Kære DIMS medlem

 

SPORTSKONGRESSEN 2023

Efter 2 år med Covid-19, som medførte aflysning af Sportskongressen i 2021 og 2022, er det nu en stor glæde for DIMS og DSSF at byde velkommen tilbage til Sportskongressen 2023, som løber af stablen den 02.-04. februar 2023. Der er planlagt et spændende program, som kan ses på: https://www.sportskongres.dk/programme/

OBS Deadline for abstracts er den 15.10.2022 https://www.sportskongres.dk/abstracts/.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding via https://www.sportskongres.dk/registration/

HUSK Early Bird pris for DIMS-medlemmer DKK 4100,-

 

Månedens anbefaling: DIMS’ aktivitetspulje

Vidste du, at du som DIMS-medlem kan søge DIMS’ aktivitetspulje på op til 20.000 kr. til et fagligt (og socialt) arrangement? Som følge af de seneste år med Covid-19 har bestyrelsen et stort ønske om at samle DIMS’ere både fagligt og socialt og ser frem til at modtage jeres ansøgninger. Kravet er deltagelse fra mindst 10 DIMS-medlemmer.

Se mere på https://sportsmedicin.dk/1247-2/

 

Månedens stafet:

Sidste måneds afsender:

Simon Døssing, Overlæge, ph.d. ved Institut for Idrætsmedicin og Idrætskirurgisk Enhed, Bispebjerg Hospital.

Denne måneds modtager:

Bjarne Mygind-Klavsen, Overlæge ved Idrætsklinikken, Klinik for Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Overlæge, ph.d. Simon Døssing har stillet følgende spørgsmål: “Hvilken udredning og behandling gennemgår patienter med Femoroacetabular Impingement Syndrom (FAIS) i idrætsmedicinsk og idrætskirurgisk klinik?”

Svar:
Det seneste årti har medført større indsigt i håndteringen af patienter med hofteledssmerter. Vi har set en nærmest eksplosiv vækst i videnskabelige artikler omhandlende ledbevarende hofteledskirurgi og samtidig set en udvikling af kirurgiske instrumenter velegnet og designet til dette formål. Ligeledes er andelen af kirurgiske behandlinger stigende. Men hvordan præsenterer disse patienter sig og hvordan påbegyndes udredningen?

En typisk henvisning fra en almen praktiserende læge eller en privatpraktiserende speciallæge giver oftest ikke et klart billede af diagnosen, men kan pege i retning af en intraartikulær lidelse. Det er oftest beskrevet ved at patienten gennem nogen tid har udviklet smerter i en hofte og oplevet nedsat aktivitetsniveau og funktionsevne. Smerterne forværres af aktiviteter og fx. ved at sidde for længe eller hvis der foretages rotationer i hofteleddet, som når man fx. stiger ud ad en bil. Der kan endvidere være mekaniske symptomer som klik eller låsninger i leddet, men også nedsat bevægelighed.

For at komme diagnosen nærmere må der foreligge som minimum et røntgenbillede, stående AP af bækkenet samt axialoptagelse af hofteleddet. Disse billeder bør foreligge ved henvisningen, da det herved er nemmere at visitere den enkelte patient og undgå unødig spildtid. Røntgenbilledet anvendes til at beskrive de enkelte FAIS morfologier og til at udelukke andre tilstande, som symptomatisk ligner FAIS, herunder hofteledsdysplasi og artrose.

FAIS morfologierne inddeles i tre kategorier, nemlig pincer (knoglefremspring på acetabulumkanten), cam (knoglefortykkelse på overgangen mellem lårbenshoved og lårbenshalsen) og endelig en kombination af begge, hvilket formentligt er den hyppigste morfologi. Som supplement til ovenstående, skal der udføres en grundig objektiv undersøgelse. Her er det vigtigt, at tænke anatomisk og udføre undersøgelsen systematisk, da mange strukturer passerer hoften.

Undersøgelsen bør indeholde en analyse af den stående patient, hvor der vurderes akser og benlængde, malalignment, bækkenkipning, ganganalyse, Trendelenburg, rygundersøgelse etc. samt liggende analyse med palpation og test af muskelgrupper samt test af bevægelighed og endelig impingement test, herunder FADIR (Flexion-ADduction-Internal Rotation). Denne test har høj sensitivitet, men lav specificitet.

Da mange patienter på udredningstidspunktet også har smerter fra bløddelsstrukturer omkring hoften, kan en supplerende ultralydsvejledt intraartikulær injektion med lokalanæstesi være fordelagtig. Den skal sammenholdes med FADIR-test før og efter injektionen og hvor testen måles objektivt på en VAS-skala. Ved væsentlig reduktion i VAS efter injektionen, kan dette støtte diagnosen FAIS.

I mange tilfælde udføres der supplerende billeddiagnostiske undersøgelser, oftest MR-artrografier til vurdering af labrumlæsioner og evt. brusktilstanden, men også CT-scanninger kan give brugbar information. CT-scanning anvendes til vurdering af patientens 3D morfologi og til operationsplanlægning, men også i tilfælde af revisionsindgreb, til vurdering af eventuel rest-morfologi, der ikke blev tilstrækkeligt fjernet i forbindelse med det primære indgreb.

Behandlingen af FAIS er tre-sporet (konservativ behandling, fysioterapeutisk genoptræning og operation). Alle behandlingsformer bør drøftes med den enkelte patient, shared decision-making. Den konservative behandling består af sygdomsindsigt, aktivitetsmodificering samt evt. smertebehandling. Der er de seneste år flere studier, der tyder på effekt af superviseret fysioterapi med det formål at træne og styrke specielt hofte-, bækken- samt core-stabiliteten, men også den neuromuskulær kontrol og fokus på bevægelsesmønstre. Den kirurgiske behandling i Danmark, foregår oftest som en artroskopisk procedure, hvor der ved stræk på hofteleddet skabes adgang til at kunne behandle den enkelte morfologi og de skader FAIS har medført, oftest labrumlæsioner og bruskskader i acetabulum. Den kirurgiske behandling efterfølges af genoptræning.

De kirurgiske behandlinger registreres i et nationalt register, Dansk Hofte Artroskopi Register (DHAR), oprettet i 2012. DHAR giver anledning til at kunne følge patienterne og udføre forskningsprojekter, således at de kirurgiske procedurer over tid kan forbedres, men de kan også anvendes til at forbedre patientinformationen. DHAR udgiver hvert år en rapport, der er offentligt tilgængelig (http://saks.ortopaedi.dk/registre/dansk-hofte-artroskopi-register-dhar/). Et RCT-studie, forankret i DHAR, omhandlende lukning/ikke-lukning af ledkapslen i forbindelse med hofteartroskopi, er netop færdig med inklusionsdelen og vil i fremtiden kunne afklare, om lukning af ledkapslen kan medføre bedre “outcome” og bedre “return to sport”. Flere studier baseret på data fra DHAR er publiceret i internationale tidsskrifter.

For yderligere information til patienter og fagpersonale kan henvises til patientinformation på Aarhus Universitetshopital: https://www.auh.dk/patientvejledninger/ortopadkirurgi/idrat/kikkertoperation-i-hofteleddet-artroskopi/

TAKE HOME MESSAGES:

  • Henvisning til ortopædkirurgisk vurdering bør indeholde anamnese, objektive fund samt standardiserede røntgenoptagelser.
  • Overvej UL-vejledt LA injektion intraartikulært til at støtte FAIS diagnosen.
  • Shared decision making i valg af behandling.
  • Påvist behandlingseffekt ved fysioterapeutisk og kirurgisk behandling.

Næste måneds modtager:

Philip Hansen, Overlæge i radiologi, ph.d., klinisk lektor, Muskuloskeletal Forskningsenhed, Røntgenafdelingen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, som vil sætte ord på patellofemoral instabilitet; ”Patellofemoral instabilitet – for svært til at overlade til ortopæder?”

 

Indstilling af kandidat til Johannes Lindhard prisen ved Sportskongres 2023

Formål: 

Johannes Lindhard prisen uddeles hvert fjerde ulige år og gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.  

Kandidater til prisen: 

Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Uddeling:  

Prisen er på 10.000 d.kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 4. år til DIMS og DSSF’s fælles Sportskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde. 

Bedømmelsesudvalget: 

Bedømmelsesudvalget består af formand for Videnskabeligt Udvalg, Jesper Bencke samt Doc. Med. PhD Kristoffer Barfod fra DIMS medlem og Fysioterapeut PhD Birgitte Hougs Kjær fra DSSF medlem.

Motiveret anbefaling sendes til: Birgitte.Hougs.Kjaer@regionh.dk; kbarfod@dadlnet.dk; Jesper.Bencke@regionh.dk senest 1 mdr. før Sportskongres 2023 afholdes.

Baggrund: 

Johannes Lindhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Lindhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Lindhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Lindhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Lindhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Lindhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1947 udtalte August Krogh: ”Lindhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Lindhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin. 

Kommende aktiviteter:

  • 14. oktober 2022, DIMS Trin 2, Bispebjerg Hospital, Tilmelding: www.sportsmedicin.dk
  • 25. november 2022, DIMS diplomlæge eksamen, Bispebjerg Hospital, Tilmelding: www.sportsmedicin.dk
  • 22. januar 2023, DIMS Trin 1 Vest, Silkeborg

Øvrige kurser / tilbud:

Dansk Sportsmedicin

Dansk Sportsmedicin DSM – www.dansksportsmedicin.dk udgives af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSSF) og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde. Formålet med DSM er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

Dansk Sportsmedicin har i de seneste år gennemgået en forvandling fra det fysiske ’blå blad’ via et online blad til nu at have et mere tidssvarende format, hvor der publiceres fokuserede artikler, infographics og podcasts. For ikke at gå glip af nye opslag er det muligt at tilmelde sig DSM’s nyhedsmail via dette link: DSM’s nyhedsmail

 

Rabataftaler:

ARCA (tidligere Crossfit Copenhagen): 369 kr./md i stedet for 469 kr./md. 

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du sende en mail til kontor@arca.dk, hvor du skriver at du er DIMS-medlem og vedhæfte et screendump af dette nyhedsbrev eller anden dokumentation for dit DIMS-medlemskab. 

Sportmaster:  15% rabat på alle i forvejen ikke-nedsatte varer i Sportmaster på Østerbro (København) og Sportmaster i Bruuns Galleri (Århus). 

For at opnå rabatten skal du blot oplyse ved kassen, at du er DIMS-medlem” 

OJSM: Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.


VJSM: 33% rabataftale som DIMS medlem – link

Sociale medier:

Følg os på vores sociale medier! Kom endnu tættere på Idrætsmedicinen i Danmark, modtag nyheder samt info om arrangementer og bidrag til en spændende debat:

Facebook:

Instagram: dansk_idraetsmedicinsk_selskab

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen