Diplomlægekursus Trin 1 Vest uge 3, 2022 er nu åbent for tilmelding

 In Kursus

Formål og indhold:
Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske.

Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt.

Kurset udgør samtidig første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus.

Målgruppe:
Alle læger med interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Henvender sig til såvel sygehus- som alment praktiserende læger.

Form:
Vekslende mellem forelæsninger og emneorienterede praktiske kliniske øvelser, undersøgelser og demonstrationer.

Kursusledelse:
Kris Tvilum Chadwick Hede, DIMS uddannelsesudvalg

Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), uddannelsesudvalget.

Tid og sted:
Uge 3 – Mandag d. 17. januar – fredag d. 21. januar 2022 kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 9.30 – 16.30). Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-4, 8600 Silkeborg (Mødelokale 2, med forbehold for ændringer).

Kursusafgift:
Medlemmer af DIMS: 5.500 kr., ikke medlem af DIMS: 7000 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost, the/kaffe, kage og snacks.

Tilmelding:
E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk
Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 24 deltagere (først til mølle). Sidste frist for tilmelding: 1. december 2021.
Silkeborg vandrehjem tilbyder overnatning til rimelige priser, men der findes ingen rabataftale gennem DIMS.

Betaling:
Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på: Reg.nr. 6771 Kontonr.: 6565669
med angivelse af navn og kursus.

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis

Endelig information om undervisere, program osv. følger her på hjemmesiden samt rundsendes direkte til deltagerne.

Recent Posts

Leave a Comment