Formål: At uddanne læger, der arbejder i sportsklubber eller ved idrætsstævner, i håndtering af medicinske og kirurgiske traumer i en præhospital kontekst.

Målgruppe: Læger der arbejder i sportsklubber eller på anden måde er medicinsk ansvarlig ifm. idrætsstævner og lignende arrangementer. Såfremt der er ledige pladser efter tilmeldingsfristen, kan andre end læger efter en individuel vurdering tilbydes deltagelse på kurset. Max deltagerantal 24.
Kurset er obligatorisk og skal være bestået for at blive diplomlæge i idrætsmedicin.

Tid og sted: Kurset afholdes 27. og 28. maj 2024 på Hvidovre Hospital, Auditorium 3 og 4.

Pris: For medlemmer af DIMS kr. 2400,- / ikke DIMS-medlemmer kr. 3600,- Prisen inkluderer frokost og kaffe/the/frugt.

Tilhører du en anden faggruppe fx fysioterapeut eller anden faggruppe med interesse for idrætsmedicin, skal du tilmelde dig på mail: mail@sportsmedicin.dk

Frist for tilmelding 13. maj 2024

 

Foto: Pixabay