colourbox13228474

Baggrund

I mange år har det fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs side været et ønske at etablere en formaliseret idrætsmedicinsk uddannelse. I forbindelse med Speciallægekommisionens forslag til fremtidige specialestruktur er det blevet klart, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at forestille sig idrætsmedicin vil blive anerkendt som et selvstændigt speciale i Danmark. Bestyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde planer for en diplomanerkendelse. Det er meningen med diplomuddannelsen at etablere en egentlig basisuddannelse og give mulighed for en frivillig registrering af efteruddannelse (CME). En sådan frivillig registrering vil kunne bruges ved ansættelser i idrætsmedicinsk relevante stillinger. Det er også håbet med dette tiltag at kunne motivere for efteruddannelse. Det er bestyrelsens holdning at registreringen skal foregå frivilligt og ikke som en foranstaltning til at gennemtvinge efteruddannelse.

Organisering

DIMS´s bestyrelse nedsætter et diplomuddannelseudvalg bestående af 3 medlemmer fra bestyrelsen og 1 fra uddannelsesudvalget der samtidig fungerer som formand for udvalget.

Udvalget godkender alle ansøgninger om Diplom klassifikation udfra indsendt dokumentation (kopi af kursusbeviser mm.). Som udgangspunkt godtages kun CME point opnået ved kurser der er godkendt og pointsat i DIMS uddannelsesudvalg, men ved ansøgninger hvor alternative kurser indgår vurderes de af Diplomudvalget.