MÅNEDENS CASE

Denne rubrik redigeres i samarbejde med DIMS’ nyhedsmail redaktør. Alle “Månedens case” udsendes i nyhedsmail til DIMS medlemmer samt lægges på sportsmedicin.dk og selskabets Facebook-profil. Alle DIMS medlemmer kan fremsende forslag til ”Månedens case” til selskabets sekretær på mail@sportsmedicin.dk. Nyhedsmail redaktøren udvælger hvilke cases der udsendes.

 

Maksimalt omfang (tekst): 1.500 tegn med mellemrum, tre referencer og et eller flere billeder*. Casen skal være en beskrivelse af en patienthistorie eller forløb og en kort konklusion ledsaget af et eller flere kliniske / billeddiagnostiske billeder. Casen skal være idrætsmedicinsk relevant og have en pointe. Såfremt illustration bruges skal denne spiller en central rolle.
*Et billede kan også være to billeder sat sammen som før/efter, eller et forløb af den kliniske situation samlet som en collage.

 

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftligt patientsamtykke før indsendelse af ”Månedens case”. Ansvaret herfor påhviler casens forfatter(e).