action-g791d62eff_1280

Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Idrætmedicinsk Selskab

  • Vi laver kurser specifikt rettet mod interesserede i idrætsmedicin
  • Vi er medarrangør af Scandinavian Sports Medicine Congress
  • Vi afholder eksamen i forbindelse med opnåelsen af diplomlægestatus
  • Sammen med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) udgiver vi bloggen Dansk Sportsmedicin , hvor der leveres korte fokuserede artikler, infographics, videoblogs, podcast’ og Youtube kanalen “Sportskongres”
  • Vi udsender jævnligt nyhedsmail indeholdende bl.a. ”månedens Case” og ”månedens stafet”, info om spændende kurser og andet, som kunne være relevant for medlemmer
  • Medlemskab giver rabat på flere forskellige kurser samt til Scandinavian Sports Medicine Congress
  • Vi ønsker at fremme idrætsmedicinen samt forskningen omkring den, blandt andet igennem Ove Bøje og Johannes Linhard prisen samt foredragskonkurrence og posterkonkurrence til den årlige idrætsmedicinske kongres
  • Vi opretholder et internationalt netværk via andre idrætsmedicinsk relevante organisationer og kongresdeltagelser til gavn for vores medlemmer.

Medlemskab koster 950 kr. årligt.

Medicinstuderende: Gratis.

Pensionistmedlemskab (ordinære og ekstraordinære): Kontingent frit

Vi kan ikke optage firmamedlemskaber

Kontingent opkræves 1 x årligt i maj måned via Lægeforeningen.

Venlig hilsen
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab