colourbox13228474

Adresse:
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
v/ sekretær Trine Stefanski
Bispebjerg Hospital
Att. Institut for Idrætsmedicin, Indgang 8
Nielsine Nielsens Vej 11, 2400 København NV
mail@sportsmedicin.dk