colourbox13228474

Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Idrætmedicinsk Selskab

  • Vi laver kurser specifikt rettet mod interesserede i idrætsmedicin
  • Vi er medarrangør af Dansk Idrætsmedicinsk Årskongres, #sportskongres
  • Vi afholder eksamen i forbindelse med opnåelsen af diplomlægestatus
  • Sammen med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) udgiver vi tidsskriftet Dansk Sportsmedicin, et online-tidsskrift, hvortil der er fri adgang til nye og tidligere udgivelser. Tidsskiftet tilgås via hjemmesiden: www.dansksportsmedicin.dk
  • Vi udsender jævnligt nyhedsmail om spændende kurser og andet, som kunne være relevant for medlemmer
  • Medlemskab giver rabat på flere forskellige kurser samt til Dansk idrætsmedicinsk årskongres
  • Vi ønsker at fremme idrætsmedicinen samt forskningen omkring den, blandt andet igennem Ove Bøje og Johannes Linhard prisen samt foredragskonkurrence og posterkonkurrence til den årlige idrætsmedicinske kongres
  • Vi opretholder et internationalt netværk via andre idrætsmedicinsk relevante organisationer og kongresdeltagelser til gavn for vores medlemmer.

Medlemsskab koster 950 kr. årligt.

Medicinstuderende: 200 kr. årligt.

Pensionistmedlemsskab (ordinære og ekstraordinære): Kontingent frit

Vi kan ikke optage firmamedlemsskaber

Kontingent opkræves 1 x årligt i maj måned via Lægeforeningen.

Venlig hilsen
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab