Formand

Niels Christian Kaldau
Speciallæge i ortopædkirurgi
Artroskpisk Center, Hvidovre Hospital
nckaldau@gmail.com

Næstformand

Ellen Hamborg
Speciallæge i ortopædkirurgi
Mølholm Privathospital
eha@molholm.dk

Øvrige bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
Kasper Lorentzen
Speciallæge i almen medicin
Centrumlægerne i Hillerød
kal@dadlnet.dk

Suppleant for ekstraordinært bestyrelsesmedlem
Eva Rudjord Therkildsen
Medicinstuderende
Københavns Universitet
Eva Rudjord Therkildsen

Suppleant for ordinært bestyrelsesmedlem
Rasmus Reinholdt Sørensen
Læge
Ort.kir. afd., Regionshospitalet Horsens
rasmussoernsen@msn.dk

Bestyrelsesmedlem
Kristine Bramsen Hougaard
Læge
København
kristine_Bramsen@hotmail.com

Ekstraordinært bestyrelsesmedlem
Behnam Liaghat
Ph.d.-studerende
SDU Syddansk Universitet
bliaghat@health.sdu.dk

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Oscar
Speciallæge i reumatologi
Silkeborg

Uddannelsesudvalg

Formand for UU og bestyrelsesmedlem
Jon Clementsen
Hoveduddannelseslæge i ortopædkirurgi
Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
jonclementsen2@gmail.com

Julie Rydahl
Hoveduddannelseslæge i reumatologi
Region Hovedstaden
ryllejuller@hotmail.com

Kim Lykke Lützhøft
Fysioterapeut
A2 Fysioterapi og Træning, Hillerød
Kl@A2fys.dk

Kris C. Hede
Læge
kch@clin.au.dk

Torsten Rudbæk
Praktiserende læge
trahbek@hotmail.com

Uddannelsesudvalgsmedlem
Mia Kjærsgaard Skousen
HU i reumatologi
Region Hovedstaden
mia_kjaersgaard@hotmail.com

Søren Jensen Rahbek
Læge, HU i Reumatologi
Regionshospitalet Silkeborg
Soeren.rahbek89@gmail.com

Simon Brockhusen
Ortopædkir. afdeling, Herlev/Gentofte Hospital.
brockhusen@gmail.com

Cecilie Køllner Olsen
Læge
cecilie_dko@yahoo.dk