Om eksamen
Eksamen er opdelt i en praktisk og en teoretisk del. Hvert element skal bestås hver for sig.

– Den praktiske del:
Denne foregår således, at man får udleveret et stykke papir, hvor der kort står, hvad en patient/figurant kommer med af klage til en idrætsmedicinsk afd. Du har herefter 5 minutter til at forberede dig. Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler.

Eks.: “40-årig kvinde, for 2 mdr. siden været på skiferie og haft vridtraume i hø. knæ, kommer nu med fortsatte gener fra knæet”.

 

 

Dernæst kommer man ind til patienten/figuranten, og man skal demonstrere, at man kan håndtere en idrætsmedicinsk patient ved yderligere anamnese optag, relevant undersøgelse, relevant behandling samt ved, hvis nødvendigt, at lave et relevant videre udredningsforløb.

Til sidst i den praktiske del vil du trække et supplerende teoretisk spørgsmål omhandlende en hel problemstilling.
Samlet er der afsat 30 minutter til den praktiske del.

– Den teoretiske del:
Denne består af 40 multiple-choice spørgsmål, hvor der til hvert spørgsmål er 4 svarmuligheder og hvor der er et svar, der er mest rigtigt.
Til denne del af eksamen er der afsat 60 minutter.
Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler.

Bedømmelse:
Den teoretiske del består af 40 multiple-choice spørgsmål med krav om beståelse på 80%.
Den praktiske del inkl. teoretisk tillægsspørgsmål bedømmes af 2 læger med idrætsmedicinsk baggrund. Begge dele skal bestås hver for sig.
Der vurderes ud fra bestået / ikke-bestået.

Krav til deltagelse:
Deltagelse af DIMS Trin 1 og DIMS Trin 2 kursus er obligatorisk for at kunne gå til eksamen i idrætsmedicin.
Det koster et gebyr på 1500,- at gå op til eksamen.
Ønsker man at melde afbud til eksamen, skal dette ske senest 14 dage før, hvis man skal have tilmeldingsgebyret refunderet.

Sidste frist for tilmelding er d. 8. november 2024

Reeksamen:
Hvis den praktiske del ikke bestås, arrangeres en reeksamen indenfor et passende tidsrum. Der er i enkelte tilfælde mulighed for, at dette kan blive lokalt i relation til, hvor eksaminanden er bosat.
Hvis den teoretiske del ikke bestås, vil næste mulighed for at erhverve sig eksamen i idrætsmedicin være ved næste eksamensdato, hvor både den praktiske og den teoretiske del skal bestås på ny.

Pensum:
Eksamen tager udgangspunkt i kurserne DIMS Trin 1 og DIMS Trin 2, men pensum er Brukhner & Khan’s Clinical Sports Medicine
Pensumliste

Sted:
Eksamen afholdes på Bispebjerg Hospital, Institut for Idrætsmedicin, Nielsine Nielsens Vej 11, 2400 KBH NV
Mødetid: Kl. 9:30 indgang 10, stuen (fysioterapien).
Man skal regne med at afsætte hele eftermiddagen.

Foto: Pixabay.com