Gennem denne aktivitetspulje ønsker bestyrelsen at øge aktiviteterne for medlemmerne i selskabet så medlemmerne oplever et levende selskab og samtidig har mulig for påvirkning af aktiviteterne i selskabet.

Som medlem kan du/I søge puljen til et fagligt arrangement, som kan indeholde et socialt arrangement i forlængelse.

Der skal stræbes efter at være minimum 10 deltagende DIMS-medlemmer for at bestyrelsen kan støtte aktiviteten. Der kan forventes at få bevilget max. kr. 40.000 til aktiviteten

Ved ansøgningen bedes der redegjort for aktiviteten i forhold til indhold, undervisere/foredragsholdere, målgruppe samt geografiske placering.

Ansøgningen sendes til DIMS´ sekretær, Trine Stefanski på mail@sportsmedicin.dk

Ansøgninger gennemgås fast på de 5-6 bestyrelsesmøder årligt, hvorefter ansøger får skriftlig besked. Der stilles krav om mindre referat og fotos, som kan offentliggøres på hjemmesiden og Facebook.

                                                                                                                                                                                                                                             Foto: unsplash.com