Ultralydskursus 2.-4. sep. 2020

 In Kursus

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs

24. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD

 Hvidovre Hospital, Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 2. til 4. September 2020

Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

Form: 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede. 

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer

herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralyd-vejledte

interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af :            

Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point)

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dansk Reumatologisk Selskab

European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)

 

Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB´s level 1 kursus (European Federation for

Societies in Ultrasound in Medicine and Biology).

 

Kursusledere:

Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital

Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital

Merete Kønig, Overlæge, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital

 

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd.

 

Gæsteforelæsere:             

Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium

Andrew Grainger, Cambridge, U.K.

 

Kursusafgift:

3.700 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte

selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber er reduceret til 3.500 kr.

 

Tilmelding: ultralyd16@gmail.com

Kursussekretær Annette Matthiesen senest den 28. august 2020.

 

Recent Posts

Leave a Comment