Trin 1

Formål og indhold:
Kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Demonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at fremme forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME-point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus.

Målgruppe: Yngre læger og andre med interesse for idrætsmedicin, som ønsker en basal indføring i emnet.

Form: Eksternat. Vekslende præsentationer med emneorienterede praktiske øvelser og demonstrationer. Kurset afsluttes med en mundtlig og praktisk tentamen.

Trin 2

Målgruppe:
Læger med interesse i idrætsmedicin, der ønsker at dygtiggøre sig yderligere udover Trin-1 kurset samt læger, der til dagligt har at gøre med idrætsmedicinske problemstillinger.
Derudover også læger, der ønsker at tage eksamen som diplomlæge i idrætsmedicin.

Form: Eksternat. En blanding af katedralsk undervisning og casepræsentationer fra kursusdeltagerne.
Hvor trin 1 kurset er med meget fokus på undersøgelsesteknik og skader, vil Trin 2 udover repetition af dette omhandle de andre aspekter i idrætsmedicinens verden.  Emnerne der vil blive berørt er bl.a. sportskardiologi, sportslungemedicin, skader hos børn, sportspsykologi, kost og ernæring, kausalitetsteori m.m.