Indkaldelse af kandidater til Ove Bøje-prisen 2022

 In Priser

Deadline for indstilling til prisen er den 1. november 2021. Alle kan indstille til prisen ved at indsende en motiveret anbefaling af maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.
Indstillingen sendes til mail@sportsmedicin.dk.

Formål:

Ove Bøje prisen uddeles hvert fjerde år og gives til en, som gennem sit virke indenfor forskning, klinik eller undervisning har bidraget væsentligt til at fremme og højne niveauet indenfor klinisk idrætsmedicin.

Kandidater til prisen:  

Der kan være tale om en person, som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk, eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke. 

Recent Posts

Leave a Comment