Kære DIMS medlem
 

Vi i bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Nytårshilsen fra formanden:

Kære DIMS-medlemmer

Endelig kom vi i 2022 ud af Covid-19’s stramme greb. Det lykkedes dog ikke at få afholdt Sportskongressen, men til gengæld fik vi startet året med et succesfuldt endagsmøde med generalforsamling og afsluttende festmiddag.
Det blev også starten på en ny æra i bestyrelsen, hvor Kristoffer W. Barfod med 5 år som formand og Jesper Petersen efter 6 år i bestyrelsen og 6 år i uddannelsesudvalget overdrog tøjlerne. Begge har sat et værdifuldt aftryk på DIMS i de seneste år.
Bestyrelsen har fortsat med nogle velkendte ansigter med indsigt i bestyrelsens arbejde og visioner og er blevet suppleret med reumatolog Rasmus Oscar og praktiserende læge Kasper Anders Lorentzen samt som repræsentant for de ekstraordinære medlemmer fysioterapeut Behnam Liaghat.

Bestyrelsen har forsøgt at fortsætte de seneste års visioner og haft fokus på at sikre kerneydelserne til medlemmerne i form af Sportskongressen, diplomlægekurserne, diplomeksamen og formidling af viden gennem Dansk Sportsmedicin samt nyhedsbreve med månedens case.
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer har en høj prioritet og har med vedtagelse om en studenterrepræsentant i bestyrelsen, som suppleant for de ekstraordinære medlemmer, været vigtig i dette arbejde.
Der er startet en idrætsmedicinsk gruppe på SDU for de medicinstuderende, som forhåbentlig kan bidrage til at højne de medicinstuderendes viden omkring idrætsmedicin og være platform for medlemskab i DIMS.

Med afgang af Kristoffer W. Barfod og Kristian Thorborg fra bestyrelsen samt undertegnedes nye rolle som formand har det medie-politiske udvalg i år ikke været aktivt, men i stedet har udvalgets funktioner været varetaget i bestyrelsen.
Aktuelt er DIMS involveret i, hvordan vi udvikler en bedre idrætsmedicinsk uddannelse af alment praktiserende læger, et bedre idrætsmedicinsk tilbud til sub-eliten og bredden i dansk idræt samt en udvikling og implementering af en national strategi for forebyggelse af idrætsskader.

2022 var et fuldstændigt forrygende sportsår for danske idrætsudøvere, hvor især en begivenhed har overstrålet alle, nemlig Tour de France og Jonas Vingegaards sejr.
I tråd med DIMS´ ønske om at forebygge idrætsskader er det også værd at nævne, at Viktor Axelsens næppe havde haft et fuldstændig vanvittigt 2022 som nr. 1 i verden med 8 turneringssejre herunder EM, VM, All England og sæsonfinalerne, hvis ikke han havde formået at holde sig skadesfri. Det er essentielt, at vi formår at udbrede den eksisterende viden om forebyggelsestiltag, og vi håber, at vores medlemmer vil hjælpe til hermed.

Vi ser ind i et spændende 2023, hvor vi forhåbentlig endelig får lov til at gennemføre Sportskongressen.
Det bliver også et år med mulighed for at dygtiggøre sig med det nye Trin 3 kursus, der havde en succesfuld debut i 2022, og som bliver gjort obligatorisk i diplomlæge-uddannelsen.
Forhåbentlig bliver 2023 også året, hvor vi sammen med DBU får lavet diplomlæge-opgraderings/recertificerings-kursus for læger med arbejde i DBU’s landshold, superligaen, 1. division samt kvindeligaen.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på vores aktivitetspulje, der kan søges af alle medlemmer, og vi tager gerne imod cases eller forslag til emner til vores nyhedsbrev.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og Uddannelsesudvalget for et entusiastisk bidrag til DIMS´ virke, men også en stor tak til de menige medlemmer, der ved deres frivillige arbejde samt deltagelse i DIMS` aktiviteter er med til at sikre fundamentet for DIMS.

I årsrapporten, som følger i januar, kan der i detaljer læses om årets aktiviteter og regnskab samt mål for 2023.

Vi glæder os til at se jer til Sportskongressen og andre aktiviteter i 2023.

Godt nytår!

Niels Christian Kaldau
formand

SPORTSKONGRESSEN 2023

For de, der endnu ikke har tilmeldt sig, kan det ske på: https://www.sportskongres.dk/registration/

Der venter et spændende program, som desværre er for stort til at kunne være med i nyhedsbrevet, men vi opfordrer jer til at se det på https://www.sportskongres.dk/programme/

Generalforsamling

I forbindelse med Sportskongressen afholdes DIMS’ generalforsamling.
Denne afholdes torsdag d. 2. februar 2023 kl. 18:15 – 19:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.sportsmedicin.dk)

Vi håber på at se så mange DIMS-medlemmer som muligt især nu, hvor det endelig er muligt at samles fysisk igen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslagsret har samtlige medlemmer. Såfremt der ikke ved indstillingsfristens udløb foreligger forslag til valg, kan forslag fremsættes på generalforsamlingen.

Bestyrelsesposter på valg:

  • 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  • 1 suppleant for ordinære bestyrelsesmedlemmer
  • 1 suppleant for ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer
  • 1 revisor
  • 1 revisor suppleant

Valgoplæg bedes sendt til mail@sportsmedicin.dk senest den 12.01.2023

 

Rabat til DIMS-medlemmer ved publikation i OJSM

Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM) har over de sidste 5 år taget en rejsen fra et ukendt nyt tidsskrift til en impact factor på 3,4 i 2022. OJSM er derved et af de højest rangerende sportsortopædiske tidsskrifter. 
OJSM er et open acces tidsskrift. Det har den store fordel at artikler publiceret i OJSM er direkte tilgængelige for alle, til gengæld koster det et procesgebyr at publicere i OJSM.

DIMS medlemmer har rabat på publikation i OJSM. Prisen bliver i 2023 justeret til 1.125$, hvilket er 2-4 gange billigere end andre open acces tidsskrifter med samme impact.

DIMS er affilieret med OJSM og er repræsenteret i tidsskriftets editorial board. Vi tager gerne imod ideer og forslag til forbedringer.

 

Diplomlægekursus Trin 1 Vest uge 3 2023

Et basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt på diagnostik af de hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte skader og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske.

Kurset afvikles på Regionshospitalet Silkeborg den 16.-22. januar kl 08-16:30.

Prisen er DKK 5.500 for DIMS-medlemmer og DKK 7000 for ikke DIMS-medlemmer.

Sidste frist for tilmelding er den 31.12.2022 på https://sportsmedicin.dk/diplomlaegekursus-trin-1-vest-uge-3-2023/

 

Månedens case:

Indsendt af Eva Rudjord, stud.med., Københavns Universitet

Siden udbrud af COVID-19 epidemien har der været øget fokus på håndtering af idrætsudøvere, der ønsker at komme retur til sport efter mildt sygdomsforløb, herunder udvikling af guidelines[1] med lettilgængelig infographic (https://sportsmedicin.dk/wp-content/uploads/2021/01/retur-til-sport-covid19_final220121.pdf). Imidlertid kan vi efter genåbning af samfundet forvente en stigning i incidens af virusinfektioner, hvorfor fokus i denne case er en typisk atlet, som efter virusinfektion oplever et langstrakt sygdomsforløb – muligvis et resultat af supprimeret immunforsvar, gentagne infektioner og relativt højt aktivitetsniveau.

Case: Aktiv motionist løber med mononukleose

27-årig subelite løber, tidl. rask, men disp. for psoriasis, oplever fra august måned 6 ugers periode med træthed, feber, nattesved, ondt i halsen og forkølelsessymptomer. Negativ strep-A-test, neg. Covid-19. Vælger at deltage i halvmaraton (HM), men underpræsterer. Næste dag: høj feber, almen påvirket med udtalt cervikal lymfadenopati, hvorfor pt. henvender sig ved egen læge. Positiv for mononukleose (IgM-antistof mod EBV) og let påvirkede blodprøver (let forhøjede leukocytter og ALAT (150 U/L)).

Genoptager nær vanlig løbemængde 2 uger efter HM, dog uden højintenst arbejde. Oplever gradvis bedring i almen tilstand.

3 uger efter HM udvikles stort (L2-L4) udbrud af Herpes zoster (jf. billede)). Opstartes i valaciclovir, smertedækkes ved paracetamol og gabapentin til aften. Fortsætter lette løbeaktiviteter, der bedrer smerter, mens udslæt fortsat udbredes.

Udslæt ændrer karakter (jf. billede), hvorfor dermatolog kontaktes. Diagnosticeres med udbredt, konfluerende guttat psoriasis. Behandles 2 uger med højdosis steroidcreme med godt respons på behandling.

Genoptager herefter gradvist fysisk aktivitet og er tilbage på vanlig træningsmængde ca. 12 uger efter halvmaraton og positiv EBV-test. Remission af udslet uden sequelae.

Tanker til overvejelse

  • Der er ikke evidens for øget risiko for miltruptur blandt idrætsudøvere, som træner under den symptomatiske fase, ej heller evidens for, at moderat træning er uhensigtsmæssig: Men: I pågældende case må overvejes, om for høj træningsbelastning (herunder halvmaraton) har trukket sygdomsforløbet unødigt i langdrag samt kompliceret forløbet ved zoster-udbrud grundet svækket immunforsvar efter EBV-infektion.
  • Generelt anbefales, at atleter med mononukleose er asymptomatiske og afebrile før return-to-sport, og aktivitet med let belastning kan med fordel ske efter 2 uger hos disse[1]. Ingen laboratorieprøver (hvide blodceller, ALAT m.fl.), billedmodalitet eller klinisk undersøgelse kan specifikt vejlede ifht. return-to-sport, selvom tidl. case-studie med fordel har forsøgt at benytte ∆HR til monitorering af gradueret genoptræning efter EBV[2]. Derfor anbefales, at rådgivning vedr. return-to-sport individualiseres alt efter atletens fysiske symptomer og træningsmentalitet.
  • Et højt fysisk aktivitetsniveau er negativt korreleret med psoriasis (primært t-celle-medieret respons), der i casen kan tænkes at være trigget af både luftvejsinfektionen (EBV) eller det lokale T-celle respons (zoster). Fysisk aktivitet fører til akut mobilisering af alle lymfocytter, men ved længere tids aktivitet ses efterfølgende et fald til under hvileniveau med suppression af t-celle-aktivitet[1]. Yderligere indikerer ny metaanalyse, at intens fysisk aktivitet reducerer samt er negativt korreleret til prævalensen af psoriasis[2]. De fleste patienter afholder sig fra højintenst arbejde ved igangværende psoriasisudbrud, men hvorledes skal vi rådgive atleten med opblussen i psoriasis? Findes en modereret ’gylden middelvej’, eller er der ’fri leg’?

    Dette er blot et par tanker til overvejelse – gode råd, strøtanker eller henvisning til ny litteratur modtages med kyshånd.

[1] Infographic. Graduated return to play guidance following COVID-19 infection: N Elliot et al, BJSM 2020

[1] Return to Play After Infectious Mononucleosis: Jonathan A. Becker, MD, † * and Julie Anne Smith, BS, 2014
[1] Recovery from infectious mononucleosis after altitude training in an elite middle distance runner: Damian M Bailey, Bruce Davies, Richard Budgett, George Gandy, BJSM 2014
[1] Effects of exercise on lymphocytes and cytokines: B. K. Pedersen og A. D. Toft, BJSM 2000
[1] Association between physical activity and risk of prevalent psoriasis: Zheng Q. et al, Medicine (Baltimore) 2018

 

Tilføjelse til Nyhedsbrev November 2022

Vedrørende stafetten “Patellofemoral instabilitet – er det for svært at overlade til ortopæder?” i Nyhedsbrev november 2022 beklager vi ikke at have anført korrekt reference samt på forhånd at have indhentet tilladelse fra Ugeskrift for Læger til at bringe et resumé og figurer fra artiklen: Clinical and diagnostic-imaging findings in patellofemoral instability. Signe Brinch, Philip Hansen, Peter Lavard, Mikael Ploug Boesen, Michael Rindom Krogsgaard.Ugeskrift for Læger, 2021. Sep 27;183 (39):V01210025.

Kommende aktiviteter: 

 

Dansk Sportsmedicin

Dansk Sportsmedicin (DSM – (www.dansksportsmedicin.dk)) udgives af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSSF) og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde. Formålet med DSM er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

Dansk Sportsmedicin) har i de seneste år gennemgået en forvandling fra det fysiske ’blå blad’ via et online blad til nu at have et mere tidssvarende format hvor der publiceres fokuserede artikler, infographics og podcasts. For ikke at gå glip af nye opslag er det muligt at tilmelde sig DSM’s nyhedsmail via dette link: http://eepurl.com/hRm85r

OBS: Dansk Sportsmedicin har fået ny e-mail, og vi har erfaret at seneste nyhedsbrev er havnet i spam hos flere af jer. Den nye mail-adresse er abonnement@dansksportsmedicin.dk. Næste måneds nyhedsbrev fra DSM udkommer i slutningen af næste uge. Hvis I ikke modtager det, må I gerne tjekke jeres spam og godkende den nye mail-adresse. 

Rabataftaler:

ARCA (tidligere Crossfit Copenhagen): 369 kr./md i stedet for 469 kr./md. 

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du sende en mail til kontor@arca.dk, hvor du skriver at du er DIMS-medlem og vedhæfte et screendump af dette nyhedsbrev eller anden dokumentation for dit DIMS-medlemskab. 

Sportmaster:  15% rabat på alle i forvejen ikke-nedsatte varer i Sportmaster på Østerbro (København) og Sportmaster i Bruuns Galleri (Århus). 

For at opnå rabatten skal du blot oplyse ved kassen, at du er DIMS-medlem” 

 

OJSM: Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.


VJSM: 33% rabataftale som DIMS medlem – link

 

Sociale medier:

Følg os på vores sociale medier! Kom endnu tættere på Idrætsmedicinen i Danmark, modtag nyheder samt info om arrangementer og bidrag til en spændende debat:

Facebook:

https://www.facebook.com/Dansk-Idrætsmedicinsk-Selskab-672167639483335

Instagram: dansk_idraetsmedicinsk_selskab

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Eller vores Facebook gruppe: “Dansk Idrætsmedicinsk Selskab”