Formål og indhold:
Kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Demonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at fremme forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus.

Målgruppe: Yngre læger og andre med interesse for idrætsmedicin som ønsker en basal indføring i emnet.

Form: Eksternat. Vekslende præsentationer med emne orienterede praktiske øvelser og demonstrationer. Kurset afsluttes med en mundtlig og praktisk Tentamen

Kursusledelse: Læge Julie Paaske Rydahl & læge Mia Kjærsgaard Skousen.  
Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs (DIMS) Uddannelses Udvalg.

Undervisere: Annonceres løbende

Tid og sted: Uge 35, mandag d. 30. august til og med fredag d. 3. september 2021.  kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 9.30 – 16.30).
Sted: Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 11, indgang 20 D, 1. sal (mødelokale 20D.1.7.)

Kursusafgift: Medlemmer af DIMS: 5500 kr., ikke medlem af DIMS: 7000 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og the/kaffe/kage/frugt.

Tilmelding: E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 24 deltagere og først til mølle princip. Sidste frist for tilmelding: 12. august 2021

Betaling: Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på: Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669

med angivelse af navn og kursus.

 

Program (med forbehold for ændringer)

Dag 1: Idrætsmedicin, forebyggelse og rehabilitering

09.30-09.50 Registrering. Velkomst og introduktion til kurset og DIMS v. kursusleder

09.50-10.30 Idrætsmedicin – hvad er det?

10.30-11.45 Vævsfysiologi/patofysiologi

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.15 Muskel og seneskader

13.15-13.30 Pause

13.30-14.45 Forebyggende øvelser (praktisk)

14.45-15.00 Pause

15.00-16.30 Principper for forebyggelse og rehabilitering af skader. Praktiske eksempler fra den kliniske hverdag

 

Dag 2: Skulder / Albue

08.00-08.20 Anatomi

08.20-09.30 Teoretisk; Traumatiske skader samt overbelastning: gh-lux, fraktur/avulsion, cuff-ruptur/biceps ruptur, ac-led lux, labrum skader samt tendinopati, instabilitet og scapula dyskinesi.

09.30-09.45 Pause

09.45-10.45 Undersøgelsesteknik traumatiske skader; Praktisk

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Undersøgelsesteknik overbelastning; Praktisk

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.00 Albuen; Teoretisk og praktisk

14.00-14.15 Pause

14.15-16.30 2 x skulder case samt 1 albuecase som ’eksamen i plenum’ + opsamling

 

Dag 3: Knæ

08.00-08.20 Anatomi

08.20-09.20 Traumatiske skader: Ligament- og meniskskader; Teoretisk

09.20-09.35 Pause

09.35-10.45 Undersøgelsesteknik traumatiske skader; Praktisk

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Undersøgelsesteknik traumatiske skader; Praktisk (fortsat)

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.15 Overbelastning: løberknæ, springerknæ og børn; Teoretisk

13.15-14.45 Undersøgelsesteknik overbelastning; Praktisk

14.45-15.00 Pause

15.15-16.30 2 x knæ case som ’eksamen i plenum’ + opsamling

 

Dag 4: Underben, fod og ankel

08.00-08.20 Anatomi underben, fod og ankel

08.20-10.00 Traumatiske skader (overload) i fod, ankel og underben; Teoretisk

10.00-10.15 Pause

10.15-11.45 Undersøgelsesteknik traumatiske skader; Praktisk

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.15 Overbelastningsskader (overuse) i fod, ankel og underben; Teoretisk

13.15-13.30 Pause

13.30-14.45 Undersøgelsesteknik overbelastningsskader; Praktisk.

14.45-15.00 Pause

15.00-16.30 2 x fod/ankel/underben case som ’eksamen i plenum’ + opsamling.

 

Dag 5: Hofte, lyske, lår og ryg

08.00-08.20 Anatomi (hofte, lyske lår)

08.20-09.10 Traumatiske (Overload) skader i hofte, lyske; Teoretisk

09.10-09.25 Pause

09.25-10.10 Undersøgelsesteknik traumatiske skader; Praktisk.

10.10-10.50 Overbelastningsskader i hofte, lyske; Teoretisk

10.50-11.00 Pause

11.00-11.45 Undersøgelsesteknik overbelastning; Praktisk.

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.15 Idrætsrelaterede rygproblemer.

13.15-14.45 2 x hofte/lyske case som ’eksamen i plenum’ + opsamling.

14.45-15.00 Evaluering. Afslutning og udlevering af kursusbeviser