colourbox13228474

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

Har du kurser, møder eller andre arrangementer, du gerne vil have med på denne hjemmeside eller idéer/kritik, kontakt webmaster.

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

v/ sekretær Trine Stefanski

Bispebjerg Hospital
Att. Institut for Idrætsmedicin, Indgang 8
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Mobil: 7178 7876