Vi kan med glæde annoncere vores diplomlægekurser og eksamen i 2023: