Kære DIMS medlem

Månedens anbefaling: DSM Lyddoping

DANSK SPORTSMEDICIN har som de fleste nok har erfaret fået et nyt format! Formålet med DSM er at kaste lys over, hvad der sker i Danmark inden for sportsmedicin, og redaktionen består af medlemmer af DIMS og DSSF. Hver måned bringes en temaartikel og en tilhørende podcast, hvor forfatterne bag artiklen er inviteret med, og vi stiller de spørgsmål, du selv sidder med.

Temaer som smerte, sham-kirurgi, knæsmerter hos børn og lyskesmerter er allerede diskuteret og kan findes på: Når lyskesmerter er mere end bare brok – Thøger Krogh

samt på Podcast-app’en hvis du søger på ”Lyddoping”.  

 

Temadag om cykling søndag d. 4. september 2022 

Vi har fastsat en ny dato for vores cykeltemadag, så læs videre, hvis du er inspireret af Vingegaard og Tour de France og gerne vil have den bedste opstart i cykeltræningen!

Træn intervaller som de professionelle – og vær med til efterfølgende idrætsmedicinsk foredrag, hvor performance coach Rune Larsen (fra bl.a. Astana Pro Team) giver dig et indblik i performanceoptimering   – fra teori til praksis!

Rune Larsen vil gennem sit oplæg med aktiverende opgaver give os et indblik, hvordan eliten træner, forbereder sig til løb og evaluerer på performance bl.a. med fokus på: Forskellige træningsformer, optimering til den enkelte atlet, analyse af træningssstimuli, forudsigelse af præstation, dataanalyser til korttidsjustering og cykelmekanik!

Lokation: Flyvestationen Værløse, Shelter 214, Sandet, 3500 Værløse

Tidspunkt: Søndag d. 4. september – Cykelparate kl. 09.30. ved Shelter 214 (husk hjelm 😉)! Vil/kan du ikke cykle med, er du selvfølgelig med velkommen til oplægget, der starter kl. 12.00.

Praktisk: Vi har base ved Shelter 214 – hér har du mulighed for at lægge tasker/ekstra tøj, imens vi kører cykelintervallerne på den nedlagte flyvebane. Vi sørger for let proviantering, så du kan holde blodsukkeret oppe efter cykelintervallerne. Herudover har du selvfølgelig altid mulighed for at benytte Shelter 214 caféen, hvor vi afholder oplægget.

Prisen for hele herligheden (intervaller, proviantering og foredrag) er 100 kr. for DIMS/DSSF-medlemmer.
Tilmelding for ikke-DIMS-medlemmer er 300 kr.

TILMELDING:

Træn intervaller som de professionelle

SENEST d. 21.08.2022

 

Indstilling af kandidat til Johannes Lindhard prisen ved Sportskongres 2023

Formål: 
Johannes Lindhard prisen uddeles hvert fjerde ulige år og gives til en person, som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.  

Kandidater til prisen: 
Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Uddeling:  
Prisen er på 10.000 d.kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 4. år til DIMS’ og DSSF’s fælles Sportskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde. 

Bedømmelsesudvalget: 
Bedømmelsesudvalget består af formand for Videnskabeligt Udvalg Jesper Bencke samt ph.d. MD Kristoffer W. Barfod fra DIMS og fysioterapeut ph.d. Birgitte Hougs Kjær fra DSSF.

Motiveret anbefaling sendes til: Birgitte.Hougs.Kjaer@regionh.dk; kbarfod@dadlnet.dk; Jesper.Bencke@regionh.dk senest 1 mdr. før Sportskongres 2023 afholdes.

Baggrund: 
Johannes Lindhard var lægeuddannet og efter skiftende stillinger, slog han sig ned som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland.
Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold.
I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Lindhard’s livslange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Lindhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde” under anvendelse af målinger, som stadig står som ekseptionelle i dag.
Lindhard skrev meget klassisk arbejde om muskelarbejdes indvirkning på kroppen og regulering af muskelfiberaktivitet.
Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Lindhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU.
Tre af Lindhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin, som haves i Danmark.
Ved hans død i 1947 udtalte August Krogh: ”Lindhard har for arbejdsfysiologien, muskelfysiologien og gymnastikkens teori og praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”.
Lindhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin. 

 

Månedens case:

Indsendt af Niels Christian Kaldau, ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital

Lændesmerter er hyppig blandt både atleter og ikke-idrætsaktive og det kan nogle gange være svært at vurdere, hvor meget de spiller ind hos patienter med hofterelaterede problemer. Her bringes en case om hofterelaterede smerter med en årsag, der nok er væsentligt underdiagnostiseret og derfor bør kendes og haves in mente.

Anamnese
19-årige pige ses ultimo februar 2022 og er henvist med højresidige hofterelaterede/gluteale  smerter igennem ca. 7 år. Patienten har i ca. 2015 haft et fald ned på den højre hofte under håndbold, men smerternes debut synes ikke at være relateret til dette traume. Patienten har været i udredning på to andre hospitaler og i starten af 2020 har hun fået lagt intraartikulær blokade med lokalbedøvelse og depomedrol i hofteleddet samt blokade omkring psoas. Det fremgår ikke klart af journalnotater hvad konklusionen var, men patienten mener, at der var effekt af den intraartikulær blokade, og angiveligt skulle der være tilbudt operation, men grundet COVID-19 og afsluttende gymnasieforløb, tog patienten ikke imod tilbud om kirurgi.

Patienten har ikke forsøgt noget genoptræningsforløb. Smerterne sidder primært bagtil lige nedenfor lænden på højre side. Hun angiver ikke smerter i lysken eller dybt inde i hofteleddet. Smerterne er af konstant karakter, men forværres betragteligt ved aktivitet. Patienten går meget på sit job som leder i en butik. Der er smerter i højre balderegion, hvis hun sidder med benet over kors, og hvis hun sidder i længere tid på en hård stol og ind i mellem om natten. Hun kan have svært ved at finde ro i hvile og ligger bedst i rygleje. Patienten kan ikke ligge på venstre side, da baldesmerterne forværres. Der synes ikke at være nogen lindrende faktorer.

Der foreligger MR-scanning af højre hofte fra december 2019, der viser tegn til en labrumskade.

Objektivt
Der findes følgende positive fund:

Højre  hofte: Ubehag posteriort ved fleksion, indadrotation, udadrotation, FADIR, FABER og P4-test. Ømhed af psoas over og under ligamentet. Let gluteus medius ømhed. Ømhed af SI-leddet og let ømhed af nederste del af columna lumbalis L4-S1. Nedsat styrke af glut med, glut max og psoas.

Røntgen (figur 1) viser dysplasi på højre side samt mistanke til lumbosakral overgangshvirvel på L5s tværtap som muligvis neoartikulerer med os sacrum.

UL-vejledt injiceres lokalbedøvelse i højre hofteled. Der er kun marginal bedring ved fleksion og FADIR. Patienten værger sig fortsat ved disse undersøgelser, og smerterne er fortsat lokaliseret bagtil.

Plan
Patienten henvistes til genoptræning ved fysioterapeut mhp. træning af de nævnte svækkede muskler samt ryg og mave.

MR af bækken fra juni 2022 (figur 2) bekræfter ovenstående fund med ødem i neoartikulationen, omkringliggende knogler og bløddele, hvilket stemmer overens med Bertolottis syndrom.

Patienten er ikke set til opfølgende kontrol, men ved manglende bedring af træning vil blokade med steroid i neoartikulationen være næste behandling.


Figur 1. Bækken røntgen med neoartikulation mellem L5 tværtap og os sakrum samt dysplasi på højre side.


Figur 2. MR af bækken med neoartikulation mellem tværtap på L5 og os sakrum samt ødem.

Bertolottis Syndrom er beskrevet i 1917 af Bertolotti og klassificeres i 4 typer afhængig af størrelsen af tværtappen og dens artikulation med os sakrum (figur 3) (1,2). Incidensen er usikker, men 4-30 % af den voksne befolkning har fusion af L5 og os sakrum og af dem er de fleste asymptomatiske (1,2). Der kan optræde smerter i området både med og uden radikulære symptomer. Diagnosen kan verificeres med blokade i neoartikulationen, og der kan suppleres med yderligere blokade transforaminalt af L4- og L5 roden til at vurdere radikulopati.

Behandlingen er konservativ med træning og evt. blokade med steroid. Ved refraktære tilfælde kan forsøges kirurgi med resektion af knogle med diverse teknikker. Prognosen er ifølge case rapporter overvejende god.


Figur 3. Castellvis klassifikation af Bertolottis syndrom.

Referencer:

  1. Jancuska JM, Spivak JM, Bendo JA. A review of symptomatic lumbosacral transitional vertebrae: Bertolotti’s syndrome. Int J Spine Surg. 2015;9:42.
  2. Chang C, Chiu Y., Ji H et al. Surgical interventions for Bertolotti’s syndrome: case report and review of unsatisfactory cases in the literature. BMC Surgery. 2022;22:36 

Kommende aktiviteter: 

Øvrige kurser / tilbud:

 

Dansk Sportsmedicin

Dansk Sportsmedicin DSM – www.dansksportsmedicin.dk udgives af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSSF) og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde. Formålet med DSM er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

Dansk Sportsmedicin har i de seneste år gennemgået en forvandling fra det fysiske ’blå blad’ via et online blad til nu at have et mere tidssvarende format, hvor der publiceres fokuserede artikler, infographics og podcasts. For ikke at gå glip af nye opslag er det muligt at tilmelde sig DSM’s nyhedsmail via dette link: DSM’s nyhedsmail

 

Rabataftaler:

ARCA (tidligere Crossfit Copenhagen): 369 kr./md i stedet for 469 kr./md. 

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du sende en mail til kontor@arca.dk, hvor du skriver at du er DIMS-medlem og vedhæfte et screendump af dette nyhedsbrev eller anden dokumentation for dit DIMS-medlemskab. 

Sportmaster:  15% rabat på alle i forvejen ikke-nedsatte varer i Sportmaster på Østerbro (København) og Sportmaster i Bruuns Galleri (Århus). 

For at opnå rabatten skal du blot oplyse ved kassen, at du er DIMS-medlem” 

OJSM: Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.


VJSM: 33% rabataftale som DIMS medlem – link

Sociale medier:

Følg os på vores sociale medier! Kom endnu tættere på Idrætsmedicinen i Danmark, modtag nyheder samt info om arrangementer og bidrag til en spændende debat:

Facebook:

Instagram: dansk_idraetsmedicinsk_selskab

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen