colourbox13228474

I DIMS har vi pr. efteråret 2018 besluttet, at logbogen IKKE længere skal være udfyldt for at gå til eksamen, men den skal være udfyldt før end ansøger kan opnå diplomlægestatus efter bestået eksamen (læs mere om eksamen HER).

Logbogen udfyldes i forbindelse med et 5-dages fokuseret ophold i idrætsmedicin på en af landets idrætsklinikker.

Formålet med logbogen er at sikre, at ansøger i klinikken har demonstreret viden og færdighed sv.t. diplomlæge-status.

Det anbefales fra DIMS’ side, at det fokuserede ophold ligger før eksamen, da ansøger hermed har mulighed for ved behov at blive korrigeret i sin idrætsmedicinske undersøgelsesteknik og viden i øvrigt, før end en evt. eksamen. Logbogen er således IKKE længere (pr. efterår 2018) et krav for eksamensdeltagelse, men er FORTSAT et krav for opnåelse af diplomlægestatus.

Såfremt ansøger til dagligt arbejder i én af de anførte idrætsklinikker, kan de 5 dages ophold selvfølgelig foregå der.

Hent logbogen HER.

Ansøger skal selv tage kontakt til det sted, hvor det fokuserede ophold ønskes (se nedenfor).

Såfremt ansøger til dagligt arbejder i én af de anførte idrætsklinikker, kan dette selvfølgelig gøre det ud for de 5 dages ophold. Dog forventes stadig en udfyldt logbog.

Det er muligt at have sit fokuserede ophold i idrætsmedicin på følgende idrætsambulatorier/-klinikker:

Sportsmedicinsk Center:
Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Overlæge Søren Kålund
Mail: skaalund@hotmail.com
Sekretær Ea Hempel Eriksen, ejhe@rn.dk
Adresse: Bispensgade 37 – 9800 Hjørring

Sygehus Lillebælt-Middelfart:

Professor Niels Wedderkopp
Mail: nwedderkopp@health.sdu.dk
Afdeling: Idrætsklinkken, ortopædkirurgisk afd
Adresse: Østerhougvej 55 – 5500 Middelfart

Hospitalsenhed Midt – Viborg Sygehus:

Overlæge Steffen Skov Jensen
Mail: steffen.skov@Viborg.RM.dk
Afdeling: Traume & Idræt, ortopædkirurgisk afdeling
Adresse: Heibergs Alle 4 – 8800 Viborg

Aarhus universitetshospital

Overlæge Peter Ziegler Faunø
Mail: faunoe@aarhus.rm.dk
Afdeling: Ortopædkirurgisk afdeling og reumatologisk afdeling
Adresse: Tage-Hansens Gade 2 – 8000 Aarhus C

Køge sygehus

Henrik Aagaard
H.aagaard@dadlnet.dk
Afdeling: ortopædkirurgisk afd
Sjællands Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Bispebjerg Hospital:

Overlæge Jesper Petersen
Mail: jesper.petersen.01@regionh.dk
Afdeling: Institut for idrætsmedicin
Adresse: Bisepbjerg Bakke 23 – 2400 København NV

Hospitalsenhed Vest – Holstebro Sygehus:

Overlæge Steen Taudal
Mail: Steen.Taudal.Joergensen@vest.dk
Afdling: Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest ( Holstebro / Herning )
Adresse: Lægårdsvej – 7500 Holstebro

Odense Universitetshospital:

Professor Uffe Jørgensen
Mail: uffe.joergensen@rsyd.dk
Afdeling: Ortopædkirurgisk afdeling
Adresse: Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Hospitalsenhed Midt – Silkeborg Sygehus:

Overlæge Kaspar Saxtrup
Mail: K.Saxtrup@rm.dk
Afdeling: Center for planlagt kirurgi og reumatologisk afdeling
Adresse: Falkevej 3 – 8600 Silkeborg

Hospitalsenheden Horsens:

Overlæge Bent Lund eller Overlæge Jens Ole Storm
Mail: bentlund@rm.dk og jens.ole.storm@horsens.rm.dk
Afdeling: Ortopædkirurgisk afdeling
Adresse: Sundvej 30 – 8700 Horsens

Hvidovre Hospital

Professor Per Hölmich
per.hoelmich@regionh.dk
Afdeling: Artroskopisk center, ortopædkirugisk afd
Amager og Hvidovre Hospital
Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre