 1-kurset, samt læger der til daglig har at gøre med idrætsmedicinske problemstillinger.

Derudover også læger der ønsker at tage eksamen som diplomlæge i idrætsmedicin.

HVORNÅR

Uge 22 2018, Mandag kl.10.00-16.00, Tirsdag, onsdag og torsdag kl.8.30-16.00, Fredag kl.8.30-14.00

HVOR:

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, bygning 10 - stueetagen

PROGRAM:

Programmet er under udarbejdelse, men det vil være en blanding af katedralsk undervisning og casepræsentationer fra kursusdeltagerne. Derudover vil vi besøge Team DK's testcenter, hvilket tager en halv dag.

Hvor trin 1 kurset er med meget fokus på undersøgelsesteknik og skader, vil trin 2 udover repetition af dette omhandle de andre aspekter i idrætsmedicinens verden. Emnerne der vil blive berørt er bl.a. sportskardiologi, sportslungemedicin, skader hos børn, sportspsykologi, kost og ernæring, kausalitetsteori m.m..

UNDERVISERE:

Kompetente, erfarne og dygtige overlæger og fysioterapeuter fra hele landet med speciale i de forskellige emner.

FORPLEJNING:

Frokost er inkluderet, der vil ligeledes være kaffe, the og kage i løbet af dagene.

PRIS:

DIMS medlem 4500,- / Ikke-DIMS-medlem 5500,-

TILMELDING:

Ved mail til: mail@sportsmedicin.dk

Oplys navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og ansættelsessted

Tilmelding er først gældende ved overførsel (angiv navn+DIMS 1 uge 10) af deltagergebyr til reg.nr. 6771 og konto 6565669.

RELEVANT MATERIALE:

Clinical Sports Medicine – Brukhner & Khan – Både udgave 4 og 5

Instrukser og NBV'er fra hhv. Dansk Ortopædkirurgisk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

KURSUSLEDERE:

Mads Karlsson: mads.karlsson@dadlnet.dk

Tue Smith Jørgensen: tuesmith@gmail.com

Peter Kristensen: petercortex@gmail.com

Der vil blive udleveret kursusbevis ved deltagelse på minimum 90%.

 

 

 

 

NYT TRIN 1 KURSUS FRA DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Oprettet d. Sep 25, 2017

Vi kan fra uddannelsesudvalgets side med glæde præsentere et nyt trin 1 kursus. Tidligere har disse kurser været et samarbejde med Forsvaret, men efter gensidig aftale mellem Forsvaret og DIMS er kurset nu 100% på Uddannelsesudvalgets hænder.

Formen vil være meget lig tidligere med en blanding af teoretisk undervisning, undervisning i kroppens forskellige regioner ift. undersøgelse, skader og behandling og derudover vil vi inddrage yderst relevante patientcases.

 

Målgruppe:

Læger med interesse i idrætsmedicin, læger der ønsker at blive bedre til undersøgelsesteknik, læger der ønsker at fordybe sig i bevægeapparatets problemstillinger, og læger der ønsker at lære at blive bedre til at se sammenhængen i kroppen ift. skader. Alle typer af læger er velkomne.

Hvornår

Uge 10 2018

Mandag kl.10.00-17.00

Tirsdag, onsdag og torsdag kl.8.30-16.00

Fredag kl.8.30-13.00

Hvor:

Silkeborg Sygehus, Falkevej 3, 8600

Program (ej endeligt):

Mandag: Vævsfysiologi/patofysiologi, muskel- og seneskader, doping, rehabiliteringsprincipper.

Tirsdag - Underben og fod: Anatomi, funktionel anatomi, traumatiske- og overbelastningsskader i underben og fod, kausalitetsteori/årsager til overbelastningsskader, undersøgelse af fod og underben, patientdemonstration.

Onsdag – Skulder: Anatomi, funktionel anatomi, Traumatiske skulderlidelser, overbelastning og instabilitet, undersøgelse af skulder, patientdemonstration

Torsdag – Knæ og ryg: Anatomi, funktionel anatomi, traumatiske og overbelastningsskader i knæ, rygskader, undersøgelsesteknik, patientdemonstration

Fredag – Hofte, lyske og lår: Anatomi og undersøgelsesteknik, overbelastnings- og traumatiske skader, ultralydsdemonstration, evaluering, kursusbeviser

Undervisere:

Kompetente, erfarne og dygtige overlæger og fysioterapeuter fra hele landet med speciale i de forskellige regioner.

Forplejning:

Frokost er inkluderet, der vil ligeledes være kaffe, the og kage i løbet af dagene.

Pris:

DIMS medlem 4500,- / Ikke-DIMS-medlem 5500,-

Tilmelding:

Ved mail til: mail@sportsmedicin.dk

Oplys navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og ansættelsessted

Tilmelding er først gældende ved overførsel (angiv navn+DIMS 1 uge 10) af deltagergebyr til reg.nr. 6771 og konto 6565669.

Relevant materiale:

Clinical Sports Medicine – Brukhner & Khan

Instrukser og NBV’er fra hhv. Dansk Ortopædkirurgisk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Kursusledere:

Mads Karlsson: mads.karlsson@dadlnet.dk

Rasmus Oscar: rasosc@rm.dk

Simon Laust Nielsen: simon@rlx.dk

 

Der vil blive udleveret kursusbevis ved deltagelse på minimum 90%.