DIMS’ årsrapport 2021 – klar til læsning!

Kære alle God fornøjelse med læsning af vores Årsrapport 2021

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 26. kursus i muskuloskeletal ultralyd på Hvidovre Hospital

Læs mere hér