Diplomlægekursus Trin 1 i uge 34 – stadig ledige pladser!

Afholdes på Bispebjerg Hospital.

Københavns Professionshøjskole afholder GRATIS heldags symposium i København den 17. september 2024

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 28. kursus i muskuloskeletal ultralyd på Hvidovre Hospital