Kære DIMS medlem

DIMS kurser og eksamen

Den positive udvikling af corona-epidemien i Danmark har heldigvis medført at landet nu igen er stort set normaliseret.
Det betyder også, at vi nu igen kan afholde DIMS kurser. Trin 1 kurset afholdes i øst i uge 35 og i vest i uge 3, 2022.
Herimellem afholdes trin 2 i uge 41 og DIMS Diplomlægeeksamen d. 26. november. Mere information om kurserne inkl. tilmelding via vores hjemmeside www.sportsmedicin.dk

Som vi tidligere har skrevet, så arbejder vi på at udbyde et traumekursus. Dette 2-dages kursus er planlagt til at skulle indeholde teoretisk undervisning og færdighedstræning vedr. både kirurgiske og medicinske traumer. Når tid og sted for kurset er fastsat, vil det blive annonceret i denne nyhedsmail samt via hjemmesiden.

Stillingsopslag – Dansk Sportsmedicin søger ny redaktion

Brænder du for formidling af idrætsmedicin, og ønsker du at indgå i et tværfagligt team, der skal udvikle en ny standard inden for formidling af idrætsmedicinske emner i Danmark, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

Dansk Sportsmedicin formidler idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis via nyhedsbrev, temaartikler og podcasts.

Redaktionen består af 1 Redaktør og 3 personer, som hver har ansvar for mindst én af følgende områder:
1) Artikler herunder infographics
2) Podcasts
3) Nyhedsmail samt hjemmeside. Der samarbejdes med forskningscentrene SDU, AAU, IOC Copenhagen og AU om materiale. De fire forskningsenheder leverer hvert år 2-3 artikler i samarbejde med redaktionen.

Se vores hjemmeside for yderligere information om stillingerne samt procedure for ansøgning.

Sportskongres 2022

Sportskongressen måtte jo desværre aflyses i 2021 grundet Covid-19. Så kan vi glæde os desto mere til den kommende kongres, der afholdes d. 3.-5. februar 2022. Det videnskabelige program er på trapperne til at blive offentliggjort, men på nuværende tidspunkt kan det afsløres, at de to key note speakers bliver hhv. professor Jan Ekstrand og professor Kristian Thorborg. Reservér datoerne og hold øje med nyt om kongressen på www.sportskongres.dk

Månedens stafet:

Månedens afsender: Julie Paaske Rydahl, Hoveduddannelseslæge i reumatologi og tidligere professionel fodboldspiller

Månedens modtager: Thøger Persson Krogh, Specialeansvarlig overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Sportsmedicinsk Center, Regionshospital Nordjylland

Julies spørgsmål:
Jeg vil gerne give stafetten videre til Thøger Persson Krogh, som har stor erfaring med sportsaktive, og som bl.a. har været landsholdslæge for både kvinde- og herrelandsholdet i fodbold samt Team Danmark-læge og deltaget i både OL og slutrunder. Thøger, du skal være holdkaptajn på et nyetableret sportsmedicinsk center i Nordjylland. Hvad fik dig til at takke ja til denne spændende opgave? Hvad kan du tage med dig af erfaring fra tidligere, både som hospitals- og holdlæge, og hvad har du haft vægt på i opbygningen af et sportsmedicinsk center?

Sygehusledelsen på Regionshospital Nordjylland kontaktede mig i løbet af 2020 og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at opbygge en idrætsfunktion på sygehuset helt fra bunden.
Det var et spændende projekt, fordi man selv kunne være med til at sætte rammerne og ikke, som det jeg tidligere har prøvet, hvor man træder ind i eksisterende klinikker.
Sportsmedicins Center, som vi har valgt at kalde klinikken, er en selvstændig enhed beliggende under medicinsk afdeling.
En væsentlig årsag til at jeg takkede ja til projektet var, at idrætsmedicinen kunne få lov til at have en selvstændig rolle. Normalt er idrætsmedicinen underlagt afdelinger, hvor hovedfokus/hovedproduktionen er noget andet end idrætsmedicin, og her vakte det min interesse, at man kunne få lov at have hovedfokus alene på idrætsmedicin.  I mine øjne giver det begrænsninger at idrætsmedicin ikke er et selvstændigt speciale, og derfor må ”nøjes” med at være en niche under andre specialer.
En inspirationskilde til hvordan man kan bringe idrætsmedicinen frem i forreste linje, har været kollegaerne på idrætsklinikken på Bispebjerg og ikke mindst opbygningen af en selvstændig idrætsmedicinsk funktion anført af Professor Michael Kjær.

En væsentlig ting jeg har lært af arbejdet med elitesport gennem årene er, at man ikke kan løse alting selv. Dels kan man ikke være ekspert på alting, og selv de ting man har meget erfaring med kræver ofte, at man inddrager andre personer omkring atleten, for at problemet kan blive løst som fx træner, fysioterapeut, fysisktræner mfl. Derfor er vilje og evne til tværfagligt samarbejde essentielt, hvis man vil arbejde med eliteatleter, og det er noget af det, jeg har taget med fra sportens verden og ind på hospitalet. Tværfagligheden kommer til udtryk i at gruppen af idrætsmedicinere der nu er ansat på Sportsmedicinsk Center. Gruppen omfatter både reumatologer, ortopædkirurger og praktiserende læge.
Vi planlægger at kunne ansætte fysioterapeuter primo 2022 og på lidt længere sigt også fysisktræner med det formål at kunne have en bred tværfaglig tilgang.

Sportsmedicinsk Center er privilegeret af at have fået tilgang af en gruppe læger med meget stor idrætsmedicinsk erfaring Søren Kålund og Morten Storgaard (ortopædkirurger), Ulrich Fredberg, Søren Schmidt Olsen og Thøger Krogh (reumatologer) og Jesper Oddershede (praktiserende læge).
Fælles for denne gruppe er arbejdet med elitesport gennem mange år. Sportsmedicinsk Center henvender sig både til eliteatleten, amatøren og motionisten, og alle grupper kommer til at trække på de mange års erfaring med idrætsmedicin.  Der er selvfølgelig forskel på den verden, som eliteatleten og motionisten kommer fra. Men noget af det som både motionisten og amatøratleten vil møde på Sportsmedicinsk Center, er en tilgang til deres skade på samme måde, som var de en eliteatlet, omkring forståelse for skaden, grundighed i udredning og tværfaglig vurdering.

Når man har arbejdet med atleter i klub og på landshold, får man et tidsperspektiv på skader, som er svært at få som sygehuslæge, fordi man ser patienterne så få gange. Som klublæge følger man atletens skade uge efter uge, indtil de er tilbage igen. Det giver en god forståelse for, hvordan forskelligt væv heler op og varighed af skaden afhængigt af omfanget af vævskade.
I eliteverdenen forventer både træner og atlet, at lægen i detaljer kan spå om en skades varighed. Det er i sagens natur meget svært at spå. Til gengæld er det en værdifuld viden at trække med ind på en idrætsklinik, når man skal informere og forventningsafstemme de forløb som motionisten og amatøratleten skal igennem.

En anden værdifuld læring fra eliteverdenen, som vi også kan trække med ind på sygehuset, er forståelse for hvordan man bruger tiden bedst muligt, mens man er skadet. En eliteatlet sætter sig ikke ned og venter på at skaden forsvinder.
Både af hensyn til fysik og psyke skal man tilstræbe at være så aktiv som muligt i skadesperioden. Motionisten og amatøratleten tænker ikke nødvendigvis over, at man kan lave alternativ træning med god kvalitet, mens man er skadet, og specifik rådgivning herom er vigtig.

Når man arbejder med elitesport er der selvfølgelig en forventning om, at man holder sig opdateret inden for den nyeste viden om diagnostik og behandling. Udviklingen inden for idrætsmedicin er ikke voldsom hurtig, især ikke hvis man kigger på det med en evidensbaseret tilgang.
Derimod er der meget at holde styr på/forholde sig til, når man kigger på alternative behandlingsformer og quickfix af skader. Motionisten og amatøratleten søger jo også efter metoder til at komme sig hurtigere over deres skader, og læser om det ene og det andet quickfix på nettet. Her har man som læge med kendskab til eliteverdenen den fordel, at man allerede har hørt om de ting de spørger ind til, og man kan bedre guide patienterne i junglen af alternative behandlinger versus den evidensbaserede behandling, hvis denne er foreligger.

Det jeg har lagt vægt på i opbygningen af det nye Sportsmedicinske Center er, at vi får lov at dyrke idrætsmedicin på samme vilkår, som var det et selvstændigt speciale. At der er god tid til hver atlet/patient, så det ikke kommer til at handle om at mølle patienter igennem, men der er tid til at være fagligt nysgerrig, tid til at få forståelse for den situation de står i, og der er tid til grundig udredning og tværfaglig sparring.

Thøgers spørgsmål:
Jeg vil gerne give stafetten videre til Finn Hjort Madsen, der gik på pension sidste år efter mange år som overlæge i idrætsklinikken på Aarhus Sygehus og tidligere som holdlæge for AGF. Der er jo få, der har så meget erfaring med idrætsmedicin, som du har, og du har på tætteste hold kunne følge udviklingen over årene i dansk idrætsmedicin. Hvad er de største glæder, som idrætsmedicinen har givet dig? Hvorfor skal en yngre læge overveje idrætsmedicin som en del af lægelivet? Hvor ser du idrætsmedicinen i Danmark bevæge sig hen, og hvis du skal komme med råd til den næste generation af idrætsmedicinere, hvad skal man så være opmærksom på, ud fra en mere overordnet betragtning?

Månedens case:

Indsendt af Ellen Hamborg-Petersen, klinikchef for fod- og ankelklinikken ved Privathospitalet Mølholm

Patient case: 45-årig langdistanceløber. Ca. 100 km pr uge. Smerter opstået langsomt og tiltagende over 2 mdr. Forværring ved løb op ad bakke. Pt. henvender sig, da han ikke mere kan løbe.
Objektivt findes hævelse og ømhed ved toppen af calcaneus, ca. 2 cm proksimalt for achillessenens insertion.

Udredning: Anamnese, objektiv undersøgelse, ultralyds- og MR-scanning.

MR-fund: Mistanke om at en mekanisk irritation mellem distale del af achillessenen og toppen af calcaneus, der har forårsaget overrivning af den profunde del af achillessenen (ca. 50%).

Behandling: Operativt indgreb blev foretaget. Bagerste prominerende del af calcaneus blev fjernet, og dybe del af achillessenen blev oprenset og sutureret ned til calcaneus.

Postoperativt: Patienten blev behandlet med aflastning i støvle 6 uger. De første 3 uger uden støtte og med hæl-eleverende kiler som ved behandling af achillesruptur. Herefter opstart af fysioterapi med træning i form af balance, styrke og bevægetræning. Primært opstart af cykling som cardiovaskulær træning. Langsom start på løb 4 mdr. post operativt.

Ved 4 mdrs. kontrol havde pt fornemmelse af lidt stivhed i distale del af achillesenen, men ingen hævelse og ingen belastningssmerter.

Teoretiske overvejelser: Mb. Haglund er med overvejende sandsynlighed ikke en eksostose. Det hypertrofisk calcaneusvæv kan opstå som følge af irritation.  Måske er tilstanden mest af alt udløst af en inflammationstilstand med fortykkelse af bursa og sene og på længere sigt sekundær mekanisk irritation.

MR eller/og alternativt UL kan have en vigtig plads til at fastsætte diagnose og planlægge bedst mulig behandling.

                                  

MR viser afrivning af dybe del af achillessenen                 Peroperativt genfindes mekanisk overrivning af dybe del af achillessenen

 

Kommende aktiviteter: 

DIMS kurser / Årskongres:

  • DIMS Trin 1 Øst (Bispebjerg Hospital) Uge 35 2021 (Tilmelding via hjemmesiden)
  • DIMS Trin 2 (Bispebjerg Hospital) Uge 41 (Tilmelding via hjemmesiden)
  • DIMS Diplomlægeeksamen, 26. november 2021 (Tilmelding via hjemmesiden)
  • DIMS Trin 1 Vest (Regionshospitalet Silkeborg) Uge 3 2022 (Tilmelding via hjemmesiden)
  • Scandinavian Sports Medicine Congress / SportsKongres 3.-5. Februar 2022

Øvrige kurser / tilbud:

Rabataftaler:

Nordic Trainer:

Som medlem af DIMS får du et særligt tilbud på 15% ved køb af en Nordic Trainer i 2021, samt en gratis personlig træning af en af Nordic Strong’s trænere. 

Gå ind på www.nordicstrong.com og ved checkout brug rabatkoden DIMS2021. 

Har du andre spørgsmål? Kontakt Nordic Strong på contact@nordicstrong.com eller skriv via deres Instagram www.instagram.com/nordicstrong.com 

ARCA (tidligere Crossfit Copenhagen): 369 kr./md i stedet for 469 kr./md. 

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du sende en mail til kontor@arca.dk, hvor du skriver at du er DIMS-medlem og vedhæfte et screendump af dette nyhedsbrev eller anden dokumentation for dit DIMS-medlemskab. 

Sportmaster:  15% rabat på alle i forvejen ikke-nedsatte varer i Sportmaster på Østerbro (København) og Sportmaster i Bruuns Galleri (Århus). 

For at opnå rabatten skal du blot oplyse ved kassen, at du er DIMS-medlem” 

OJSM: Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.

VJSM: 33% rabataftale som DIMS medlem – link

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Eller vores Facebook gruppe: “Dansk Idrætsmedicinsk Selskab”

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS