header-billede

Krav til vedligeholdelse af Diplomklassifikation (CME)

  1. Medlemskab af DIMS. Medlemskab af DIMS forudsætter at lægen følger de etiske regler for selskabet.
  2. Indhentning af minimum 50 CME-point per 5 år.
  3. Dokumentation for aktiviteterne skal vedlægges.
  4. Point angivelser
Aktivitet Certificeringspoint
Deltagelse i Årsmøde 10 point per møde
Publicerede videnskabelige artikler indenfor idrætsmedicin 10 point per artikel
Arrangør af eller undervisning på idrætsmedicinske kurser eller kongresser 10 point
Deltagelse i Internationale Idrætsmedicinske Kongresser 10 point
Deltagelse i godkendte idrætsmedicinske kurser eller symposier 5-30 point per kursus
Anden idrætsmedicinsk relevant aktivitet 5 point
Praktisk erfaring som klublæge, Team Danmark læge eller tilknytning til idrætsklinik (minimum 1 time per uge) - 10 point
Klub/forbund/Klinik:________________

Periode: ____________________
 

 

Idrætsmedicinske arrangementer pointangives af Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs Uddannelsesudvalg før kursusafholdelse.

Navn:___________________________ Kandidat fra: 19___ Diplomanerkendelse år 200__


Skemaet sendes til  

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

v/ sekretær Trine Stefanski 

Bispebjerg Hospital

Att. Institut for Idrætsmedicin, Indgang 8

Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV

Mobil: 7178 7876

 
 
 
mail@sportsmedicin.dk