Nu udbydes Trin 1 vest uge 11 2021!

 In Kursus

Idrætsmedicinsk diplomkursus Trin 1

Formål og indhold:
Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig
gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske.
Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af
udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at
øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse
med idræt.
Kurset udgør samtidig første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages
som et enkeltstående kursus.

Målgruppe:
Alle læger med interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Henvender sig til såvel sygehus- som
alment praktiserende læger.

Form:
Vekslende mellem forelæsninger og emneorienterede praktiske kliniske øvelser, undersøgelser og demonstrationer.
Kursusledelse:
Kris Tvilum Chadwick Hede og Simon Laust Nielsen, DIMS uddannelsesudvalg.

Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), uddannelsesudvalget.

Tid og sted:
Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-4, 8600 Silkeborg (Mødelokale 2, med forbehold for ændringer).

Kursusafgift:
Medlemmer af DIMS: 5.500 kr., ikke medlem af DIMS: 7000 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost , the/kaffe, kage og
snacks.

Tilmelding:
E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær
mail@sportsmedicin.dk
Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 24 deltagere (først til mølle).
Sidste frist for tilmelding: 2. februar 2021.
Silkeborg vandrehjem tilbyder overnatning til rimelige priser, men der findes
ingen rabataftale gennem DIMS.

Betaling:
Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på:
Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669 med angivelse af navn og kursus.

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis
Endelig information om undervisere, program osv. følger her på hjemmesiden samt rundsendes direkte til deltagerne.
Uge 11 – Mandag d. 15.marts – fredag d. 19. marts 2021 kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 10.00 – 16.30).

Recent Posts

Leave a Comment