Samtykkeerklæring – Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS)

Til forfatter: Denne formular skal IKKE indsendes til DIMS, af hensyn til patientfortrolighed, men anbefales gemt i fx patientens journal. Ved indsendelse af materiale til ”Månedens case” mhp. publicering i DIMS nyhedsmail og/eller hjemmeside erklærer forfatter(e), at der er indhentet de nødvendige samtykker til publicering af fotos/illustrationer/videoer med og/eller tekst om patienten.