colourbox13228474

IDRÆTSMEDICINSKEKSAMEN

Om eksamen

Eksamen er opdelt i en praktisk og en teoretisk del. Hvert element skal bestås hver for sig.

– Den praktiske del:
Denne foregår således at man får udleveret et stykke papir, hvor der kort står, hvad en patient/figurant kommer med af klage til en idrætsmedicinsk afd., du har herefter 5 minutter til forberede dig. Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler.

Eks.: “40årig kvinde, for 2 mdr siden været på skiferie og haft vridtraume i hø. knæ, kommer nu med fortsatte gener fra knæet”.

Dernæst kommer man ind til patienten/figuranten og man skal demonstrere at man kan håndtere en idrætsmedicinsk patient ved yderligere anamnese optag, relevant undersøgelse, relevant behandling samt ved, hvis nødvendigt, at lave et relevant videre udrednings forløb.

Til sidst i den praktiske del vil du trække et supplerende teoretisk spørgsmål omhandlende en helt problemstilling.

Samlet er der afsat 30 minutter til den praktiske del.

– Den teoretiske del:
Denne består af 40 multiple-choice spørgsmål, hvor der til hvert spørgsmål er 4 svarmuligheder og hvor der er et svar, der er mest rigtigt.

Til denne del af eksamen er der afsat 60 minutter.

Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler.

Bedømmelse:

Den teoretiske del består af 40 multiple-choice spørgsmål med krav om beståelse på 80%.

Den praktiske del inkl. teoretisk tillægsspørgsmål bedømmes af 2 læger med idrætsmedicinsk baggrund.

Begge dele skal bestås hver for sig.

Der vurderes udfra bestået / ikke-bestået

Krav til deltagelse:

Deltagelse af DIMS trin 1 og DIMS trin 2 kursus er obligatorisk for at kunne gå til eksamen i idrætsmedicin.

Tilmelding til eksamen

Tilmelding foregår via mail til mail@sportsmedicin.dk

Efter tilmelding modtages en mail med oplysninger til betaling.

Det koster et gebyr på 500,- at gå op til eksamen. Efter mailtilmelding modtages en returmail med oplysninger til betaling af dette beløb.

Når beløbet er betalt er tilmeldingen gældende.

Ønsker man at melde afbud til eksamen, skal dette ske senest 14 dage før, hvis man skal have tilmeldingsgebyret refunderet.

Reeksamen

Såfremt den praktiske del ikke bestås arrangeres en reeksamen indenfor et passende tidsrum. Der er i enkelte tilfælde mulighed for dette kan blive lokalt i relation til hvor eksaminanden er bosat.

Såfremt den teoretiske del ikke bestås, vil næste mulighed for at erhverve sig eksamen i idrætsmedicin være ved næste eksamensdato, hvor både den praktiske og den teoretiske del skal bestås påny.

Pensum

Eksamen tager udgangspunkt i kurserne DIMS trin 1 og DIMS trin 2, men pensum er Brukhner & Khan’s Clinical Sports Medicine