Kære DIMS medlem

Med en vellykket Sportskongres er 2024 for alvor i gang. Her følger en lille opdatering på Sportskongressen, generalforsamlingen, opdatering på kommende kurser og medlemsfordele samt månedens case ved overlæge, Jesper Petersen fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Husk, at hvis du ligger inde med en case, som kunne være relevant at bringe som månedens case, så send den gerne til mail@sportsmedicin.dk

Sportskongressen 2024

Sportskongressen 2024 løb af stablen den 1.-3. februar og var en faglig og social fest. Der blev afholdt i alt 2 keynote lectures, 34 symposier, 8 sessioner med orale præsentationer og 18 workshops. Der var indsendt i alt 137 abstracts.
Med deltagelse af i alt 732 deltagere fra 35 forskellige nationaliteter, var det tydeligt, at Sportskongressen stadig hører til blandt toppen af de sportsmedicinske kongresser.

I forbindelse med kongressens Gallafest fredag aften, blev der uddelt priser til vinder af foredragskonkurrencen: Myles Murphy, Australien.

Herefter fyrede bandet Tennis op for et glohedt dansegulv til en fest, der igen levede op til sit renommé.

DIMS Generalforsamling 2024

I forbindelse med Sportskongressen blev DIMS’ generalforsamling afholdt.

Bestyrelsesposter på valg:

 • Forperson
  • Niels Christian Kaldau var villig til genvalg og blev valgt
 • 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  • Kasper Lorentzen og Ellen Hamborg Petersen afgik
  • Jakob Klit opstillede og blev valgt
  • Khaleda Taj opstillede og blev valgt
 • 1 ekstraordinær
  • Behnam Liaghat var villig til genvalg og blev valgt
 • 1 suppleant for ordinære bestyrelsesmedlemmer
  • Rasmus R. Sørensen afgik.
  • Christopher Strandberg Meulengracht opstillede og blev valgt
 • 1 suppleant for ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer
  • Kaja Skare afgik
  • Sebastian Nesheim opstillede og blev valgt
 • 1 revisor suppleant
  • Henrik Aaggard opstillede og blev valgt

Kommende aktiviteter: 

Se hjemmesiden www.sportsmedicin.dk/kursuskalender-2023/ for flere detaljer samt info omkring tilmelding.

Dansk Sportsmedicin

Dansk Sportsmedicin DSM – www.dansksportsmedicin.dk udgives af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSSF) og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde. Formålet med DSM er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

Dansk Sportsmedicin har i de seneste år gennemgået en forvandling fra det fysiske ’blå blad’ via et online blad til nu at have et mere tidssvarende format, hvor der publiceres fokuserede artikler, infographics og podcasts. For ikke at gå glip af nye opslag er det muligt at tilmelde sig DSM’s nyhedsmail via dette link: DSM’s nyhedsmail

DIMS’ medlemsfordele 2024:

Puregym Fitness (Tidl. Fitnessworld):
Vi har som noget nyt i 2024 indgået en aftale med Puregym, således at DIMS-medlemmer kan træne med 15% rabat:

 

DIMS’ medlemsfordele 2024:

ARCA Crossfit:
DIMS har indgået en aftale med ARCA, således at du som DIMS-medlem kan træne for 429 kr/md. mod normalt 499 kr/md.
Hvis du som nyt medlem ønsker at oprette dig, kan du følge linket her og automatisk opnå rabatten: www.arca.dk/DIMS
Er du allerede medlem, kan du skrive til kontor@arca.dk at du gerne vil overgå til rabatten og sende et screenshot af nyhedsbrevet som dokumentation for medlemskab.

Nordic Strong:
Nordic Strong er et nyt træningskoncept, som har vundet stor fremgang det seneste år. Træningen er ultra-effektiv og foregår på Nordic/Thorax-trainere. Perfekt som træning til fx Vasaloppet.
Du kan som DIMS-medlem få 10% rabat på deres medlemskaber. Læs mere på https://nordicstrong.com

OJSM: Rabat på publikation i OJSM (Impact Factor 3,4): 1.125$, hvilket er 2-4 gange billigere end andre open acces tidsskrifter med samme impact factor. Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.


VJSM: 33% rabataftale som DIMS medlem – link

Månedens case

Indsendt af Jesper Petersen, ledende overlæge, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Case:
En 32-årig kvinde ses i idrætsmedicinsk ambulatorium grundet smerter i venstre hofteregion. Fire måneder før patienten blev vurderet i idrætsmedicinsk regi begyndte hun, uden forudgående løbebelastning, at løbetræne 5 dage ugentligt á 10-12 km/tur. I forløbet fik hun let ømhed i venstre hofteregion, som dog svandt spontant. Efter ca. 3 måneder oplevede hun ifm. en løbetur, hvor hun skulle sætte sig ned, en akut indsættende smerte i venstre hofteregion og måtte halte hjem da vægtbæring på venstre UE var smertefuldt. Pt. anskaffede sig krykker og søgte skadestue dagen efter. Her blev der konstateret stærke smerter ved passiv indadrotation sv.t. impingement-test samt at pt. ikke kunne løfte venstre ben strakt fra lejet. Røntgenoptagelse af venstre hofte i skadestuen var uden tegn på fraktur (fig. 1), hvorfor tilstanden blev tolket som mulig muskulær overbelastning og pt. blev rådet til at søge fysioterapeut.

I løbet af ca. 3 ugers ventetid til fysioterapi kunne pt. gradvist ophøre med brug af krykker, men havde fortsat smerter ved vægtbæring på venstre ben.

Ved undersøgelse hos fysioterapeut blev der på baggrund af anamnese og objektive fund rejst mistanke om stressfraktur hvorfor pt. blev telefonvisiteret til sub-akut vurdering ved Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital hvor pt. blev vurderet dagen efter. Her fandtes ved objektiv undersøgelse let haltende gang, smerter ved hoftefleksion > 90 gr. og FADIR (fleksion, adduktion og indadrotation i hofteleddet), men smertefri rotation og god kraft over venstre hofteled. Ved UL scanning sås ansamling i hofteleddet, men ikke defekt af corticalis (anteriort og lateralt indblik).

Pt. blev i øvrigt fundet sund og rask. Grundet hormonspiral menstruerede pt. ikke, men havde tidl. haft regelmæssig menstruation. Normalvægtig (BMI 21,7) men havde oplevet vægttab på 3 kg ifm. løbeopstart.

På fortsat klinisk mistanke om stressfraktur i venstre hofte blev pt. henvist til sub-akut MR scanning, som bekræftede diagnosen (fig. 2). Frakturen var lokaliseret sv.t. den inferomediale cortex og dermed en ’compression-side’ fraktur i modsætning til frakturer i den superolateral cortex (’tension-side’).

Ved verificeret diagnose blev der udført supplerende undersøgelser ifa. standard blodprøver inkl. Magnesium, Calcium-ion, PTH, TSH, Fosfat, D-vitamin samt DEXA-scanning som var normale.

Pt. blev ordineret aflastning fra impact (løb) i 3 måneder, hvorefter hun blev re-vurderet. Symptomerne var på dette tidspunkt svundet og pt. kunne vejledes til langsom optrapning af løb.

Konklusion:
Stressfrakturer er generelt en relativ sjælden diagnose med en incidens <1% hvoraf 1-25% ses i femur. En anamnese med en akut indsættende smerte evt. forudgået af prodromale symptomer samt smerter ved vægtbæring skal medføre mistanke om stressfraktur. Udredning vil være røntgen, som dog ofte vil være normal hvorfor fortsat klinisk mistanke om fraktur skal medføre supplerende billeddiagnostik ifa. MR eller CT afhængigt af lokale retningslinjer.

Stressfrakturer i collum femoris har god prognose for heling ved konservativ behandling såfremt de er beliggende inferomedialt hvor frakturen ved belastning komprimeres. Modsat vil frakturer beliggende superolateralt ofte skulle opereres idet frakturen separeres ved belastning.


Fig. 1 Røntgen af venstre hofte uden tegn på fraktur.

ig. 2 MR-scanning af bækken / venstre hofte, T2 vægtet, fedt satureret viser en ikke-gennemgående fraktur med en længde på cirka 1 cm medialt i trochanter regionen. Der er knoglemarvsødem omkring frakturen, i collum femoris og medialt i trochanter regionen. Forandringerne er forenelige med stressfraktur sv.t. den inferomediale cortex og dermed af typen ’compression-side’.

Referencer:
Nguyen JT, Peterson JS, Biswal S, et al. Stress-related injuries around the lesser trochanter in long-distance runners. AJR Am J Roentgenol 2008; 190:1616.

Shaw KA, Moreland CM, Hunt TJ, et al. Femoral Neck Stress Fractures in Athletes and the Military. J Bone Joint Surg Am 2022; 104:473.

DeFranco MJ, Recht M, Schils J, Parker RD. Stress fractures of the femur in athletes. Clin Sports Med 2006; 25:89.

 

Sociale medier:

Følg os på vores sociale medier! Kom endnu tættere på Idrætsmedicinen i Danmark, modtag nyheder samt info om arrangementer og bidrag til en spændende debat:

Facebook:

https://www.facebook.com/Dansk-Idrætsmedicinsk-Selskab-672167639483335

Instagram: dansk_idraetsmedicinsk_selskab

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Husk at alle medlemmer kan ansøge DIMS’ aktivitetspulje, hvor der kan bevilliges kr 20.000,- til et arrangement for min. 10 personer. Læs mere på https://sportsmedicin.dk/dims-aktivitetspulje/

Venlig hilsen

Bestyrelsen