Baggrund: 
Johannes Linhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Linhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Linhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet “Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Linhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (“gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Linhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Linhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (“de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1948 udtalte August Krogh: “Linhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Linhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

Formål: 
Johannes Linhard prisen uddeles hvert 4. år og gives til en person, som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen: 
Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.

Uddeling: 
Prisen er på 10.000 DKK og et diplom. Prisen uddeles hvert 4. år til DIMS’ og DSSF’ fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted.

Bedømmelsesudvalget: 
Udvalget består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF’ repræsentant og formanden for det videnskabelige udvalg.

DSSF og DIMS´ bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område.

Formanden for udvalget udpeges af i fællesskab af DSSF og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges.

Tidligere modtagere af prisen:
2013 Finn Bojsen-Møller

2015 Henrik Galbo

2017 Per Aagaard

2019 Peter Magnusson

2023 Ewa Roos